Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Totalinio teroro imperija

Kol Rusijos komunistai ir ortodoksai ir „persitvarkiusieji“, kurie dabar net į cerkvę nueina, rengėsi iškilmingai ir triukšmingai paminėti 90-ąsias „didžiojo spalio socialistinės revoliucijos“ metines, Maskvoje atsitiko nelauktas įvykis. Tuo metu, kai imperiją ir Staliną šlovinanti Rusijos spauda apspjaudė mininčius 1937 metų Stalino masines represijas, dvaro „istorikai“ ėmė skelbti, kad jokių masinių žudynių nebuvo, o 1937 ir vėlesniais metais prie sienos buvo statomi tik visokie spekuliantai, „liaudies turto grobstytojai“, užsienio šnipai ir agentai bei dar likę „nepribaigti buržujai“, prezidentas V.Putinas kartu su Stačiatikių cerkvės hierarchais pagerbė 1937 ir vėlesnių metų teroro aukų atminimą. Netgi dalyvavo gedulingose pamaldose už teroro aukas.


Gruzija vėl kryžkelėje

Praėjus ketveriems metams po „rožių revoliucijos“ Gruzijoje ir jo provakarietiško prezidento Michailo Saakašvilio ir jo šalininkų atėjimo valdžion, Tbilisyje prasidėjo didžiulės opozicijos protesto demonstracijos, kurių metu reikalaujama surengti parlamento rinkimus jau balandžio mėnesį. Dar daugiau, opozicionieriai reikalauja apskritai panaikinti prezidento instituciją. Nesutarimai tarp prezidento bei valdančiosios daugumos ir opozicijos ypač paaštrėjo po to, kai kilo konfliktas tarp prezidento M.Saakašvilio ir gynybos ministro, jauno ir labai ambicingo Iraklijaus Okruašvilio, kuris buvo areštuotas dėl įtarimų korupcija. Opozicijos veikėjai, kaltindami prezidentą M.Saakašvilį polinkiu į diktatūrą, nesugebėjimu kontroliuoti infliacijos ir korupcijos, kažkodėl nenori net užsiminti apie akivaizdžius faktus, kad atėjus į valdžią dabartiniam prezidentui žymiai padidėjo žmonių atlyginimai, suduotas smūgis šešėlinei ekonomikai, labai pagerėjo mokesčių surinkimas. Taigi, pasiekimai akivaizdūs.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija