Atnaujintas 2007 rugsėjo 5 d.
Nr.66
(1563)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kiek kainuoja vienas vaikas

Dėl Vyriausybės sprendimo ir su tuo susijusių numatomų milijardinių nuostolių Lietuvos valstybei

Vokietijos visuomenės tyrimų institutas (Miunchenas) paskelbė, kad vienas vaikas iki 18 metų kainuoja 365 500 eurų (240 300 eurų už vaiką nuo gimimo iki 18 metų sumoka tėvai, likusią kaštų dalį – valstybė). Šiuos duomenis galima rasti: http://www.familieundgesellschaft.org/downloads/kongrberlin/
nachbereitung/BeitragStewenserweitert10-02.doc
. Taip pat vaiko išauginimo, išmokslinimo kaina skelbiama ir Vokietijos šeimos, senjorų, moterų ir jaunimo ministerijos internetiniame puslapyje.

2007 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 633 pritarė, kad Balstogės universitetui būtų išduotas leidimas vykdyti studijas šio universiteto filiale – Ekonomikos ir informatikos fakultete.

Skelbiama, kad šioje įstaigoje lenkų kalba mokysis 180 jaunų žmonių. Taigi, rengiant lenkų specialistus Lenkijai, lenkiškoms firmoms kitose šalyse ir pan., bus pasinaudota Lietuvos žmogiškaisiais ištekliais. Šie Lietuvos žmogiškieji ištekliai pagal Vokietijos šeimos politikos ministerijos specialistų paskaičiavimus kainuoja: 180 abiturientų × 365 500 eurų = 65 790 000 eurų. Taigi žmogiškieji ištekliai, kurių didžiumos gali netekti Lietuva, yra 227 milijonai litų per metus. O jeigu tai tęstųsi dešimt metų, tai šie žmogiškieji ištekliai kainuotų virš 2,2 milijardų litų. Kaip žinia, ši Lenkijos mokymo įstaiga numato plėtrą.

Dėl milžiniškų nuostolių valstybei Lenkija nesteigia jokios aukštosios mokyklos (ir neleidžia to daryti Vokietijai) 1 milijonui Lenkijoje gyvenančių vokiečių, o Vokietija – 6 milijonams turkų, JAV – 7 milijonams lenkų ir t.t.

„Vilnijos“ draugija, Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ atsakingų asmenų, priėmusių sprendimą dėl Balstogės universiteto, klausia: kaip Lenkijos valstybė kompensuos numatomus milijardinius žmogiškųjų išteklių nuostolius Lietuvos valstybei? Kokia asmenų, priėmusių šį sprendimą, atsakomybė? Kas konkrečiai atsakingas už šį sprendimą?

A.Masaitis,
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas

Hum. m. dr. K.Garšva,
„Vilnijos“ draugijos valdyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija