Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujoje knygoje – ir Katalikų Bažnyčios indėlis

Knygos „Laisvės proveržiai
sovietiniame Kaune“ pristatyme

Spalio 10, 16 bei 18 dienomis Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusių renginių cikle „Pasipriešinimo ženklai sovietmečio Kaune“ prisimintas ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios indėlis. Baigiamajame ciklo renginyje spalio 18 dieną pristatyta bibliotekos parengta knyga „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“. Pasak sudarytojos Rimantės Tamoliūnienės, visi knygos respondentai noriai ir nuoširdžiai dalijosi prisiminimais, tačiau buvę sunku rinkti iliustracijas. Pavyzdžiui, tam, kad dokumentu iliustruotų, kokia bausme buvo nuteistas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, reikėję gauti saugumo leidimą peržiūrėti jo bylą ypatingajame archyve. Net 28 arkivyskupui užvestos bylos liudijo, kad šį asmenį sekė, apie jį informuodavo apie 100 agentų. Knygos „Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune“ respondentai taip pat yra kunigas Robertas Grigas, seserys vienuolės Danutė Jonė Sakalauskaitė, Julija Kuodytė, SJE.


Apie krikščionybės raidą Vakarų Žemaitijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Spalio 26-27 dienomis Gargžduose, J.Lankučio viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko mokslinė konferencija „Krikščionybės raidos Vakarų Žemaitijoje kontekstai“, skirta 590-osioms Žemaičių vyskupystės įkūrimo metinėms pažymėti. Konferenciją surengė Žemaičių akademija, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Gargždų krašto muziejus, Vilniaus dailės akademija, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos skyrius.


Penki Panevėžio bažnyčios šimtmečiai

Bronius VERTELKA

Kan. teol. dr. Kęstutis Žemaitis
sakė, kad nacių politika
ir antrosios sovietų okupacijos
grėsmė nulėmė daugelio
lietuvių savanorišką ar priverstinį
pasitraukimą į Vakarus

„Bažnyčia niekada nebuvo istorijos pakraštyje, ji aktyviai dalyvavo jos kūrime“, – teigė kun. dr. Virginijus Veilentas, sveikindamas mokslinės konferencijos „Iš Panevėžio istorijos. Penki bažnyčios šimtmečiai“ dalyvius, atėjusius į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos salę. Sveikinimo žodį tarė generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, Panevėžio apskrities kultūros, sporto ir turizmo tarnybos vadovė Raimonda Valaitienė, miesto vicemeras Petras Luomanas.


Visas jėgas atidavė Bažnyčiai, žmonėms, Tėvynei

Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje vyko renginiai, skirti vyskupo K.Paltaroko 132-osioms metinėms paminėti. Svarbiausias jų – paroda „Mano mėgstamiausias Biblijos pasakojimas“. Be to, mokiniai keliavo dviračiu į vyskupo tėviškę Gailionių kaimą (Šiaulių r.), dalyvavo susikaupimo valandėlėje Kristaus Karaliaus Katedros kriptoje, kur palaidotas vyskupas. Mokykloje vyko minėjimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija