Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Vyskupas apsilankė miestelio šventėje

Virgis Stakėnas padovanojo
vyskupui savo kompaktinę plokštelę

Skulptorius Gediminas Jėčys
rodo dovaną seniūnijai

Atidarant miestelio šventę.
Iš kairės: prel. Antanas Maskeliūnas,
vysk. Rimantas Norvila,
kan. Donatas Jasulaitis
ir mons. dr. Arūnas Poniškaitis

Vyskupas Rimantas Norvila
kalbasi su skulptoriumi
Andriumi Bieliuku

Sintautiečių Šv. Baltramiejaus
atlaidų procesija

Miestelio šventei buvo
pagaminta Sintautų seniūnijos
lenta-žemėlapis

Dvasininkai bendrauja
su jaunais sintautiečiais

Vyskupas Rimantas Norvila
susipažįsta su skulptorių darbais,
pavaizduotais nuotraukose

SINTAUTAI. Dvi paskutinio rugpjūčio savaitgalio dienas – penktadienį ir sekmadienį – čia lankėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Rugpjūčio 24-ąją vyskupas atvyko į Sintautų seniūniją. Čia jie kartu su klebonu prel. Antanu Maskeliūnu susitiko su seniūnu Kęstučiu Birbilu ir bendruomenės centro valdybos pirmininku, Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu Raimondu Daniliausku. Kalbėta apie seniūnijos reikalus, ganytojas domėjosi, kaip sprendžiamos socialinės problemos. O jos panašios kaip visur: daug žmonių išvyksta gyventi į užsienį, todėl mažėja gyventojų, o nemažai likusiųjų – degradavę. Vyskupas džiaugėsi, kad seniūnijoje yra daug įvairių meninių kolektyvų. Tai esą geriau, negu sėdėti prie taurelės. Dvasininkai pritarė seniūno ir bendruomenės centro pirmininko išsakytai nuomonei, jog valdžia, skirdama pašalpas, atpratina žmones nuo darbo ir taip skatina veltėdystę. Svečiai pabendravo su parapijos pastoracinės tarybos nariais, aplankė vieną ligonę, ūkininkų Kamaičių šeimą.

Penktadienio vakare vyskupas R.Norvila aukojo šv. Mišias prieš dvylika metų iš griuvėsių atstatytoje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą beveik pusšimčiui jaunuolių.

Sekmadienį, rugpjūčio 26-ąją, vyskupas R.Norvila ir jo generalvikaras mons. dr. A.Poniškaitis vėl lankėsi Sintautuose. Bažnyčioje tą dieną vyko Šv. Baltramiejaus atlaidai. Klebonas prel. A.Maskeliūnas vyskupui perskaitė ataskaitą apie parapijoje nuveiktus darbus. Beje, iš 1800 metais įkurtos parapijos yra kilę net 50 kunigų. Paskui vysk. R.Norvila ir mons. dr. A.Poniškaitis aukojo šv. Mišias. Vyskupas sakė galįs pasidžiaugti gražia atstatyta Sintautų bažnyčia, turininga parapijos istorija, kultūrinėmis iniciatyvomis, gerais ir darbščiais žmonėmis. Anot ganytojo, dar dažniau pamatome blogus dalykus, o gerų vis nepastebime. O reikia matyti ir gera, ir bloga, mokėti skirti gera nuo blogo. Vyskupas taip pat kalbėjo apie tikėjimą, kaip Dievo dovaną, būtinybę bendrauti su Juo, dėti pastangas pasiekti dangaus karalystę. Viešpats ragina naudotis Jo teikiamomis malonėmis laikantis Dievo įsakymų ir tada gauti išganymą. Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija aplink bažnyčią, o paskui buvo atnaujintas pasiaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai. Atlaiduose taip pat dalyvavo Šakių dekanas Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis.

Pasibaigus atlaidams Sintautuose vyko miestelio šventė. Svarbiausias jos akcentas – projekto „Kryždirbystės tradicijų tąsa senajame Sintautų valsčiuje 2007“ plenero „Sintautai 2007“ ir jaunųjų medžio drožėjų stovyklos „Darykim taip, kaip mūsų senoliai darė“ darbų pristatymas. Ketvirtą kartą vykęs medžio drožėjų pleneras Sintautuose prasidėjo rugpjūčio 16 dieną. Jį surengė viešoji įstaiga „Sintautų akademija“, mininti 10-metį. Šiemetinėje medžio meistrų stovykloje baigtos įamžinti nykstančios ar išnykusios senojo Sintautų valsčiaus gyventojų amžinojo poilsio vietos. Drožėjų darbai įprasmina menininkų vasaros stovyklos darbus, tęsia seną kaimo tradiciją – svarbiausioms žmonių gyvenime vietoms ir įvykiams pažymėti pastatyti kryžių. Ankstesniais metais sutvarkyta apie 30 apleistų kapinaičių ir jose pastatyta 30 medžio ar akmens darbų.

Stovykloje dalyvavo medžio drožėjai Andrius Bieliukas iš Kriūkų (išdrožė kryžių Demšių kaimo kapinėms), Gediminas Jėčys iš Kriūkų (pagamino stogastulpį Skaistgirių kaimo kapinėms), Zigmas Sederevičius iš Plokščių (išdrožė skulptūrą Šurpaulių kaimo kapinėms), Adolfas Teresius iš Garliavos (pagamino stogastulpį Bukšnių kaimo kapinėms), kretingiškis Andrius Kaukas (pagamino koplytstulpį Skaistgirių kaimo kapinėms), Voveriuose dirbęs Valdas Eimanavičius (išdrožęs skulptūrą „Rūpintojėlis“ Bukšnių kaimo kapinėms), kaunietis Kęstutis Pranculis (išdrožęs „Gyvybės medį“ Kušlikų kaimo kapinėms) ir svečias iš Goldapo (Lenkija) Vieslavas Perkovskis (sukūręs skulptūrą „Angelas Gabrielius“ Kasikėnų kaimo kapinėms). Jų išdrožtų darbų nuotraukos buvo pristatytos į renginį atėjusiems žiūrovams, o patys drožiniai jau stovi kapinėse. Beje, daugelis jų pokario ir kolektyvizacijos metais buvo apleistos ir sunyko arba buvo sunaikintos. Šias vietas tvarko Sintautų bei Kudirkos Naumiesčio seniūnijos, Sintautų, Panovių ir Veršių bendruomenių centrai. Rudenį numatoma išleisti katalogą, pristatantį visus per ketverius metus sukurtus darbus ir jų autorius.

„Sintautų akademijos“ vadovas Vitas Girdauskas padėkos raštais apdovanojo visus, prisidėjusius plenero darbuose, o kalbėti nemėgstantis skulptorius G.Jėčys visų drožėjų vardu padovanojo seniūnijai išdrožtą užrašą „Sintautų valsčius“. Svečias iš Lenkijos V.Perkovskis džiaugėsi liūdnai vietai – kapinėms – galėjęs suteikti šiek tiek šviesos.

Plenero pristatyme dalyvavo vyskupas R.Norvila, mons. A.Poniškaitis, kan. D.Jasulaitis, prel. A.Maskeliūnas. Vėliau vyko Šakių našlių klubo „Nendrės“ narių pasirodymas, Raudonės kaimo kapelos, Virgio Stakėno ir Erikos Dainytės koncertai.

Romas BACEVIČIUS

Vido Venslovaičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija