Atnaujintas 2008 rugsėjo 19 d.
Nr. 71
(1664)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Laukit šuneliai –
rudenį dvės kumelė

Rinksime naują Seimą

Šiluva šventė
Apsireiškimo
400 metų jubiliejų

Statė Dievo namus,
puošė žmonių sielas

Gilūs Benedikto XVI svarstymai apie kančią ir pagundą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
suteikė seseriai vienuolei
Ligonio sakramentą

Pontifikalinės pamaldos Lurdo šventovėje

Popiežiaus Benedikto XVI apaštalinio vizito Prancūzijoje metu, minint Lurdo Dievo Motinos 150-ąsias apsireiškimo metines, pamaldos, skirtos ligoniams, vyko rugsėjo 15-ąją, kai Bažnyčios liturgijoje celebruojama Sopulingosios Švč. Mergelės Marijos šventė. Ir tai simboliška, kadangi iš šešių milijonų maldininkų, kurie iš viso pasaulio kasmet aplanko Lurdą (kur prieš 150 metų apsireiškė Dievo Motina), nemaža dalis yra ligoniai, ieškantys fizinės ir dvasinės sveikatos.


Apsireiškimo jubiliejaus iškilmė

Romas BACEVIČIUS

Kardinolas Joachimas Meisneris
bendrauja su Šiluvos maldininkais

Rugsėjo 14-ąją, sekmadienį, Šiluva, į kurią prisirinko gausus būrys piligrimų, sulaukė didžiosios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo 400 metų jubiliejaus iškilmės. Lietuvos ir Vatikano valstybinės vėliavomis pasipuošusi Šiluvos Bazilika liudijo žmonių džiaugsmą ir dėkingumą popiežiui Benediktui XVI už parodytą jo dėmesį šioms iškilmėms ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai atsiunčiant savo ypatingąjį pasiuntinį iš Vokietijos Kelno arkivyskupą kardinolą Joachimą Meisnerį, kuris yra Šventojo Tėvo bičiulis. Gražiai sutiktas Raseiniuose, atvykęs į Šiluvą kardinolas J. Meisneris pirmiausiai apsilankė Apsireiškimo koplyčioje ir čia pasimeldė. Paskui, drauge su jį lydėjusiais Lietuvos ir svečiais vyskupais bei kunigais, bendraudamas su šalia buvusiais maldininkais, garbusis svečias ėjo Bazilikos link švęsti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmės.


Pašventino parapijos namų kertinį akmenį

Birutė Vasylienė

Kardinolas Joachimas Meisneris pasirašo
kertinio akmens pašventinimo aktą

Rugsėjo 13 dieną, 18 valandą, gausiai susirinkę į šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji džiaugsmingai pasitiko iškilmingą, purpuro spalvos arnotais pasipuošusią kunigų procesiją. Prie altoriaus žengė būrys Kauno arkivyskupijos kunigų. Procesiją vainikavo popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejuje Šiluvoje, Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris, vyskupas emeritas  Juozas Preikšas ir visus laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ.


Statistai ir tikrieji šeimininkai

Petras KATINAS

Buvęs Kauno Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius, žinomas psichiatras Juozas Blažys (1890-1939), tuometinėje Lietuvos spaudoje daug rašęs ne tik apie psichiatriją, bet ir kultūros bei politikos klausimais, „Naujojoje Romuvoje“ (1939, Nr. 2) paskelbė straipsnį „Politika psichopatologijos šviesoje“. Jame autorius rašė: „Nors visiems žmonėms daugiau ar mažiau rūpi politika, pats politikos pamėgimas, kaip svarbiausias gyvenimo tikslas, yra susijęs su tam tikru psichologiniu žmogaus tipu“. J. Blažys citavo žinomą profesorių Sprangerį, kuris tarp kitų išskyrė tendenciją, kuria pasižymi politiniai žmonės. „Juose vyrauja valdžios ir valdymo noras. Jie nori kontroliuoti kitų žmonių veiksmus ir primesti jiems savo vertybes.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija