Atnaujintas 2008 m. spalio 8 d.
Nr. 76
(1669)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Lietuva – projektas
„Rinkimai 2008“

Nemalonūs klausimai
valdančiosioms 
partijoms

Yra būdų energetikos
reikalus tvarkyti

Tapusi pasiaukojimo
dėl kitų simboliu

Visi mes mokomės…

Pagerbtas himno
autorius ir tautos
atgimimas

Seimo nario Antano
Stasiškio
„gulbės giesmė“

Komunistinių režimų
nusikaltimai  turi 
būti pasmerkti

Išskirtinis Pijaus XII pontifikato liudijimas

Mindaugas BUIKA

Dievo tarnas Pijus XII (1876-1958)
valdė Bažnyčią sunkiu XX amžiaus
istorijos laikotarpiu

Kongresai, skirti paveldo aptarimui

Visame krikščioniškame pasaulyje įvairiais aspektais prisimenama prieš 50 metų mirusio popiežiaus Pijaus XII (1876-1958) veikla. Spalio 9-ąją, mirties metinių dieną, popiežius Benediktas XVI už savo pirmtaką aukos šv. Mišias, kuriose dalyvaus ir Romoje prasidėjusios Vyskupų Sinodo asamblėjos nariai. Laukiama, kad pamaldų homilijoje Šventasis Tėvas įvertins Dievo tarno Pijaus XII išskirtinės svarbos magisteriumą ir tarptautinę politiką dramatiškomis sąlygomis, kurios buvo susidariusios planetoje beveik du dešimtmečius trukusio (1939-1958) pontifikato laikotarpiu.


Apie Algirdo Vrubliausko intrigas Alytaus rajone

Gintaras VISOCKAS

Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius
Autoriaus nuotrauka

Praėjusį savaitgalį svečiavausi pas Miroslavo (Alytaus rajonas) seniūną Joną Juravičių. Kiekvienas susitikimas su šiuo jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus Dzūkijoje gyvenančiu puikiu žmogumi – įsimintinas. Miroslavo seniūnas turi savybę, kurios šiandien taip trūksta daugeliui iš mūsų, jis yra drąsus, niekada nepataikauja nei svetimiems, nei saviems. Dėl Miroslavo seniūnijos teritorijoje gyvenančių žmonių teisėtų lūkesčių jis nepabijojo kibti į atlapus konservatorių valdomai Alytaus rajono savivaldybei. Alytaus rajono savivaldybės mero konservatoriaus Algirdo Vrubliausko vadovaujami „klapčiukai“ uždraudė Miroslavo seniūnui J. Juravičiui rašyti straipsnius į spaudą, o J. Juravičius ir toliau rašo. Alytaus rajono valdžia liepia trauktis iš seniūno posto, o J. Juravičius vis tiek neapleidžia tarnybos. Alytaus rajono valdžia pradeda grubiai, primityviai kabinėtis prie J. Juravičiaus darbo, galiausiai imasi net  šantažo. Girdi, silpna J. Juravičiaus sveikata, suprask, J. Juravičius privalo būti atleistas dėl „aplinkybių, kurios neleidžia dirbti nuo ryto iki vakaro“. Miroslavo seniūnas ir vėl nesutriko – atnešė medicininę pažymą.


Kelias į mokslo aukštumas

Benjaminas ŽULYS

KMUK Gastroenterologijos klinikos
vadovas prof. akad. Limas Kupčinskas

Akademikas

Kiekvieną rytą Limas Kupčinskas eina į savo darbo kabinetą Kauno medicinos universiteto klinikų ketvirtame aukšte. Į kabinetą, į ligonių palatas, laboratorijas. Vienoje laiptinėje iš masyvaus bronzinio bareljefo žvelgia jo šviesaus atminimo tėvas – buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, vėliau – Kauno medicinos instituto rektorius, Klinikinės ligoninės profesorius Juozas Kupčinskas. Jis ėjo šiais laiptais, koridoriais, lankėsi ligonių palatose, bendravo su kolegomis, mokslo, visuomenės veikėjais. Čia dar aidi jo žingsniai.


„Mes išgelbėsime valstybę, nes mes žinome, kaip ją išgelbėti“

Gintaras VISOCKAS

Mariaus Kundroto vadovaujamo
Lietuvių tautinio centro atstovai
Autoriaus nuotrauka

Paskutinį rugsėjo antradienį buvau pakviestas į Lietuvių tautinio centro (LTC) rengiamą spaudos konferenciją, kurią būtų galima ironiškai pavadinti kad ir šitaip: „Mes išgelbėsime valstybę, nes mes žinome, kaip ją išgelbėti“. Prieš eidamas į renginį ilgai svarsčiau, ar verta gaišti brangų laiką. Vis dėlto nugalėjo smalsumas. Kad susigundžiau dalyvauti tame renginyje, mažumėlę kaltas ir Kovo 11-osios akto signataras Romualdas Ozolas, privataus pokalbio metu palankiai atsiliepęs apie LTC vadovą Marių Kundrotą. Be to,  mintyse kirbėjo mažytė viltis: gal bent šis judėjimas nebus popierinis, tuščiaviduris? Juk Lietuvai tikrai reikia sveiko, padoraus, konkretaus nacionalizmo, norinčio ir, svarbiausia, pajėgiančio grumtis su kosmopolitizmu, abejingumu, nusivylimu. Kartu neramino pernelyg optimistiški, pernelyg grandioziniai LTC vadovų įsipareigojimai, skelbiami žiniasklaidos priemonėms adresuotuose laiškuose. Karti gyvenimiška patirtis byloja: kur daug gražių šūkių, ten mažai prasmingos veiklos.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija