Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atgims Šv. Jurgio bažnyčia

Aušra Partikienė

Šv. Jurgio bažnyčia Kaune –
viena seniausių
gotikinių bažnyčių Lietuvoje

Antradienį Kauno miesto savivaldybėje Tarybos įgaliotas Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis pasirašė viešosios įstaigos „Domus pacis“ (,,Taikos namai“) steigimo sutartį su Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonų broliu kunigu Andriumi Dobrovolsku, OFM.

Pagrindinis naujai įsteigtos viešosios įstaigos rūpestis – atgaivinti Kauno Šv. Jurgio konvento (Papilio g. 9) istorinį architektūrinį ansamblį. Lietuvos Šv. Kazimiero Mažesniųjų Brolių ordino Provincijos ir Kauno miesto vadovų sutarimu nuo kitų metų įstaiga ruošiasi rengti tam skirtus projektus, telkti idėjas ir lėšas. Lėšos bus skirtos spartesnei ansamblio restauracijai, po kurios bus galima pritaikyti jo patalpas ir kiemelius ne tik sakralinėms reikmėms, bet ir atverti jį viešajai erdvei, t. y. turistų lankymui. Dalis patalpų bus skirtos Lietuvos mažesniųjų brolių sukauptos meno kolekcijos ekspozicijai, ruošiamasi įrengti apžvalgos takus lankytojams, turizmo informacijos centrą, konferencijų sales, bažnyčios pastogėje – apžvalgos aikštelę bei sutvarkyti kriptas.

„Švento Jurgio bažnyčia yra viena seniausių gotikinio stiliaus bažnyčių, tačiau ją būtina restauruoti. Viešosios įstaigos įkūrimas yra pirmasis žingsnis šventovės atnaujinimo link, kadangi pagal reikalavimus lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų turi teisę prašyti tik viešoji įstaiga“, – sakė Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis.

„Palaikome brolių pranciškonų iniciatyvą restauruoti Šv. Jurgio bažnyčią ir tokiu būdu pritraukti dar daugiau turistų į Kauno senamiestį. Be to, broliai pranciškonai jau turi patirtį vystant viešųjų įstaigų veiklą. Atlikus bažnyčios restauraciją, broliai turės geresnes sąlygas užsiimti sielovada. Dabar svarbiausia – tinkamai parašyti projektus lėšoms gauti“, – kalbėjo vicemeras Rimantas Mikaitis.

Iš Europos Sąjungos fondų planuojama gauti apie dešimt milijonų litų ir juos panaudoti per trejus metus.

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija