Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mokytojų šventė bažnyčioje

Rūta Averkienė

Varėnos rajono meras
Vidas Mikalauskas, Senosios
Varėnos klebonas kun. Pranciškus
Čivilis ir mokytojai

Varėnos rajono mokytojai
profesinę šventę mini
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

Ant žemės sužibus pabirusių lapų auksui, kasmet švenčiama vienos tauriausių profesijos atstovų – mokytojų – šventė.

Tarptautinę mokytojų dieną Varėnos rajono mokytojai šventė ne tik mokyklose su savo mokiniais. Kasmet rajono pedagogus pagerbia ir rajono savivaldybė, ta proga jiems dovanodama koncertą, mokytojams skamba eilės ir sveikinimai.

Šiemet rajono pedagogai savo profesinę dieną šventė Senojoje Varėnoje. Per tris šimtus esamų ir buvusių Varėnos krašto mokytojų suvažiavo į Senąją Varėną ir, kaip daugelis sakė, čia patyrė tikrą sielos šventę, naujai įvertino savo pašaukimą ir profesiją, kad vėl galėtų žinių ir dvasios turtus dalyti mokiniams.

Pravėrę Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios duris, kiekvienas buvo pasveikintas rožės žiedu ir mokinių darbo atviruku. Iškilmes, skirtas mokytojams, žodžio liturgija pradėjo parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis.

„Didžiausias turtas – su Dievo pagalba mokėti jaunam žmogui su meile, gailestingumu, tikėjimu, pagarba atverti tą dvasios šaltinį, iš kurio jis godžiai gertų žinias ir dvasines vertybes. Šią džiugią dieną nuoširdžiai sveikinu visus mokytojus ir mokinukus – būsimuosius mokytojus“... Dvasios ganytojas mokytojams linkėjo sveikatos, tvirtybės, ištvermės ir Dievo palaimos.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Liudas Tamulevičius kolegoms dėkojo už kūrybišką darbą, kantrybę ir linkėjo tobulėti drauge su savo mokiniais, tylos minute buvo pagerbti į amžinybę išėję pedagogai. „Ačiū Jums ne tik už tai, kad mokot vaikus, bet ir už tai, kad mokot gyventi, vertinti juos supantį pasaulį. Ačiū už kantrybę, nes ne visi klasėje sėdintys mokiniai lengvai priima tas vertybes, kurias norite jiems įskiepyti. Žmogus negali duoti to, ko pats neturi. Jūs turtingi visapusiškai ir tuos turtus mokat dalyti savo mokiniams“, – sakė L.Tamulevičius.

Mokytojus su profesine švente pasveikino rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Vygantas Pavalkis, rajono meras Vidas Mikalauskas. „Šiandien Jūs turėjote keletą alternatyvų – išdidžiai ateiti į savo profesinę šventę, tyliai pasilikti klasėse, vykti piketuoti į Vilnių. Džiaugiuosi, kad suradote kelią į sakralinę vietą“, – sakė meras.

Kaip ir kasmet, Tarptautinės mokytojo dienos proga rajono mero padėkos raštais buvo pagerbti aktyviausi ir ilgiausiai dirbę mokytojai. Jų buvo net 31.

Po iškilmingo apdovanojimo skambėjo Lietuvos nacionalinės premijos laureato, Čiurlionio kvarteto, vadovaujamo Sauliaus Lipčiaus, atliekami pasaulio klasikų kūriniai.

Po renginio mokytojai skirstėsi į namus patyrę tikrą sielos ir jausmų šventę.

Varėna

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija