Atnaujintas 2007 spalio 3 d.
Nr.74
(1571)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkduobės

Petras KATINAS

Kaip pastebėjo Kovo 11-osios Akto signataras, filosofas Bronislovas Genzelis, vis dar socialdemokratas, gana nepagarbiai atsiliepiantis apie savo partinius stabus, jų šlėktiškus puotų ir balių pomėgius, kalame prie kryžiaus S.Nėrį ar P.Cvirką už jų kelionę į Maskvą Stalino saulės parnešti, o kažkodėl abejingai žiūrime į naujos saulės iš Rytų nešėjus. Filosofas profesorius turėjo galvoje dešimtadalio Lietuvos Seimo narių kelionę į Maskvą dalyvauti savo dievuko V.Uspaskicho spaudos konferencijoje. Negana to, grįžus tam dievukui ir nuvežus jį į areštinę, europarlamentarė Ona Juknevičienė atvežtiems iš Kėdainių ir kitų Lietuvos vietų oligarcho mylėtojams, o ypač mylėtojoms, aiškino, kad Lietuvoje dirbama „stalinistiniais metodais“ – susidorojama su tokiu iškiliu žmogumi. Tokiais O.Juknevičienės postringavimais aiškiai siekiama ne tiktai dergti Lietuvą, bet ir atkreipti tikrųjų „darbiečių“ šeimininkų Maskvoje dėmesį į „žmogaus teisių pažeidimus“ mūsų valstybėje. Tuo labiau kad draugė Ona akcentavo, jog bandoma nuteisti rusą, o tai jau bet kokių demokratinių laisvių užgniaužimas, ksenofobija ir t. t. O.Juknevičienė – ne tokia jau mažai ką suvokianti politinė prielipa, kaip daugelis jos kolegių „darbiečių“ partijoje. Ji puikiai žino, ką sako, būtent V.Putinas viešai paskelbė ginsiąs savo tėvynainius, kad ir kur jie būtų.

Žinoma, didžiulis triukšmas dėl V.Uspaskicho grįžimo kilo ne tik dėl jo paties, bet ir jo įkurtos „partijos“ rengimosi lemiamam šuoliui į valdžią. Tai gali būti Rusijos FSB parengtas gudrus žaidimas dar labiau sukiršinti Lietuvos visuomenę ir nukreipti jos dėmesį nuo V.Uspaskicho globėjų A.Brazausko ar A.Paulausko, faktiškai ir atvedusių šį atėjūną į valdžią. Juk be A.Paulausko iniciatyvos vargu ar tas Kėdainių kniazius būtų tapęs Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku, o be A.Brazausko – ūkio ministru. Tad versti kaltę visokioms graužinienėms, bosams ar pinskams, kad jų pastangomis daugelis nupilietintų Lietuvos kaimo ir mažų miestelių žmonių savo balsais atvedė „darbiečius“ į valdžią, nebūtų visiškai teisinga. Kaip ir tai, kad šiai grupuotei padėjo iškilti „Gazprom“ pinigai. Tačiau, kai tiktai Kremlius nusprendė pakeisti dujų monstro vadovybę, anoji, matyt, nusprendė, kad V.Uspaskichas savo darbą jau padarė, todėl pasirinko žmogų su lietuviška pavarde – įkūrė „Dujotekaną“ ir jos šefu paskyrė R.Stonį, didelį dabartinių „valstybininkų“ draugą ir rėmėją, nors teisingiau pasakius – jų šeimininką. Juk matant, su kokiu įkarščiu premjeras stoja už „Dujotekanos“ interesus ir kaip teismai akimirksniu patenkina visus jos pageidavimus, darosi pakankamai aišku, kam dirba ši priedangos organizacija. O tai, kad po pusantrų metų tūnojimo Maskvoje „darbiečių“ stabas sugrįžo į Lietuvą, rodo, kad jam būtina vėl sukelti žiniasklaidoje ažiotažą. Juk po tos garsiosios spaudos konferencijos Maskvos „Komsomolskaja pravda“ konferencijų salėje Rusijos žiniasklaida kažkodėl neišpūtė didelio propagandinio burbulo ir neištrimitavo visai Europai (kaip buvo atsitikę su „išvaduotojų“ statula Taline). Taigi, nuspręsta tą triukšmą organizuoti Lietuvoje. Tuo labiau kad „žmogaus teisių gynėjų“ mūsų žiniasklaidoje, be abejo, atsiras. O jeigu neatsiras – nupirks. Ne pirmas kartas. Pakanka prisiminti KGB rezervininką, buvusį VSD šefą A.Pocių ar jo aiškiai užsakytus straipsnius, šmeižiančius nužudytą VSD karininką V.Pociūną, arba „teroristą“, Vyčio Kryžiaus kavalierių A.Petrusevičių. Didžiausiu šalies dienraščiu save tituluojantis, vos ne kryžium gulęs už KGB rezervininką ir faktiškai išniekinęs velionio buvusio VSD karininko atminimą, neatsisako savo įprastos veiklos. Grubiai užsipultas buvęs Lietuvos kariuomenės saugumo pajėgų vadas brigados generolas Arvydas Pocius – neva „melagingai liudijęs“ laikinajai Seimo komisijai, „tyrusiai“ buvusio saugumo bendradarbio Juro Abromavičiaus žūties aplinkybes, išmestas iš savo pareigų, netikėtai pradeda dirbti NATO vadovybėje. Seimo komisijai, tiriančiai J.Abromavičiaus žūtį ir nepatenkintai generolo liudijimu, vadovauja L.Graužinienė, o tarp jos narių yra socialliberalai V.Karbauskis ir A.Sadeckas, ir tai labai daug ką pasako apie tos komisijos darbą. Bet kai toks dienraštis jau kelis mėnesius skelbia straipsnius, šlovinančius „valstybininkus“ A.Janušką ar buvusį VSD vadovą, darosi aišku, kokioms jėgoms atstovaujama. Generolas A.Pocius nebaigęs nei Frunzės, nei kitos sovietinės karo akademijos, tad vien dėl to yra nepriimtinas. Todėl atsiras ir tėvynę niekinančių „darbiečių“ gynėjų.

Be abejonės, pasigirdę raginimai mūsų Teisingumo ministerijai atsikvošėti ir uždrausti svetimoje ir nedraugiškoje buvusioje metropolijoje valstybę niekinusią partiją, yra teisingi. Bet niekas to padaryti nesiryš. Pirmiausia todėl, kad ne tik Maskvoje, bet ir Briuselyje ar Strasbūre netrūksta „žmogaus teisių ir demokratijos“ gynėjų, kurie mūru stoja ne tik už lyties keitimo paranojikus, bet ir KGB karininkus. O dabar kas tik netingi, matydami tokią įvykių eigą, kreipiasi į Europos žmogaus teisių teismą. Netgi buvusio EBSW koncerno prezidentas rengiasi pateikti ieškinį Lietuvos valstybei.

Todėl, kaip ir buvo tikėtasi, garsusis bėglys tik pusantros paros praleido areštinėje, o paskui teismas nusprendė jam skirti pusės metų namų areštą, nors prokurorai reikalavo pusmečiui jį uždaryti į cypę. Namų areštas tokiam apsukriam veikėjui nereiškia nieko – tik dar daugiau pridės taškų prie jo populiarumo. Žodžiu, iš didelio debesio nenulašėjo nė lašo. Bet kitaip ir būti negali. Jeigu jau didžiausi aferistai atsiperka tariamu namų areštu, tai ką jau kalbėti apie asmenis, susijusius su „didžiąja tėvyne“. Tokie apskritai Lietuvoje daro, ką tiktai nori. Štai kiek buvo skelbta apie nelegaliai Lietuvoje veikiančias Rusijos aukštąsias mokyklas, kuriose diplomą gali gauti „pasimokęs“ vos pusmetį ar metus. Žinomi ir tų „mokyklų“ adresai Vilniuje, Klaipėdoje ir Visagine. O svarbiausia, tose svetimos valstybės institucijose ruošiami patikimi kadrai, dirbantys ar besirengiantys darbuotis išimtinai valstybinėje tarnyboje – vidaus reikalų, saugumo sistemoje ir pan. Kaip pažymėjo Studijų kokybės vertinimo centro direktorius, jis nė kiek neabejoja, kad tose mokyklose rengiami veikėjai Rusijos penktajai kolonai. Neoficialiai suskaičiuota, kad daugiau kaip 1000 tokių nelegalių Rusijos aukštųjų mokyklų „diplomantų“ dirba valstybės tarnyboje. Kaip pabrėžė Studijų kokybės vertinimo centro direktorius, tokių auklėtinių pastangomis buvo „išvalytas“ Valstybės saugumo departamento 9-asis skyrius nuo visų patriotiškai nusiteikusių žmonių. Kyla klausimas, kodėl opozicija (turiu galvoje Tėvynės sąjungą, o ne opozicionieriais apsimetusius paksininkus) faktiškai nieko nedaro, kad šios Rusijos kadrų peryklos nustotų veikti ir klestėti, o tose peryklose išperėtieji nebūtų priimami valstybės tarnybon. Aišku, iš valdančiųjų socdemų, tokių, kaip Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J.Sabatauskas, nėra ko laukti, kad bandytų uždrausti tokias „aukštąsias mokyklas“. Tačiau kur žiūri VSD – štai kur klausimas.

Tad neverta piktintis ir stebėtis, kad dergiantys Lietuvos valstybės vardą ne tik Maskvoje, bet ir Briuselyje (europarlamentarė O.Juknevičienė) triumfuoja. Na, o „namų areštantas“ V.Uspaskichas Kėdainiuose išvystys tokią veiklą, kad netrukus į ten pradės autobusais vežti iš visos Lietuvos jo gerbėjų būrius. Neatsitiktinai turizmo kompanijų vadovai jau giriasi, kad daugelis ekskursantų labiausiai mėgsta fotografuotis prie šio rusų oligarcho namo (kaip sovietiniais laikais prie Lenino pašiūrės prie Razlivo ežero).

O kol kas kasdien skelbiamos žinios apie elektros, dujų, vandens, šiukšlių išvežimo, jau nekalbant apie maisto prekių nežabojamą kainų augimą. Taip kemšamos kišenės ne tik monopolistams, bet ir purenama dirva tam pačiam „namų areštantui“, R.Paksui bei kitiems demagogams ir populistams. Tam ir buvo surengta ir išpūsta akcija dėl V.Uspaskicho sugrįžimo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija