Atnaujintas 2008 kovo 19 d.
Nr.22
(1614)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Mums ne vis tiek

Izraelį vėl sukrėtė
teroras

Tailande suimtas
V. Butas

Šventinis minėjimas
ir šviesuolių
pagerbimas

Komunistinio
„elito“ pančiai

Gyvenimo vingiuose

Antrasis svarbaus
partizanų albumo
leidimas

Arkivyskupo mirtis teroristų nelaisvėje

Mindaugas BUIKA

Arkivyskupas Paulius Faražas Rahas

Didžiulis kryžius laukiant Velykų

Popiežius Benediktas XVI, kuris ne kartą yra pabrėžęs, kad Irako krikščionių patiriami sunkumai šalį apėmusio smurto akivaizdoje yra tikros kankinystės liudijimas, išreiškė savo gilų liūdesį ir skausmą dėl teroristų pagrobto Mosulo chaldėjų katalikų arkivyskupo Pauliaus Faražo Raho mirties. Ganytojo kūnas buvo rastas kovo 13 dieną vienoje apleistoje miesto atliekų sankaupos vietoje, praėjus dviems savaitėms po jo pagrobimo. Iki tol vyko nesėkmingos derybos dėl arkivyskupo išlaisvinimo.


Kaunas paminėjo architektą Vytautą Žemkalnį-Landsbergį

Dr. Gražina Kačerauskienė

Kauno miesto muziejuje rinkosi
kauniečiai, kupini pagarbos
Landsbergių šeimai. Čia buvo
paminėtos miesto Garbės piliečio
Vytauto Žemkalnio-Landsbergio
115-osios gimimo metinės

Kauno miesto muziejuje kovo 7 dieną buvo paminėtos miesto Garbės piliečio Vytauto Žemkalnio-Landsbergio (1893-1993) 115-osios gimimo metinės. Į salę rinkosi kauniečiai, kupini pagarbos Landsbergių šeimai. „Ši garbinga šeima miestui dovanojo du Garbės piliečius – tėvą ir sūnų – abu Vytautus“, – pradėdama minėjimą pasakė muziejaus direktorė Irena Petraitienė.

Architektas, Lietuvos patriotas. V. Žemkalniui Garbės piliečio vardo dokumentą 1992 metais įteikė tuometinis Kauno m. Tarybos pirmininkas V. Grinis. Antrą kartą su šimtamečiu jubiliatu jis bendravo 1993-aisiais. V. Grinį stebino V. Žemkalnio atmintis ir pasakojimo sklandumas. Tai buvęs labai šviesaus proto žmogus. Papasakojo, kad jubiliatas iki karo buvo ilgametis Rotary klubo sekretorius. 1992 metais architektas dar buvo gyvas. Tai padėjo įforminti Kauno Rotary klubo tęstinumą ir susigrąžinti senąjį registracijos numerį. Tuo metu V. Žemkalnis buvo pasaulyje seniausias šio klubo narys – jam buvo 99 metai.


Adolfas Ramanauskas – karys ir pilietis

Antanas Tyla

Antanas Tyla skaito pranešimą
apie A. Ramanauską
Seime vykusioje konferencijoje

Laisvės kovos tapatybė

Ilgoje ir dinamiškoje Lietuvos istorijoje Lietuvos partizanų karas su sovietiniais okupantais, kova už Lietuvos valstybės atkūrimą buvo ir išliks kaip mūsų tautos valstybinės laisvės vertybės saugojimo liudininkas. Daugiau kaip dešimt metų trukusiame kare dalyvavo tūkstančiai partizanų, o juos rėmė daugybė visų kartų Lietuvos gyventojų – pradedant vaikais ir baigiant seneliais.


Vaikai – apie knygų mugę

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Vasario 28-ąją „Sietuvos“
vidurinėje mokykloje vykusios
konferencijos rengėjai:
9a ir 9b klasių mokiniai, mokyklos
direktorė Birutė Valkaitienė,
mokytoja Nijolė Kezienė,
rašinio autorė ir projekto
„2008-ieji – skaitymo metai“
koordinatorės Rūta Elijošaitytė
ir Aldona Augustaitienė
Margaritos JANKAUSKIENĖS
nuotrauka

Šie metai Lietuvoje paskelbti skaitymo metais. Neatsitiktinai IX tarptautinei Vilniaus knygų mugei parinktas šūkis ,,Skaitau, vadinasi, esu“, kurio esmė ,,skatinti visuomenę skaityti, atrasti knygą ir jos teikiamą naudą“. Pirmąją dieną vykusiame seminare ,,Skaitykime kartu“ buvo akcentuojama, kad sąmoningo skaitymo ir kritinio mąstymo gebėjimai sukuria prielaidas žmogui gyventi visavertį asmeninį, sėkmingą profesinį bei visuomeninį gyvenimą. Skaitydami įvairius tekstus jauni žmonės įgyja emocinės bei estetinės patirties, ugdosi vaizduotę, kūrybinį mąstymą. Apmąstydami tekstuose reiškiamus požiūrius, teigiamas vertybes jie pažįsta savo ir kitų dvasinę patirtį, kuria, keičia savąsias vertybes.


Troškūniečių akcija, skirta Kovo 11-ajai

Kiekvienais metais Nepriklausomybės atkūrimo dieną troškūniečiai mokykloje pamini draugiška akcija. Per 300 Troškūnų Kazio Inčiūros mokyklos mokytojų ir mokinių šiemet sustojo šalia mokyklos prie devintokų ir dvyliktokų nubraižyto Lietuvos žemėlapio kontūrų. Su pačių pasigamintomis vėliavėlėmis ir balionais, su gera nuotaika ir linksma muzika ,,apkabinome“ savo simbolinę šalį.


Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji – esminis skirtumas

arba Vieno nomenklatūrinio mito žlugimas

Algirdas PATACKAS

Trečiajai Respublikai – dabartinei Lietuvai – greit 20 metų. Kaip ir Antrajai, prieškario Lietuvai, jei skaičiuotume nuo 1918 iki 1938-ųjų, paskutiniųjų ramaus gyvenimo metų. Jau turbūt galime konstatuoti, jog Antrosios Respublikos dvidešimtmetis buvo našesnis ne tik ekonominiu, kultūriniu, bet – svarbiausia – moraliniu atžvilgiu. Kodėl? Esminė priežastis, diagnozė slypi išeitinėse pozicijose. 1918 m. vasario 16-osios Lietuva buvo suvargusi, bet sveika. 1990-ųjų kovo 11-osios Lietuva sirgo. Šią ligą galima palyginti su vėžiu, iki šiol skleidžiančiu metastazes. Šios ligos vardas, jos priežastis – kolaboravimas. Nors šis žodis jau netekęs aštrumo, apiblukęs nuo per dažno vartojimo, deja, patinka tas ar ne, kolaboravimo problema nėra praeities klausimas. Jei taip būtų, jis būtų jau pamirštas – žmogaus atmintis juk ne geležinė. Kolaboravimo esmė, jo priežastys, o svarbiausia pasekmės, tebėra neatvertos, tebeskendi mūsų savimonės patamsiuose.


Tarp streikų, nelegalių statybų ir kainų karuselės

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Lietuvoje tęsiasi kovo 3 dieną prasidėję mokytojų streikai. Nors kai kurios mokyklos streiką nutraukė, yra ir naujai prie streiko prisijungusių mokyklų. Yra mokyklų, kurių pedagogai, nors nedalyvauja streike, įvairiomis akcijomis palaiko streikuojančius kolegas. Kai kurių Panevėžio mokyklų pedagogai praėjusią savaitę po mokyklas vaikščiojo su oranžinėmis liemenėmis, tuo, anot jų, norėdami atkreipti dėmesį į pedagogų problemas ir solidarizuotis su kolegomis. Kovo 12 dieną Kaišiadorių apylinkės teismas išnagrinėjo Žiežmarių vidurinės mokyklos vadovų pateiktą ieškinį dėl streiko šioje mokykloje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija