Atnaujintas 2007 spalio 3 d.
Nr.74
(1571)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pagerbti Varėnos krašto kūrėjai

Rūta AVERKIENĖ

,,Sidabrinės bitės“ laureatai Algirdas
Juškevičius ir Irena Naujūnienė
Autorės nuotrauka

Senosios Varėnos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 132 – osios gimimo metinės ir vienuoliktą kartą ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir Savivaldybės kultūros premija apdovanoti šiais metais labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelnę žmonės.

Paminėtos M.K.Čiurlionio 132-osios gimimo metinės

Iškilmingas renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką M.K.Čiurlionį bei visus Dzūkijos kūrėjus aukojo šio tradicinio renginio globėjas, Varėnos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Pranciškus Čivilis.

Šv. Mišių metu ir po jų giedojo Vilniaus Taurakalnio kultūros centro moterų choras „Liepos“, vadovaujamas Audronės Steponavičiūtės-Zupkauskienės.

,,Sidabrinės bitės“ – darbščiausioms bitutėms

Varėnos rajono savivaldybės bei rajono Kultūros ir meno tarybos iniciatyva šiemet jau vienuoliktą kartą ,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms. Nuo 1996 metų ,,Sidabrinių bičių“ apdovanojimus yra gavęs 21 rajono kultūrai nusipelnęs kraštietis. Šiemet savivaldybės kultūros premija ir kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“ už sėkmingą kūrybinę veiklą, savo krašto kultūros puoselėjimą, meilės ir pagarbos liaudies dainai ugdymą apdovanota Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokytoja, vaikų folkloro ansamblio „Serbenta“ vadovė Irena Naujūnienė. Už sėkmingą kūrybinę veiklą, nuoširdų Dainavos krašto vertybių puoselėjimą bei populiarinimą Lietuvoje ir užsienyje garbingas apdovanojimas įteiktas VšĮ Varėnos turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui, jaunimo dailės studijos „Kadagys“ vadovui, tautodailininkui Algirdui Juškevičiui.

Laureatams, įsijungusiems į ankstesnių metų „sidabrinių bitučių“ būrį, ,,Sidabrinės bitės“ ženklus įsegė Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, premijas įteikė savivaldybės administracijos direktorius Algis Miškinis, padėkas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, sveikino Varėnos kultūros centro direktorė Marytė Stoškutė, ankstesnieji „Sidabrinės bitės“ laureatai, būrys bendradarbių, draugų, auklėtinių.

Meras, kalbėdamas apie kultūrai ir menui nusipelniusius Varėnos krašto žmones, sakė, jog jam, kaip rajono vadovui, džiugu, kad rajone tokių žmonių, savo darbštumu pralenkiančių bites, yra labai daug. Pasak rajono vadovo, šių metų nominantai yra labai skirtingi, bet panašūs tuo, kad „kuria ir dirba su jaunimu, skatina jį dideliems ir prasmingiems darbams“. Meras palinkėjo jiems sėkmės ir meilės jaunajai kartai, „kad jos užtektų dar keliems dešimtmečiams“. Visiems „Sidabrinės bitės“ laureatams rajono vadovas linkėjo kūrybinės energijos ir sėkmės dirbant Varėnos krašto labui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija