Atnaujintas 2007 rugsėjo 5 d.
Nr.66
(1563)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Be tėvynės, be namų – lyg paukščiai be sparnų

Donata VITKIENĖ

„Viešnia iš pasąmonės“ –
vienas iš ekspozicijos paveikslų
Vytauto RUTKAUSKO nuotraukos

Vilniaus dailės akademijos
prof. Valentinas Antanavičius,
menotyrininkė Irena Baltrušaitienė
ir dailininkė Vida Krištolaitytė

Tėvynės ilgesys, gimtųjų vietų trauka lyg tuos paukščius, išskridusius žiemoti, šaukia grįžti po pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius. Vieni grįžta, kad savo Tėvynėje pasitiktų gyvenimo saulėlydį, kiti – tik pasisvečiuoti, dar kiti – savo darbais atiduoti duoklę gimtinei. Rugpjūčio 19 dieną Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje buvo pristatyta Amerikos lietuvės, Žemaitijos krašto dukros Vidos Krištolaitytės tapybos darbų paroda. Į ją susirinko ne tik rietaviškiai, bet ir dailininkės bičiuliai, jos meno gerbėjai iš visos Lietuvos.

V.Krištolaitytė rietaviškių „teismui“ pateikė penkiasdešimt savo tapybos darbų. Dailės kryptis – įvairiapusė. Lietuvoje Vida savo parodas organizuoja nuo 1988 metų. Amerikoje nuo 1962 metų dalyvauja grupinėse ir individualiose parodose. Lietuvoje surengė jau keturiolika parodų, o Rietave – pirmą kartą.

Į karo nublokštų ir Čikagoje susibūrusių lietuvių menininkų bendriją įsiliejo jauna ir kūrybinga dailininkė – V.Krištolaitytė. Ilinojaus universitete įgijo dailės pedagogikos specialybę. Dirbo ir toliau tęsė studijas Čikagos meno institute ir aktyviai dalyvavo kūrybiniame miesto gyvenime. Ankstyvuoju laikotarpiu gerai įvaldžiusi figūrinę dailę, vėliau jai artimesnė tapo Niujorko abstraktaus ekspresionizmo mokykla.

V.Krištolaitytės paveikslai yra ne tik abstraktaus ekspresionizmo meistro virtuozo darbai, bet ir gilūs asmeniniai išgyvenimai. Drama, kurią kūdikystėje patyrė jautri, vos kelerių metukų mergaitė, Vidą lydi visą gyvenimą. Bolševikų nukankinto tėvo mirtis, vėliau tėviškės netektis įspraudė neišdildomą žymę jos kūryboje. „Sielos peizažų ciklas“ – tai karo sūkuriuose blaškomos šeimos drama, prarastos gimtinės vaizdas. Dažnai kartojasi Dievyčio ežero lelijų motyvas, avižų laukas senelio Povilo Mušinsko ūkyje 1944 metų vasarą. Dailininkė Vida, atiduodama duoklę savo gimtajam kraštui – Lietuvai, suorganizavo parodą ir Laukuvoje, ir Šilalėje. Šalia gimtinės vaizdų – paveikslų ciklas „Aušros Vartų deivės“ – Kristaus nukryžiavimas ir Golgota. Tarp liūdnų potėpių yra ir šviesos. Tai šviesus gitaristas, kaip angelas, gal tai romantiškas pabėgimas į Renesansą, dvelkiantis Karavadžio aidais. Čia ir keturiolikmetė mūza iš Druskininkų, gatvės lemties atsiųsta, yra paveikslas ir vyro su užrištomis akimis. Vida nutapė ir Van Gogą – geltonom blakstienom – žiūrintį į saulėgrąžą. Dailininkė raiškiai atsiskleidė paveikslų cikle „Ramybės ieškojimai“, kur iš pasąmonės išnyra javų laukas gimtojoje Žemaitijoje. Dailininkė savo piešiamoms žmogaus figūroms suteikia gyvybės išraišką, tarsi atgaivina žmogų.

V.Krištolaitytė Rietave eksponavo savo naujausius piešinius ir tapytus individualesnio charakterio žmonių portretus – menininkų, vienuolių – suteikdama jiems kilnumo bei dvasinio turtingumo.

Pristatant dailininkės parodą Rietave, daug šiltų žodžių apie jos kūrybą pasakė Lietuvos dailės akademijos profesorius Valentinas Antanavičius, menotyrininkė Irena Baltrušaitienė ir kiti. Į parodos atidarymą suvažiavo daug jos meno gerbėjų iš įvairių Lietuvos vietų. O pati dailininkė, lyg koks gyvasis vandenėlis, ne savo darbus komentavo, bet aikčiojo pamačiusi jaunystės laikų pažįstamus. Prisiminė, kaip jos amžinąjį atilsį močiutė pagarbiai kalbėdavo apie kunigaikščių Oginskių išpuoselėtą Rietavą. Rietavo gimnazijoje mokslų siekė ir kai kurie Vidos artimi giminės. Apie save ji sakė:

– Pasiilgau ramybės, grožio, šviesos. Viską tirpdančios tyros šviesos tapyboje, žmoguje. Taip ir gimė naujų žmonių būrys paveiksluose, drobėje, aliejuje dažais. Mano siela pasiilgo vaikiško nekaltumo; vaikystės nepriteklius patyrusi, bet to nežinanti mergytė manyje nusitapė gražia „ponia“, impresionistinėm spalvom.

Vidos Krištolaitytės darbų paroda Rietave veiks visą rugsėjo mėnesį. Tad kas nesuspėjo į jos atidarymą – prašome iš bet kurio Žemaitijos krašto atvažiuokite, pasigrožėkite jos nuostabiais darbais, o su savimi į namus pasiimsite ir dalį Vidos gimtinės, nuostabaus Dievyčio ežero vaizdų.

Rietavas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija