Atnaujintas 2007 rugsėjo 7 d.
Nr.67
(1564)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kupiškio bibliotekos neįsileidžia bulvarinės spaudos

Bronius VERTELKA

Maždaug 80 proc. Lietuvos gyventojų save laiko katalikais, tačiau sunkokai į jų namus keliauja vienintelis šalyje išlikęs jiems skirtas laikraštis „XXI amžius“. Pasitaiko tikinčiųjų, kurie apie jį nėra girdėję. Atrodo, katalikiškas laikraštis, lyg sovietinės okupacijos laikais turi dirbti pogrindyje: apie jį informuoti tikinčiuosius nesiryžta ir kai kurie kunigai. Kodėl taip pamažu į kaimo žmonių sąmonę skverbiasi katalikiška spauda, bandžiau aiškintis kalbindamas Kupiškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos filialų darbuotojas.

 

Alizavos filialo vyr. bibliotekininkė Laimutė DEŠRIENĖ:

Kokį laikraštį ar žurnalą norėtų matyti bibliotekoje, prieš jų prenumeratą apklausiu savo skaitytojus. Taip sužinau, kas juos tenkintų. Viešoji biblioteka neignoruoja mano pageidavimų ir jeigu yra lėšų, viską užsako. Alizavoje populiarus „Panevėžio rytas“, pasakojantis apie įvykius apskrityje. Paklausūs abu rajono laikraščiai. Skaitomos periodinės spaudos spektras yra pakankamai platus. Pavarto„Žaliąjį pasaulį“, rašantį opiais gamtosaugos klausimais. O bulvarinės spaudos neužsakau, nors galbūt atsirastų jos skaitytojų. Per daug grubi „Akistata“. Nutraukus jos prenumeratą maniau, kad kils ginčų. Tačiau taip neatsitiko. „Akistatos“ tikrai nereikia bibliotekai. Toks laikraštis jai netinka, nes čia užsuka nemažai jaunimo. Kuo mažiau jis matys žiaurumo, brutalumo, tuo bus geriau. Bibliotekos paskirtis - žmonėms nešti gėrį, šviesą.

Keistoka, bet nepopuliarus „Nemunas“. Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su jo redakcijos darbuotojais. Iš ten parsivežiau keletą šio laikraščio egzempliorių. Kaimo žmonėms tokio leidinio nereikia. Turbūt iki jo dar „nepriaugo“.

Itin šilti bibliotekos ir vietos bažnyčios administratoriaus kun. Laimono Nedvecko santykiai. Pažintis su kunigu prasidėjo jam atvykus dirbti į Alizavą. Jaunas dvasininkas užsuka į biblioteką. Kunigo dėka gaunu katalikišką žurnalą „Artuma“. O „XXI amžiaus“ numerių parsivežu iš Viešosios bibliotekos. Tai, ką ten randu apie mūsų kraštą, pasilieku kaip kraštotyrinę medžiagą. Esu šio laikraščio gerbėja. Katalikiškai spaudai turi ateiti tam skirtas laikas. Nekaltinkime kaimo žmogaus, kad jis jos neskaito. Kitą kartą gali „užkabinti“ vienintelis patikęs straipsnis. Jeigu pageidautų „XXI amžiaus“, tikrai jį užprenumeruočiau.

Į biblioteką užsuka paskaityti 9-12 klasių moksleiviai, nors jie turi savo mokyklos biblioteką. Skaito spaudą šeimos. Yra tokių, kurios prašo palikti įdomesnių leidinių. Senesnius laikraščius ir žurnalus leidžiu išsinešti į namus. Grąžina nesuteptus, nesuplėšytus ir netaukuotus. Su periodine spauda galima susipažinti ir bibliotekoje – yra dešimties vietų skaitykla. Čia veikia Internetas. Yra spausdintuvas, todėl bet kokį straipsnį galima paimti iš kompiuterio. Biblioteką atidarau devintą valandą ryto, ir dažnai prie jos durų randu lūkuriuojančius savo skaitytojus. Tuo metu atnešu ir iš pašto paimtą naujausią spaudą.

 

Palėvenėlės filialo vyr. bibliotekininkė Ona KRUČIENĖ:

Gerai turėti daug spaudos, nes ne visi ją gali užsiprenumeruoti. Pati renkuosi, ką užsakyti. Palėvenėlė, turinti per 250 gyventojų, neleidžia dūlėti žurnalams. Senesnių duodu išsinešti ir į namus. Aktyviai čia skaito moterys. Jos netgi žino dieną, kada išeina pamėgti leidiniai. Užsakiau žurnalą „Kelionių magija“. Tada juokavau: atsiras proga neakivaizdžiai pasidairyti, pakeliauti po tolimus kraštus. Įsitikinau, kad tokį leidinį varto, juo domisi.

„Akistatos“ niekada neturėjau. Jeigu matytų ant stalo, gal ją ir pavartytų. Tačiau prašymo ją užprenumeruoti neišgirdau. Galbūt todėl, kad gyvenimas Palėvenėlėje teka ramiai. Dauguma miestelio gyventojų turi darbą, čia veikia vietos žemės ūkio bendrovė. Yra važinėjančių į Kupiškį. Iki rajono centro apie dešimt kilometrų.

Esu praktikuojanti katalikė. Džiaugiuosi, kad mūsų parapiją aptarnauja kun.L.Nedveckas. Per trumpą laiką jis sugebėjo pagyvinti bažnytinį gyvenimą. Ėmė platinti žurnalą „Artuma“. Vieną jo numerį dovanoja bibliotekai. „XXI amžių“ skaičiau, kada mano vyras dirbo laiškanešiu. Žinau, jog tuo metu jį Palėvenėlėje ne vienas prenumeravo. Girdėjau sakant, kad tai geras laikraštis. Bandysiu jį užsakyti ketvirčiui, nors lėšomis prenumeratai Viešoji biblioteka nesišvaisto. Rugsėjyje Palėvenėlės biblioteka tikisi sulaukti interneto. Tai palengvintų mano pažintį ir su naujausia spauda.

 

Salamiesčio filialo vyr. bibliotekininkė Jolanta VOSYLIENĖ:

Kokius leidinius užsakyti, renkuosi pati. O pasiūlyti jų turiu tikrai nemažai. Vaikams užsakau „Naminuką“ ir „Donaldą“. Salamiestiečiai nori trumpų, bet daug pasakančių straipsnių. Kadaise į biblioteka ateidavo „Akistata“, ji buvo labai populiari, tačiau apsisprendėme, kad tokio leidinio nereikia imti. Atsargiai prenumeruoju reklamuojamus leidinius. Salamiestyje nepopuliarūs „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“. Kam jų reikia, užsisako patys. Buvau atsivežusi literatūrinių leidinių, tačiau jų beveik nevartė. Periodinę spaudą itin skaito jau per 40 metų perkopę žmonės. Gali skaityti vietoje, tačiau mažai kas tuo pasinaudoja. Spaudinių leidžiu išsinešti į namus. Nevertinu skaitytojų pagal jų apsirengimą ar pagal išsimokslinimą. Man visi jie yra vienodai laukiami. Džiaugiuosi kiekvienu, kuris užsuka. Bibliotekininke Salamiestyje dirbu vienuolika metų. Palyginti su pirmaisiais mano darbo metais ir dabartiniais, domėjimasis spauda sumažėjo. Nebeatitrauksi vaikų nuo interneto, juo gali naudotis nemokamai.

Iš kun. L. Nedvecko rankų gaunu „Artumą“. Bibliotekoje ji neturi daug skaitytojų. Vienas kitas pavarto. Tikriausiai bažnyčioje žurnalą nusiperka. O iki „XXI amžiaus turbūt dar „nesubrendome“. Sunkiai katalikiška spauda skinasi kelią. Jeigu žmogui neįdomu, tokiam neverta ir siūlyti. Bet galiu džiaugtis, kad tikėjimas kaime atsigauna. Bažnyčioje matau daugiau vaikų. Pasipildė choras naujais, nors ir nejaunais, giesmininkas. Žmonės nori dvasingesnių dalykų.

 

Antašavos filialo vyr. bibliotekininkė Stasė GRUBINSKIENĖ:

Pradėjus man čia dirbti, prieš 18 metų daugiau skaitė knygas, dabar – periodinius leidinius. Nebūna taip, kad nepaliestų rajono laikraščių „Kupiškėnų mintys“ ir „Kupiškio žinios“, „Lietuvos rytas“, „Panevėžio rytas“. Bibliotekoje nėra atskiros skaityklos, bet joje yra tam skirti du stalai. Bulvarinės, smurtą propaguojančios spaudos neprenumeruoju todėl, kad to per akis televizoriaus ekrane ir internete. Bet neaktualūs čia literatūriniai leidiniai.

Vidutinio amžiaus ir pagyvenę žmonės patenkinti tuo, ką gauna. Jaunimas ieško kitų kelių. Žinių jis semiasi iš kompiuterių. Bibliotekoje jų – net penki ir jais gali naudotis nemokamai. Kito negali atitraukti nuo kompiuterio. Ar tokį sudominsi katalikiška spauda? Kada buvo draudžiama religinė spauda, ją geidė paskaityti. Kada leidžiama, nebėra norinčiųjų. Kaimas sensta. Uoginiuose, kur gyvenu, ant savo rankos pirštų galiu suskaičiuoti jaunas šeimas. Užtat čia daugėja vienišų ir senų žmonių.

 

Subačiaus filialo vyr. bibliotekininkė Elvyra BUŠKEVIČIENĖ:

Miestelyje gyvena apie 1400 žmonių. Nors jų mažėja, tačiau ir iš Panevėžio atsikelia, perka namus. Užsukę į biblioteką randa ką paskaityti. Tenkiname bene visų poreikius.Ypač daug gauname periodinės spaudos. Ją užsako viešoji biblioteka atsižvelgdama į Subačiaus filialo pageidavimą. O „XXI amžių“ dažniau skaito pagyvenę žmonės. Jį prenumeruojame nuolat. Katalikišką spaudą pradėjome gauti Subačiuje klebonaujant kun. Algiui Neverauskui, kuris čia paliko itin šiltus prisiminimus. Iš pradžių jis užsakydavo „Kregždutę“ bei „XXI amžių“. Paskui jų prenumeratos ėmėsi mūsų biblioteka. Yra nuolatinių šių katalikiškų laikraščių skaitytojų, nevengia jų pasklaidyti jauni. Pati domiuosi „XXI amžiumi“, nebūna taip, kad jo nors neperversčiau. Patinka jis. Įdomiausia, kai randi pasakojant apie žinomas vietas ar žmones.

 

Rudilių filialo vyr.bibliotekininkė Vanda RIBOKAITĖ:

Gaunu 18 pavadinimų periodinių leidinių. Populiariausi jų – „Panevėžio rytas“, rajono laikraščiai „Kupiškėnų mintys“ ir „Kupiškio žinios“. Netrūksta skaitančių, ypač tarp jaunimo, „Lietuvos rytą“, nes jame gali rasti įvairios informacijos. Jauni pamėgo šio leidinio priedus „Mes“ ir „Krepšinis“. Vyresni skaito „Valstiečių laikraštį“ , „Valstietį“. Moterys domisi žurnalais. Atsisakiau „Akistatos“ , „Vakaro žinių“. Tarp skaitytojų – nemažai žmonių su fizine negalia, bet turinčių tiek sveikatos, kad ateitų iki bibliotekos. Jeigu kas prašo, leidinių nunešu į namus.

Parašiusi projektą, laimėjau 1000 litų. Iš leidyklos „Alma litera“ gavau įvairios religinės literatūros. O „XXI amžiaus“, gaila, neturiu. Būtinai bandysiu jį užsiprenumeruoti nors ketvirčiui. Tai ir mano klaida. Ačiū, kad priminėte. Žinau , kad Rudiliuose „XXI amžių“ kai kas prenumeruoja.

Kupiškio rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija