Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Pėsčiomis į Šventąją Žemę“

Vincas LUKŠA

Knygą pristato Birutė Žemaitytė

Taip pavadintas Birutės Žemaitytės knygos pristatymas skaitytojams vieną rugpjūčio sekmadienį, po šv. Mišių bažnyčioje, įvyko Veprių (Ukmergės r.) seniūnijos salėje. Į jį susirinko nemažas pulkelis seniūnijos gyventojų nuo abiejų Šventosios krantų. Minėtos knygos pristatymas buvo organizuotas VO „SOS Vepriuose“ vadovo Romo Petro Šaulio iniciatyva. Autorė knygą pristatė kaip piligriminės kelionės dienoraštį, kurio didesniąją pusę sudaro spalvotų nuotraukų (iš viso knygoje jų 580) albumas. Piligriminėje kelionėje dalyvavo daugiau nei trys dešimtys dalyvių, o per Lietuvą jų keliavo kur kas daugiau. Pristatomos knygos „Pėsčiomis į Šventąją Žemę“ pirmoje dalyje (o jų iš viso bus keturios) pateikiami kelionės per Lietuvą, Gudiją, Ukrainą įspūdžiai ir vaizdai. Knyga pradedama popiežiaus Benedikto XVI ypatingo apaštališko palaiminimo kelionės dalyviams tekstu, po kurio eina įžanginiai širdingos padėkos žodžiai visiems tiems, be kurių pagalbos kelionė nebūtų įvykusi. Kelionę rengė ir organizavo Danutė Totoraitytė (Vilnius) bei Gintaras Naudžiūnas (Klaipėda). Ji truko 162 dienas, per kurias buvo įveiktas 4300 km atstumas. Kelionės pradžia – 2006 m. gegužės 5 d. Kryžių kalne, netoli Šiaulių pastatyto popiežiaus Jono Pauliaus II kryžiaus. Į ilgą ir sunkią kelionę piligrimus išlydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Piligrimų kelias ėjo per šias Lietuvos vietoves: Kryžių kalnas-Šiauliai (Katedra)-Aukštelkė-Bazilionai-Kiaunoriai-Tytuvėnai-Šiluva-Žaginys-Betygala-Paliepiai-Pajiesys-Pilsupiai-Josvainiai-Kėdainiai-Šėta-Bukonys-Vepriai-Gelvonai-Čiobiškis-Musninkai-Šalčininkai. Per Lietuvą šį sykį keliauta 35 dienas. Gudijos teritorija kelionės maršrutas buvo toks: Benekainys-Varanavas-Žirmūnai-Lyda-Minaičiai-Bielyčia (Belica)-Gezgalai-Zietela (Dziatlava)-Kozlovščina-Slonimas-Miževičiai-Ružanai-Kasava-Ivancevičiai-Telechanai-Logišinas-Motalis-Ivanava-Machras. O Ukrainoje piligrimų apsilankyta Liubešove, Volicėje, Kašyrų Kamenyje, Nujine, Toikute, Kovelyje, Turijske, Verboje, Volynės Vladimire, Novovolynske, Tudorkovičiuose, Červonograde, Vialiki Mastuose, Žovkvoje, Lvove, Vialikij Liubene, Rudkuose, Sambore, Senajame Sambore, Strolkuose, Turkoje, Volosianskoje, Velikij Bereznyje, Perečyne, Užgorode, Čiope. Lietuvoje ir Ukrainoje aplankyta po 26 vietoves, Gudijoje – 20. Tolesnė kelionės tąsa: Vengrija, Austrija, Italija, Vatikanas, Tel Avivas. Galiausiai – senuoju Šventosios Žemės piligrimų taku iki Jeruzalės.

Knygos „Pėsčiomis į Šventąją Žemę“ pirmos dalies viršelyje – spalvotas Karpatų vaizdas su tolumoje matomu lietuvių piligrimų pulkeliu. Visos kelionės metu priekyje žmonės ant savo pečių nešė kryžių iki Golgotos kalno, o didžiausiuoju globėju, sergėtoju, pagalbininku visoje kelionėje buvo Viešpats. Sunkiais momentais padėdavo ir širdinga malda. Visą nelengvą kelią Lietuvos piligrimus lydėjo įvairių tautų žmonės, sutikę priimti, apnakvindinti, maitinti. Pasak ses.Birutės, kelionėje teko patirti ir pajusti kiekvienos tautos dvasios, charakterio skirtingumus. Maloniai glostė širdį nuostabūs, įvairių šalių pavasario ir vasaros gamtovaizdžiai, maldos namai, šilti žvilgsniai ir mintis apie tai, kad tikėjimas klesti ir veši, kad Kristaus kančių ir Sopulingosios Motinos keliai daugeliui žinomi ir artimi. Džiugu, kad gražiai į aukštį stiebiasi sovietmečio metais Gudijoje ir Ukrainoje masiškai naktimis sprogdintos bažnyčios. Gudijoje (Baltarusijoje) mūsų piligrimus maloniai nustebino tvarka šalyje, jos gamtos kampeliuose, poilsiavietėse stebėtina švara ir išpuoselėtas gamtos grožis, šalikelėse, poilsiavietėse, gatvėse neteko matyti išmėtytų šiukšlių. Maldų namuose šeimininkus ir piligrimus dar stipriau suvienydavo ta pačia melodija, bet skirtingomis kalbomis giedamos giesmės.

Klausytojams nepabodo knygos autorės pasakojimas – labai nuoširdus, kiekvienam suprantamas, įdomus, atviras. Smalsesni klausytojai teikė klausimus autorei. Norintieji galėjo knygą įsigyti. Knygų net pritrūko.

Seniūnijos salėje, kur vyko knygos pristatymas, buvo surengta fotodarbų paroda „Krikščionybės keliais“. Ji pasakoja apie Ukmergės fotografų grupės kelionę į Lenkiją, Krokuvą.

Pasibaigus knygos pristatymui prie jos autorės nusidriekė eilutė norinčiųjų gauti autografus. Po to knygos autorė B.Žemaitytė su vepriškiais ir sližiškiais pabendravo prie kavos puodelio. Išsiskirstyta tikintis vėl greitai susitikti Veprių seniūnijos salėje, kur bus laukiama knygos antros dalies (kelionė per Vengriją, Austriją) pristatymo. Knygos autorei linkėta sveikatos ir Dievo palaimos, užsibrėžtų kūrybinių planų vykdant dieviškąją gyvenimo paskirtį.

Vepriai, Ukmergės rajonas

Romo Petro ŠAULIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija