Atnaujintas 2008 balandžio 25 d.
Nr.32
(1625)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Lietuvos vizija
pensininko akimis

Kaip įveikti krizę

Reikia paminklo
partizanų motinoms

Kur nėra tikėjimo,
nėra ir dorovės

Ir tikri velniai kai
kam pasirodo

Jo gyvenimo tikslas –
meilė Dievui
ir tarnystė žmonėms

Lyg dalijimasis duona

Marijos dienos
Mažojoje Šiluvoje

Dvasinė gyvybė

Atnešė Kristaus viltį

Mindaugas BUIKA

Niujorko „Yankee“ beisbolo
stadione popiežius
Benediktas XVI vizito Jungtinėse
Amerkos Valstijose metu
sekmadienį aukojo šv. Mišias

Vienybės pagrindas – Dievo žodis

Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinio vizito Jungtinėse Amerkos Valstijose kulminacija – balandžio 20 dieną, sekmadienį, aukotos šv. Mišios Niujorko „Yankee“ beisbolo stadione. Pamaldomis, kuriose dalyvavo beveik 60 tūkstančių tikinčiųjų (atvykusių pavieniui ir grupėmis iš visos šalies), buvo paminėtas JAV Katalikų Bažnyčiai svarbus jubiliejus. Kaip sveikindamas Šventąjį Tėvą priminė Niujorko arkivyskupas kardinolas Edvardas Iganas, prieš 200 metų popiežius Pijus VII vienintelei šalyje Baltimorės diecezijai suteikė arkivyskupijos statusą. Tada buvo įsteigtos ir keturios sufraganinės Bostono, Niujorko, Filadelfijos ir Bardstauno (dabar Luizvilis) vyskupijos, kurios dabar jau tapo arkivyskupijomis.


Skausmas dėl prarastų negimusių vaikų

Lietuvos vyskupų laiškas Gyvybės dienos proga

Mieli Broliai ir Seserys!

Šiemet norime kartu su Jumis pamąstyti apie gyvenimo dovaną. Kokia neįkainojamai brangi ši dovana! Įsitraukę į kasdienybės rūpesčius, mes, suaugusieji, kartais nebe taip gyvai suvokiame, kaip gera gyventi, tad čia mums gali padėti vaikai. Jų džiugūs balsai ir besąlygiška meilė mamai ir tėčiui, galima sakyti, parodo, kaip gera gyventi paties Dievo akyse (plg. Mt 19, 14) ir kokia kilni yra tėvystės ir motinystės misija.


Apie rasizmo baubą Lietuvoje

Dar neseniai, prieš pusantro mėnesio, Lietuvoje buvo sukeltas triukšmas, kad mūsų valstybė yra ant neonacizmo viršūnės. Neva, jos sostinėje, visiškai nieko nedarant policijai ir tylint politikams, marširuoja skustagalviai nacistai, tarp kurių esą jau susiformavęs naujasis Hitleris, tik politikai to nenori matyti. Sukeltas triukšmas buvo palydėtas „įkalčių liudijimais“ – kovo 11-ąją vykusioje eisenoje „skustagalvių“ skelbtais daugkartiniais antisemitiniais šūkiais.


Muliažai ir miražai

Petras KATINAS

Apie padėtį
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Neseniai žinoma žurnalistė Rūta Grinevičiūtė savo laidoje „Paskutinė instancija“ atkreipė dėmesį į dabar Lietuvą valdančių „persitvarkiusių“ komunistų, LKP CK instruktorių, prokurorų ir teisėjų, pseudomokslininkų partines nomenklatūrines šaknis, bet ir į jų tėvus, šeimas, kuriose jie augo ir brendo. Šioje laidoje nemažai dėmesio buvo skirta buvusiam Seimo pirmininkui, generaliniam prokurorui, dabar G. Kirkilo Vyriausybės aplinkos ministrui Artūrui Paulauskui ir jo tėtušiui, buvusiam KGB pulkininkui, organizavusiam ir vykdžiusiam paskutinio Žemaitijos partizano nužudymo operaciją.


Ąžuoliukų giraitė

Bronius VERTELKA

Parko sodinimo šventėje Ramygaloje
dalyvavo (iš kairės): Panevėžio
apskrities viršininkė Gema
Umbrasienė, Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas ir Ramygalos
klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius

Prie „Via Baltica“ kelio – parkas

Abiejose per Ramygalą tekančio Upytės upelio pusėse pasodintas 1000 ąžuoliukų parkas artėjančio Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui pažymėti. Naujajame parke pastatytas didingas ąžuolo koplytstulpis.

Tai dešimtas toks parkas Lietuvoje. Parkai pasodinti jau visose šalies apskrityse. Pirmasis parkas buvo pasodintas prie Kauno-Jonavos rajonų ribos, Šešuvos upės krante, prieš 10 metų. Paskutiniajam parkui Ramygala buvo pasirinkta neatsitiktinai. Čia eina Via Baltica kelias, vedantis į Europą. Vieta iš tikrųjų gera: visas kalnas, kurio viršuj stovi Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, dar anais laikais apsodintas medžiais.


Vilniuje paminėtos Čečėnijos prezidento nužudymo 10-osios metinės

Piketas dėl Čečėnijos pavergimo
prie Rusijos ambasados Vilniuje

Pirmadienį Vilniuje, prie Rusijos ambasados, minint Čečėnijos prezidento Džocharo Dudajevo nužudymo dešimtmetį, įvyko piketas dėl šios šalies pavergimo. Pikete dalyvavo ir pasisakė Lietuvos visuomenės veikėjai ir Čečėnijos Respublikos atstovai: Ala Dudajeva, Aminat Saijeva, mons. Alfonsas Svarinskas, Rytas Kupčinskas, Leonas Kerosierius, Algirdas Endriukaitis, Antanas Terleckas, taip pat Ičkerijos atstovas Švedijoje.


Suspenduotas vyskupas išrinktas Paragvajaus prezidentu

56 metų buvęs vyskupas
Fernandas Lugo išrinktas
Paragvajaus prezidentu

Paragvajuje sekmadienį vykusius prezidento rinkimus laimėjo 56 metų buvęs vyskupas Fernandas Lugo. Vadinamąjį vargšų vyskupą rėmė prieš 8 mėnesius sukurtas kairysis Patriotinis aljansas už permainas. Buvusi švietimo ministrė, priklausanti valdančiajai partijai, surinko 7 proc. mažiau balsų negu Fernando Lugo. Trečias buvo opozicijos remiamas generolas, buvęs armijos vadas Lino Oliviero. Jis visai neseniai išėjo iš kalėjimo, kuriame už perversmo organizavimą praleido 10 metų. Paragvajuje, kaip ir kitose Pietų Amerikos šalyse, perversmai dažni, todėl dabar, išrinkus dvasininką, paragvajiečiams nušvito viltis, kad karinių režimų era baigėsi.


Mirė kardinolas A. Lopesas Truchiljas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Alfonsas Lopesas Truchiljas

Meilės Bažnyčiai liudijimas

Viso pasaulio gyvybės gynėjai ilgai prisimins Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininką kolumbietį kardinolą Alfonsą Lopesą Truchilją, praėjusį trečiadienį palaidotą Romoje. Kardinolas mirė balandžio 19 dieną eidamas 73-iuosius metus po sunkios ligos. Bažnyčios hierarchas tvirtai laikėsi Bažnyčios mokymo apie žmogiškosios gyvybės šventumą ir sakramentinės santuokos neišardomumą. Jis nuolat pabrėždavo politikos ir įstatymdavystės atsakomybę šioje srityje, perspėdamas, kad kontraversinių teisinių aktų priėmimas gali turėti dramatiškų pasekmių visuomenės egzistencijai.


Kas pražudė pirmąjį kosmonautą?

Petras KATINAS

Pirmasis pasaulio ir SSRS
kosmonautas Jurijus Gagarinas

1968 m. kovo 27 dieną karinio mokomojo naikintuvo MIG-15 katastrofoje žuvo pirmasis pasaulio ir SSRS kosmonautas Jurijus Gagarinas ir jo instruktorius pulkininkas Vladimiras Serioginas. Iki šiol buvo pateiktos net 29 specialistų ir karo aviacijos vadovų ataskaitos, nagrinėjančios priežastis, dėl kurių žuvo J. Gagarinas. Didžioji dalis tų ataskaitų išvadų iki šiol nepaskelbtos ir niekur nepublikuotos. Šiuo metu sudaryta dar viena speciali valstybinė komisija, kuriai nurodyta dar kartą nuodugniai ištirti šį įvykį.


Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Paveikslo viešnagės dienomis
virš altoriaus didingai iškilęs
prisikėlęs Kristus, plačiai
išskėtęs rankas, švelniai
laimino visus ir tarsi kvietė:
„Ateikite visi, aš jus nuraminsiu“
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

ŽALIAKALNIS. Balandžio 6-osios rytą su nerimu žvelgėme į apsiniaukusį dangų: nejaugi lis? Tačiau artėjant paveikslo sutiktuvių valandai dangus pragiedrėjo, nušvito saulutė, ir laukiantieji prie Mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios lengviau atsikvėpė. Dvyliktą valandą iškilminga Kauno arkivyskupijos kunigų, patarnautojų, parapijos jaunimo, choro ir gausaus būrio tikinčiųjų procesija pajudėjo į Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią. Procesijos centre „Saulės“ gimnazijos vaikinai pagarbiai nešė Šiluvos Dievo Motinos M. Marijos paveikslo kopiją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija