Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atidaromi parapijos namai, švenčiami atlaidai

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Klebonas dekanas
kun. Stasys Toleikis

Šiandien Šilalės dekanatas gali didžiuotis, kad beveik visos jo parapijos jau turi savo namus. Mat šiame dekanate dirbantys jauni ir entuziastingi klebonai renovuoja senus bažnyčioms priklausančius pastatus ir juose įrengia parapijos namus. Antai Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas, berods dar tik penktus metus klebonaujantis Pajūryje, jau spėjo seną pastatą paversti erdviais, patogiais parapijos namais, o šalia jų pastatyti nemažą akmeninę Švč. Mergelės Marijos Lurdo koplyčią. Šių metų spalio 7 d., sekmadienį, Didkiemyje švenčiant titulinius šv. Angelų Sargų atlaidus, klebonas kun. M.Petrauskas, aptarnaujantis šią be nuolatinio kunigo esančią parapiją, pašventino renovuotus parapijos namus. Nors ir sunkokai (trūksta lėšų), tačiau į priekį juda šio kunigo aptarnaujamos Tenenių Šv. Barboros parapijos namai.


Dievo ir artimo meilės šventė

Laima STANKEVIČIŪTĖ

Alytaus valstybinių vaikų
globos namų ir Valkininkų
vaikų globos namų ,,Spengla“
ugdytiniai kartu su mokytojais
aplankė Seirijų Švč. M. Marijos
Škaplierinės šventovę

Spalio 18 dieną, ketvirtadienį, dvi dešimtys Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių kartu su direktoriaus pavaduotoja Jūrate Žvaliauskiene bei VšĮ „Dienos namų” direktore Kristina Bondareva viešėjo Seirijuose, Lazdijų rajone. Antano Žmuidzinavičiaus vidurinėje mokykloje jie susitiko su bendraamžiais seirijiškiais bei iš Varėnos r. Valkininkų globos namų ,,Spengla” atvykusiais vaikais, aplankė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią. Projekto renginys vadinosi ,,Pažinkime Alytaus apskritį ir jos kraštų tradicijas”.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija