Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mūsų Vėlinės

Albina RAŠKEVIČIŪTĖ

Nieks neverkė jų, neraudojo,

Nelydėjo jų nieks į kapus.

Varnai jiems akis iškapojo –

Motule, tai tavo sūnus...

Nelinksmas posmelis – mažytė nuotrupa ano skausmų kalno. Mums, likusiems gyviems tų dienų liudininkams, Vėlinės prasidėjo 1944 metais. Mes negalime to užmiršti ir negedėti negalime – mūsų karta sunaikinta.

Žmonės plūsta į kapines pagerbti savo mirusių artimųjų, o kas atneša gėlių tiems nežinia kur palaidotiems jaunuoliams? Net fariziejai, nužudę Jėzų Kristų, atidavė jo kūną Motinai Marijai. Paveiksluose Ji vaizduojama laikanti ant kelių savo Vienatinį Sūnų. Mūsų laikų fariziejai nužudytųjų išniekintus kūnus mesdavo į bulvių duobes, užkasdavo pakelėse, kad niekas nerastų. Kai kuriuos jų artimieji, rizikuodami gyvybe perlaidojo į kapines. Bet daug žmonių tuo metu jau šalo Sibire. Ten, sniegynuose, mirtinai nukankintiems varnai taip pat kapojo akis. Kokios gėlės žydi ant jų kapų? Mes stebimės žydais, kurie atvyksta iš už jūrų marių ieškoti prieš šimtmečius mirusių savo protėvių kapų. O ar mes savo mirusiuosius prisimename?

Iš aukštų tribūnų sako, kad Lietuvoje viskas gerai. Gal kam nors ir labai gerai. Matome per televiziją, kaip mūsų „elitas“ puotauja, šoka argentinietiškus tango – tikrai „gražu“ žiūrėti apiplėštam, nuskurdintam žmogeliui. Geriau jau slėptųsi nuo žmonių akių. Gaila, niekas nepasako, kad karalius nuogas.

Visi fariziejai – ir tada, ir dabar – „dirba“ Lietuvai.

Senovės lietuviai, pagonys, bijojo gyventi nedorai, nes dievaitis Perkūnas galėjo juos užsirūstinęs ir nutrenkti. Dabar niekas nieko nebijo – bet sąskaitas anksčiau ar vėliau apmokėti teks.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija