Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įamžintas prelato krikšto vardas

Justinas ADOMAITIS

Bažnyčioje buvo pašventinta
naujoji žemės ūkio mokyklos vėliava

Prienų rajone Balbieriškio miestelyje esančiai žemės ūkio mokyklai suteiktas kraštiečio, Nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministro, žemės reformos sumanytojo ir vykdytojo, krikščionių demokratų partijos įkūrėjo prelato Mykolo Jeronimo Krupavičiaus vardas. Ta proga vykusioje konferencijoje prelato dukterėčia, žinoma Sūduvos krašto mokytoja ir kraštotyrininkė Genovaitė Jarumbavičiūtė pastebėjo, jog Balbieriškis bus vienintelė vieta pasaulyje, kur jos dėdė prelatas turės du vardus. Šiaip nei jis pats, nei jo biografai krikšto vardo (Jeronimas) nėra minėję.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija