Atnaujintas 2008 balandžio 4 d.
Nr.26
(1619)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Dėl Lietuvos himno
Kauno mokyklose

Politikų beribė

Liūdna statistika

Duona kasdieninė

Ar viskas taip gražu,
kaip atrodo

Tarp kovos su
žiniasklaida ir FSB
,,žaidimų“

Kodėl streikuoja
mokytojai

Provincialumas

Kryptis –
krikščioniškos
vertybės

Renginiai bažnyčioje

Nejaugi iš vaikų
atimsime
„Kregždutę“?

Švč. Mergelės
Marijos metai

Tautinės savimonės
puoselėtoja

Dvasingos beatifikacijos laukimas

Mindaugas BUIKA

Balandžio 2 dieną minėjome
trečiąsias popiežiaus
Jono Pauliaus II (1920-2005)
mirties metines. Pageidaujama,
kad jis į altoriaus
garbę būtų pakeltas
kaip galima greičiau

Parengta „positio“ ataskaita

Nors popiežius Jonas Paulius II dar nėra nei kanonizuotas, nei beatifikuotas, tačiau jo mirties metinių minėjimas (bent jau Romoje) tampa svarbia liturgine iškilme. Tai rodo velionio Šventojo Tėvo populiarumą tarp tikinčiųjų ir didelę jo mokymo įtaką Bažnyčios gyvenimui. Balandžio 2 dieną trečiųjų Jono Pauliaus II mirties metinių minėjimui vadovavo popiežius Benediktas XVI. Kartu prasidėjo ir pirmasis Pasaulinis apaštališkasis gailestingumo kongresas, kuris baigsis ateinantį sekmadienį.


Nuo ateisto iki vienuolio ir vyskupo

Oslo (Norvegija) katalikų
vyskupas emeritas Jonas Vilemas
Nikolaisenas Granas, OCSO,
daug nusipelnęs stiprinant
ekumeninius santykius, išgarsėjo
asmenybės kaita – buvęs
menininkas ir ateistas tapo
tikinčiu kataliku, vienuoliu,
kunigu ir galiausiai vyskupu.
Paskutiniaisiais gyvenimo
dešimtmečiais jis dirbo
sielovadinį darbą Prancūzijai
priklausančioje Viduržemio
jūros saloje Korsikoje

Kaip pranešė Ekumeninių žinių agentūra (ENI) Paryžiuje kovo 20 dieną mirė beveik 88-erių sulaukęs Oslo (Norvegija) katalikų vyskupas emeritas Jonas Vilemas Nikolaisenas Granas, OCSO. Šis ganytojas, daug nusipelnęs stiprinant ekumeninius santykius, išgarsėjo savo asmenybės kaita – buvęs menininkas ir ateistas tapo tikinčiu kataliku, vienuoliu, kunigu ir galiausiai vyskupu.

J. Granas gimė 1920 metų balandžio 5 dieną Bergeno miestelyje protestantų liuteronų šeimoje. XX amžiaus 4-ajame dešimtmetyje J. Granas studijavo muziką ir choreografiją Anglijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Patyręs gilią dvasinę transformaciją, 1941 metų pabaigoje atsivertė į katalikybę. Antrojo pasaulinio karo metais, kai nacistinė Vokietija buvo okupavusi Norvegiją, tarnavo norvegų žvalgybos daliniuose Didžiojoje Britanijoje.


Europos lietuvių kunigų suvažiavimas

Prel. Edmundas Putrimas,

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas
rūpintis užsienio lietuvių sielovada

II Europos lietuvių katalikų
dvasininkų suvažiavimo dalyviai,
lietuviai kunigai, dirbantys
sielovadoje su emigrantais,
Šiluvoje nusifotografavo
su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi, SJ

Kovo 25-28 dienomis Lietuvoje vyko II Europos lietuvių katalikų dvasininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo lietuviai kunigai, dirbantys sielovadoje su emigrantais Vokietijoje, Airijoje, Anglijoje, Punske (Lenkija), Rusijos miestuose Kaliningrade ir Novosibirske, taip pat atstovai iš Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino bei Jėzaus draugijos. Suvažiavimas prasidėjo kovo 25-osios vakare Vilniuje, Eucharistijos šventimu Bernardinų bažnyčioje, liturgijai vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas besirūpinantis užsienio lietuvių sielovada prel. Edmundas Putrimas.


Pašventinta katalikų koplyčia

Rusnės parapijos koplyčios šeimininkai
kun. Virginijus Palionis ir
zakristijonas Juozas Dimša

RUSNĖ. Tai – bene atokiausias ir sunkiausiai pasiekiamas Telšių vyskupijos kampelis, priklausantis Šilutės dekanatui. Šis prie Kuršių marių ir Nemuno prigludęs miestelis, jau XV amžiuje minėtas raštuose ir garsėjęs kaip Klaipėdos prieuostis (čia buvo perrišami, pertvarkomi sieliai plukdymui Kuršių mariomis į Klaipėdą), kas pavasarį ir rudenį kenčia nuo didžiulių potvynių, audrų ir vėjų. Pasak pačių rusniškių, „mes jau įpratome braidyti po vandenį, per užtvindytus kelius, sodybas keltis amfibijomis, valtimis arba specialiais keltais, traukiamais traktorių“. Užtat vasaromis čia be galo gražu ir miela: per žydinčias pievas ir klonius ramiai vingiuoja Nemunas, tyvuliuoja Kuršių marios...


Vyskupo palaiminti – į Velykinį džiaugsmą

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, Velykų išvakarėse svečiuojasi
pas Šilalės parapijos Žemaičių
Kalvarijos giedotojus.
Susitikime dalyvavo ir jaunimo grupė

ŠILALĖ. Po maldingai ir prasmingai praleistos Gavėnios Šilalės parapijos tikintieji, vadovaujami Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebono dekano kun. Stasio Toleikio, padedant jo pagalbininkams kun. Mindaugui Aleknai ir Sigitui Valauskiui, visą Didžiąją savaitę rodė dar didesnę pagarbą ir meilę Kristui, Jo Kančiai bei Prisikėlimo triumfui, kad išaušus šv. Velykų rytui galėtų džiaugsmingai užgiedoti ALELIUJA...

Didžiosios savaitės vakarais į Šilalės bažnyčią rinkdavosi tikintieji ir nemaža dalis mokyklinio jaunimo. Tie, kurie nespėjo Rekolekcijų metu atlikti išpažinties, laukė prie klausyklų, kuriose jau nuo pusės šešių vakaro sėdėdavo visi Šilalės parapijos kunigai.


50 kunigystės metų

Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis
su grupe jį pasveikinti
atėjusių parapijiečių

Šilainiai. Šv. Dvasios parapijoje ant aukšto kalno šviečia rausvo mūro Šventosios Dvasios bažnyčia. Tiesa, ji dar nebaigta statyti, tačiau tikintieji žino, kad šventovė netrukus atvers duris parapijiečiams. Bet ir dabar čia daug kas padaryta – tvirtai stovi mūro sienos, uždengtas stogas, sustatyti suolai... Šia statyba nuo pat pradžių rūpinasi buvęs ilgametis šios parapijos klebonas monsinjoras Lionginas Vaičiulionis.


Būti šviečiančios vilties ženklais

Grupė renginio dalyvių.
Kairėje – kunigai Arūnas
Užupis ir Arūnas Kesilis

ALYTUS. Antrąją Velykų dieną Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje tikintieji buvo pakviesti į šventinę konferenciją pasisemti dieviškų dorybių. Šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos klebonas kun. teol. lic. Arūnas Kesilis, konferenciją organizavo VšĮ „Dienos namai“ direktorė Kristina Bondareva kartu su Alytaus dekanu, šios parapijos klebonu kun. Arūnu Užupiu bei Valstybinių vaikų globos namų administracija (direktorius Romutis Žebuolis).


Giedrius Grabauskas-Karoblis

Petras KATINAS

Ambicingoji Ukrainos premjerė
Julija Tymošenko pradėjo
vis labiau kastis po savo
bendražygio prezidento
Viktoro Juščenkos pamatais
Reuters nuotrauka

Ambicingoji Ukrainos premjerė, dažnai ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje vadinama „geležine Julija“, „oranžine princese“ ar panašiai, pradėjo vis labiau kastis po savo bendražygio, su kuriuo kartu kovojo su prorusišku konkurentu Regionų partijos lyderiu Viktoru Janukovičiu, – prezidento Viktoro Juščenkos pamatais. Nepaisant to, kad Ukrainos prezidento rinkimai įvyks (bent jau paskelbti) tik 2010 metais, „oranžinė princesė“ užsimojo apskritai panaikinti prezidento instituciją. Mat „geležinės Julijos“ nuomone, naujai rengiamoje Ukrainos konstitucijoje, kurios projektą dabar rengia žymiausi Ukrainos teisininkai, mokslininkai bei politikos specialistai, privalo likti arba tik prezidento institucija, arba tiktai premjero.


„Deržavininkai“ ir visi kiti

Petras KATINAS

Tvarkdariai
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Publicistas ir rašytojas Saulius Stoma prašneko apie bendrą nuopuolio mastą Lietuvos valdžios struktūrose, faktiškai mirusią Lietuvos politiką, besiritančią vis žemyn ir žemyn. Štai apsivogę Trakų savivaldybės viršininkai su A. Paulausko partijos aktyvistu Trakų meru priešakyje po kilusio triukšmo dėl nelegalių statybų, Trakų tarybos nariams audringai plojant, pasitraukė iš pareigų pasiėmę keliolikos tūkstančių išeitinėmis kompensacijomis pavadintus „otkatus“, dėkojant jiems už puikų darbą. Linkint ir jų įpėdiniui bei naujajam Trakų merui dideliam rašytojui Malūkui elgtis lygiai taip pat. Tai įstatymais įteisinta norma, kai bet koks už rankos sučiuptas apsivogęs valdžios atstovas išeina dargi apdovanotas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija