Atnaujintas 2008 vasario 20 d.
Nr.14
(1607)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Įsisiautėjo Seimo
rinkimų agitacinė
kampanija

Ar religija virsta
žudynėm?

Nei žvirblio saujoj,
nei jaučio girioj

Diletantų šokis aplink
kolaborantus

Chirurgas,
mokytojas, patriotas

Kai žodžiai
pasibeldžia į širdį

Rašytojo dovana
mokykloms

Čečėnų Prometėjas

Gyvenimo vingiuose
Juozas Keliuotis
apie Vincą Mykolaitį-
Putiną

„Nepriklausomybė:
istorinė patirtis
ir paveldas“

Neparadinė Lietuvos ginkluotųjų pajėgų pusė

Gintaras VISOCKAS

Kariai žygiuoja Lietuvos,
Latvijos ir Estijos vėliavų
pakėlimo ceremonijoje sostinės
S. Daukanto aikštėje

Visi, kas dalyvavo Vasario 16-osios minėjime Vilniuje, be abejo, negalėjo nepastebėti, koks įspūdingas buvo mūsų ginkluotųjų pajėgų paradas. Darniai žygiavo karinių jūrų, oro, sausumos pajėgų kariai. Sužavėjo ir speciali garbės sargybos kuopos karių programa, pademonstruota Katedros aikštėje gausiai susirinkusiems svečiams. Negalėjo neįsiminti ir griežtos, valdingos brigados generolo Vytauto Žuko komandos, skelbiamos mūsų kariams, jo raportas mūsų vyriausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui – Prezidentui Valdui Adamkui. Tačiau tai – tik paradinė, parodomoji mūsų kariuomenės pusė.


Neparlamentinėms partijoms – podukros vieta

Su Tautinės partijos „Lietuvos kelias“ lydere dr. doc. Lilijana ASTRA kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.

Tautinės partijos „Lietuvos kelias“
pirmininkė dr. doc. Lilijana Astra
mitinge prie Prezidentūros

Nors rinkimai į Seimą įvyks dar negreit, tačiau padorioms, valstybiškai mąstančioms, šalies interesus ginančioms jėgoms pats laikas sukrusti. Priešingu atveju naujasis Seimas bus ne ką geresnis nei šiandieninis. Todėl labai smalsu sužinoti, kaip rinkimams ruošiasi Jūsų vadovaujama tautinė partija „Lietuvos kelias“? Su kokiais sunkumais susiduriate?


Maltos ordino humanitarinė tarnyba

Mindaugas BUIKA

Maltos ordino didysis magistras
Endrius Bertis (1929-2008)

Velionio magistro gyvenimo kelias

Vienos didžiausių Katalikų Bažnyčios humanitarinių organizacijų Maltos ordino, kasmet visame pasaulyje atliekančio paramos darbų daugiau kaip už 900 mln. dolerių, vadovo, didžiojo magistro brolio Endriaus Berčio mirtis paskatino tarptautinę žiniasklaidą plačiau nušviesti ne tik jo, bet ir visos šios unikalios karitatyvinės struktūros veiklą. Tuo labiau kad popiežius Benediktas XVI iškelia Gavėnios liturginio laikotarpio socialinį aspektą, nes Gavėnia „skatina iš naujo atrasti Dievo gailestingumą, kad taptume gailestingesni savo broliams ir sesėms“.


,,Leisk atiduot savo meilę žmonėms...“

Alvyra Grėbliūnienė

Literatai Lina Valutkevičienė
ir Gintarius Vžesniauskas

Vieną sausio sekmadienio popietę Lazdijų rajono literatų klubo ,,Jotvingis“ nariai nuvyko į susitikimą su broliais. Šio klubo literatų kūrybos almanacho ,,Svetimi tarp savų“ sudarytojai – Ričardas Lapaitis, Asta Čaponytė-Stralkuvienė ir Ilona Jonuškaitė pagaliau įgyvendino savo svajonę ir išpildė kun. V. Rudzinsko kvietimą aplankyti šventovę – Panaroje įsikūrusią Pilnų namų bendruomenę ir joje tarnaujančius kunigus, brolius vienuolius, kuriems vadovauja kun. Valerijus Rudzinskas.


Gaudantis akimirkas

Bronius VERTELKA

Panevėžio Žemaičių kultūros
draugijos nariai simbolinę
Žemaitijos vėliavą įteikia
fotomenininkui Algimantui
Aleksandravičiui (dešinėje)

Ant medinio skersinio kabo vėjų plakamas varpas. Asfaltuotos kelio juostos šalikelėje sėdi muziejininkas. Gabalėlis kapinių vaizdo. Šių bei daugybės kitų nuotraukų iš parodos „Žemaitija – su meile“, eksponuojamos Panevėžio fotografijos galerijoje, autorius – garsus fotomenininkas Algimantas Aleksandravičius. Parodos pristatymas vyko sausio 30-ąją.


Praeitis, atgijusi nuotraukose

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas užmezgė pokalbį
su parodos rengėja
muziejininke Elena Markuckyte

Fotografijų paroda „Panevėžio krašto savanoriai – Nepriklausomybės gynėjai“, kurią parengė muziejininkai Elena Markuckytė ir Donatas Pilkauskas, Panevėžio kraštotyros muziejuje pristatyta vasario 13-ąją.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė savanorių atminimą. Kalbėdamas apie šių iškilių vyrų prasmingus žygius, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pabrėžė, jog išeidami su ginklu kovoti už savo tautos laisvę, išskyrus kulkos, nieko kito jie negalėjo tikėtis. Tačiau to meto valdžia pasielgė išmintingai savanoriams skyrusi žemės sklypus. Ganytojas ragino nepamiršti savanorių ir gyvenime laikytis jų principų bei tradicijų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija