Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujasis Maskvos katalikų arkivyskupas pristato pastoracijos programą

Mindaugas BUIKA

Maskvos Dievo Motinos katedroje
konsekruojamas naujas katalikų
ganytojas arkivyskupas Paolas Pecis

Gerai pažįstamas su Rusijos padėtimi

Naujojo Maskvos katalikų arkivyskupo Paolo Pecio konsekracija tapo reikšmingu įvykiu Rusijos sostinės daugiatautės tikinčiųjų bendruomenės gyvenime, turėjusi ir tam tikrą ekumeninę reikšmę. Spalio 27 dieną Maskvos Dievo Motinos katedroje kartu su iškilmei vadovavusiu naujojo ordinaro pirmtaku arkivyskupu Tadeušu Kondrusievičiumi šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus Rusijoje arkivyskupas Antonijus Meninis, kaimyninio Kazachstano sostinės Astanos arkivyskupas Tomašas Peta, kitų Rusijos katalikų diecezijų ganytojai – Novosibirsko vyskupas Jozefas Vertas, Irkutsko vyskupas Kirilas Klimovičius ir Saratovo vyskupas Klemensas Pikelis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija