Atnaujintas 2008 kovo 7 d.
Nr.19
(1612)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Kovo 11-osios laisvė
įpareigoja

Neapykantos kronika

Demokratinė
komunistų diktatūra

Šimtadienis
saugumo rūsiuose

Lietuviui Lietuvoje
nesaugu

Puoselėkime
tvarką ir švarą

Lietuviai tremtyje

UŽMIRŠTA
ISTORIJA

Įvairiapusė asmenybė

Mirė vyriausias
Vilkaviškio
vyskupijos kunigas

„Caritas dienos“
startuoja!

Per mokinių širdį –
šventojo Kazimiero
žingsniai

Kunigų ugdymo
instituto „Aqua“
susitikimas

Šiluvos Švč. Mergelės
Marijos paveikslo
kelionė

Pasitikėkime Dievu

Laisvėje gyventi
dar mokomės

Popiežius kviečia studentus kurti meilės civilizaciją

Mindaugas BUIKA

Maldos susitikime dalyvavusi
studentė džiaugėsi iš Šventojo
Tėvo gautu kompaktiniu disku,
kuriame įrašytas jo enciklikos
„Spe Salvi“ tekstas

Rožinio malda Europos ir Amerikos universitetuose

Dešimtys tūkstančių studentų meldėsi ir kalbėjo Rožinį kartu su popiežiumi Benediktu XVI. Renginys kovo 1-ąją buvo skirtas jau šeštą kartą minimai Europos universitetų dienai, kurią šiemet šventė ir Šiaurės bei Pietų Amerikos studentai. Iniciatyvos pagrindiniai rėmėjai – Europos vyskupų konferencijų taryba ir Romos vikariato akademinės sielovados centras. Maldingam studentų susitikimui buvo parinkta tema „Europa ir Amerika kartu kuria meilės civilizaciją“.


Jei nusidėjai, nebijok prisipažinti

Apaštališkasis protonotaras
prof. dr. Vincas Jonas Bartuška

Gavėnia – tai metas, kai katalikai stengiasi apvalyti savo sielas iš nuodėmės. Net tie, kurie retai arba tik vieną kartą per metus eina išpažinties, stengiasi tą daryti prieš Velykas. Apie išpažintį turbūt geriausiai žino kunigai turintys didelį stažą. Vienas tokių – 66-uosius kunigystės metus skaičiuojantis Marijampolėje gyvenantis apaštališkasis protonotaras prof. dr. Vincas Jonas BARTUŠKA, per savo gyvenimą išklausęs tūkstančius išpažinčių ne tik lietuvių, bet ir italų, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis.


Vyras ir moteris – šeimos būsto statytojai

Bronius VERTELKA

Konferencijoje (iš kairės): Kauno
arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius,
Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas ir vyskupas
emeritas Juozas Preikšas

Paskutinį vasario šeštadienį ir sekmadienį Panevėžyje dvi dienas vyko Lietuvos šeimų centrų konferencija „Džiaugsmo ieškojimas šeimose“. Ją rengė Lietuvos ir Panevėžio vyskupijos šeimos centrai, globojo Lietuvos Vyskupų Konferencija, rėmė Panevėžio vyskupijos kurija, Panevėžio miesto savivaldybė, miesto Kazimiero Paltaroko vidurinė mokykla, Vokietijos katalikų solidarumo akcija „Renovabis“. Konferencija vyko Panevėžio miesto savivaldybės salėje ir K. Paltaroko vidurinėje mokykloje. Šis renginys pagyvino miesto, kurio tūkstančiai gyventojų ieškoti laimės yra išvykę į užsienio šalis, veidą.


Amžinai gyvi...

Zigmas Tamakauskas

Kauno savivaldybės Švietimo
tarybos narys, LS Kauno tarybos pirmininko pavaduotojas

Petro Vileišio vidurinės mokyklos
mokinių susitikimas
su buvusiais laisvės kovotojais

Rašytojas ir filosofas Vydūnas sakė: „Mažosios tautos teturi vieną stiprybę – būtent dvasios švarumą“. Su tokiu dvasios švarumu prieš 90 metų buvo paskelbtas Vasario 16-osios aktas, su dvasios švarumu kilo į kovą su sovietiniu okupantu Birželio sukilėliai, davę pradžią pokario metais dešimt metų trukusiai partizaninei kovai dėl Lietuvos laisvės. Norėdami paryškinti tos kovos prasmingą auką, sąlygas, jos herojus, ugdant mokinių širdyse kilnaus patriotizmo jausmus, geresnį tautinių krikščioniškų vertybių supratimą, rengiame miesto mokinių susitikimus su buvusiais laisvės kovotojais.


Aleksas BRUŽAS: „Valdžia priversta reaguoti į mokytojų reikalavimus“

Aleksas Bružas mano, kad mokytojai,
pradėdami neterminuotus streikus,
tiesiog neturėjo kitos išeities
Autoriaus nuotrauka

Su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovu Aleksu Bružu kalbėjomės kovo 3-osios išvakarėse – prieš pat prasidedant neterminuotiems mokytojų streikams. A.Bružas, jau daugiau kaip 17 metų sėkmingai vadovaujantis vienai iš gausiausių, įtakingiausių profesinių sąjungų Lietuvoje, sutiko atvirai atsakyti į „XXI amžiaus“ klausimus. Pokalbio pradžioje jis tik paprašė, kad neklausčiau, kokį spaudimą šiomis dienomis jis pats patiria. „XXI amžiaus“ žiniomis, sėkmingai veikiančios profesinės sąjungos vadovas pastaruoju metu susilaukia itin kryptingo, rafinuoto bauginimo, kurio niekaip nepavadinsi garbinga politine kova. Su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovu Aleksu BRUŽU kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras VISOCKAS.


Krizė Armėnijoje

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Masiniai protestai Armėnijos
sostinėje Jerevane

Armėnijoje susiklostė aštri padėtis. Vasario 19 dieną šalyje vyko prezidento rinkimai. Jau pirmajame ture nugalėjo premjeras Seržas Sarkisianas, surinkęs 52,8 procentų balsų. Antroje vietoje liko eksprezidentas Levonas Ter-Petrosianas – 21,5 procento balsų. L. Ter-Petrosiano šalininkai nepripažino rinkimų rezultatų ir nuo vasario 20 dienos Jerevane ėmė rengti masinius mitingus, reikalaudami naujų rinkimų. Kovo 1 dienos ryte Jerevano centre vykusį mitingą išvaikė policija. Vėliau apie 15 tūkstančių Ter-Petrosiano šalininkų susirinko netoli Prancūzijos ambasados. Sustiprintos policijos pajėgos pradėjo puolimą prieš demonstrantus: aštuoni žmonės žuvo, virš 50 sužeista. Vasario 28 – kovo 1 dienomis vykusių riaušių metu protestuotojai sudegino kelias dešimtis transporto priemonių, iš jų 10 autobusų ir troleibusų.


Puotautojai ir pokštautojai

Petras KATINAS

Kadaise mūsų klasikė Žemaitė parašė apsakymą „Ne prieš gera toks šėlimas“. Beje, neseniai vienas toks iš ekranų neišlendantis nepraustaburnis televizijos „žvaigždūnas“, tiesa, dar nevadinamas princu, pareiškė, kad Žemaitę apskritai reikia pašalinti iš visų literatūros vadovėlių, negadinti mokinių skonio tokios užkietėjusios kaimo mužikės kūriniais. Matyt, minėtas „žvaigždūnas“ norėtų, kad rašytojos vietą užimtų tos emancipuotos mergaičiukės ar moteriškaitės, kurios štampuoja savo romanus apie lovos ir užpakalio reikalus. Na, gal dar būtų galima palikti iš anksto gyvuoju klasiku paskelbtą Erlicką. Bet apie tai jau kita kalba.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija