Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Prienų dekanate

Atlaiduose – Garliavos choristų giesmės

Garliavos choristai. Priekyje
dešinėje – choro vadovė Jovita
Rutkauskaitė, kairėje –
vargonininkas Arūnas Važinskis,
antra – Balbieriškio
vargonininkė Valė Gustaitienė

Balbieriškis. Čia buvo švenčiami tituliniai Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios atlaidai. Iškilmes praturtino Garliavos bažnyčios didžiojo choro, vadovaujamo Jovitos Rutkauskaitės, koncertas. Garliaviškiai atliko lietuvių ir užsienio autorių sakralines giesmes, pritaikytas šv. Mišių aukai.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Pašventinta Šv. Kazimiero bažnyčia

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, į altorių įdeda šventosios
mergelės ir kankinės
Marijos Goreti relikvijas

Klaipėda. Rugsėjo 30 diena Šv. Kazimiero parapijos istorijoje bus įrašyta aukso raidėmis. Prabėgus penkiolikai metų nuo parapijos įkūrimo, buvo konsekruota Šv. Kazimiero bažnyčia. Šią saulėtą rudens dieną parapijiečiai plūdo į savo bažnyčios šventinimo iškilmes. Procesijoje iš parapijos koplyčios į bažnyčią ėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir kunigai, taip pat pulkas adorančių ir patarnautojų, buvo nešamas kryžius, šventosios mergelės ir kankinės Marijos Goreti relikvijos.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Šv. Mykolas – kovotojas

Pilnų namų bendruomenės
broliai Šv. arkangelo
Mykolo atlaiduose Varėnoje

Varėna. Baigiantis rugsėjui, visi džiaugėsi paskutiniu šilumos alsavimu, gelstančiais ir krintančiais medžių lapais. Varėniškiai, rugsėjo 29 dieną, šeštadienį, atšventę trankiąją Grybų šventę, kitą dieną, sekmadienį, rinkosi į savo bažnyčios titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Gražiai išpuoštoje baltais rožių žiedais bažnyčioje visų laukė susitikimas su Jėzumi. Į atlaidus atvyko svečiai – Panaros Pilnų namų bendruomenės broliai su kun. Donatu Šukiu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija