Atnaujintas 2008 m. spalio 15 d.
Nr. 78
(1671)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Atviras laiškas
p. E. Šiugždai
ir p. G. Visockui

Keisti ar nekeisti
bevalius?

Tūnoti tinginystėje
ir tylėti nevalia

Ožys – daržininkas

Pasitarnaukime 
Lietuvai

„Lietuvos Laisvės
Kovos Karžygys
Vaclovas
Voveris-Žaibas“

Apie žmogaus
kūrybiškumą,
atsakingą laisvę
ir asmenybės vystymą

Istorinė Izraelio rabino kalba Vyskupų Sinode

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su Haifos (Izraelis) vyriausiu
rabinu Šyru Jašuvu Koenu

Izraelio valstybingumo stiprinimas

Kaip ir buvo galima tikėtis, didelio susidomėjimo susilaukė žydų dvasininko kalba Vatikane vykstančioje Dievo Žodžiui skirtoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje. Pakviestasis Haifos (Izraelis) vyriausiasis rabinas Šyras Jašuvas Koenas buvo pirmasis nekrikščionis, kalbėjęs Katalikų Bažnyčios hierarchų susitikime per visą keturiasdešimtmetę Vyskupų Sinodo istoriją. Rabinas Š. Koenas aiškino, kaip judėjai skaito ir interpretuoja savo šventuosius Raštus – Torą, pranašų, išminties ir kitas knygas – kurių didžiąją dalį laiko savomis ir krikščionys, vadindami Senuoju Testamentu. „Todėl buvo visai logiška pasikviesti mūsų vyresniųjų tikėjimo brolių atstovą, kuris pasidalintų pagarbos ir meilės šventiesiems Raštams patyrimu“, – sakė Vyskupų Sinodo generalinis arkivyskupas M. Eterovičius.


Lietuvos Kolpingo draugijai – 15 metų

Rūta Kazlauskaitė

Iš kairės: Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, apaštališkasis nuncijus
arkivyskupas Peteris Stephanas
Zurbriggenas, Lietuvos Kolpingo
draugijos valdybos pirmininkas
kanauninkas Saulius Filipavičius,
Panevėžio vyskupas emeritas Juozas
Preikšas ir Šveicarijos Kolpingo
draugijos nacionalinis sekretorius
Bernhard Burger

Spalio 4 dieną Kaune buvo minima Lietuvos Kolpingo draugijos 15 metų veiklos  sukaktis. Šv. Mišios buvo aukojamos Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, o vėliau vyko šventinis renginys.

Šventiniame renginyje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Vokietijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Irja Berg, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prezidentūros, apskrities bei miesto valdžios atstovai. Į renginį atvyko gausus būrys kolpingiečių  iš Vokietijos, Šveicarijos bei Pietų Tirolio, taip pat Lietuvos Kolpingo šeimų.


Pilietis turi suvokti, iš kur kyla didžioji grėsmė

Edmundas  SIMANAITIS

Prie tik ką atidengto paminklo
generolui Povilui Plechavičiui
Kazimiero Dobkevičiaus nuotraukos

Lietuvos Vietinės rinktinės (LVR) karių sąjungos vado pavaduotojas dim. kpt  K. Giedraitis,  orkestrui sugrojus Valstybės himną, karo muziejaus sodelyje pakėlė VD vėliavą, o kiek vėliau kartu su Kauno miesto meru A. Kupčinsku atidengė gen. Povilo Plechavičiaus paminklą tautos panteone Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.  Paminklą palaimino LVR karių sąjungos kapelionas, buvęs LVR karys kun. Romualdas Šalčiūnas.


Dailė ir poezija – kaip sesės dvynės

Bronius VERTELKA

Iš Panevėžio į Vilnių gyventi
Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė
išvyko kaip dailininkė,
o grįžo jau kaip ir poetė

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje spalio 2-ąją vyko almanacho „Žodžiai ir spalvos“ pristatymas bei 2007 metų baltarusių, lenkų, lietuvių poetų ir dailininkų Nidos plenero tapybos darbų parodos atidarymas.

Vakarą vedęs Rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas priminė, jog tarp plenero dalyvių buvo beveik pusė panevėžiečių.


Gyvasis kultūros židinys

Pasvalio krašto muziejui – 10 metų

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Pasvalio krašto muziejus

Prieš dešimt metų lankytojams duris atvėrė Pasvalio krašto muziejus. Tuomet džiaugėmės įdomiais eksponatais: kraštotyrininko Antano Stapulionio sukaupta etnografijos ir archeologijos kolekcija, prie verpimo ratelių sėdinčiomis verpėjomis, audimo raštus marginančiomis audėjomis... Apie visa tai jau pasakojome „XXI amžiaus“ skaitytojams. Per dešimt metų muziejus tapo Šiaurės Lietuvos kultūros šventove. Muziejaus direktorė Vitulė Povilionienė sako: „Kaupėme ir gausinome muziejaus rinkinius, kuriuose dabar yra keliasdešimt tūkstančių eksponatų. Saugomi daiktai – knygos, fotografijos, dokumentai, darbo ir buities įrankiai yra padovanoti mūsų miesto ir rajono gyventojų. Dabar veikia geologijos, archeologijos, istorijos, etnografijos ir kitos ekspozicijos. Geologijos ekspozicija – vienintelė Šiaurės Lietuvos muziejuose. Turime skyrių Krinčine. Tai poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinis muziejus. Nuo 2000 metų mūsų muziejuje veikia Turizmo informacijos centras. Kiek vėliau darbą pradėjo Pasvalio krašto vaizdo studija „Langas“, rengianti kultūrines televizijos laidas“.


Žygis partizanų takais

Loreta Kalnikaitė

Būrelis žygio dalyvių Laukuvoje,
prie paminklo partizanei
Irenai Petkutei-Neringai

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko, Tauragės ir Šilalės skyriai spalio 4 dieną organizavo žygį Kęstučio apygardos partizanų takais. Žygio dalyviai susirinko Skaudvilėje. Eisenoje išsirikiavo visų delegacijų vėliavininkai, Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos jaunieji skautai su vadove, mokytoja E. Gedeikiene, Šilalės S. Dariaus ir S. Girėno vidurinės mokyklos, Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos, Tenenių pagrindinės mokyklos, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos jaunieji skautai ir jaunieji kraštotyrininkai, vadovaujami istorijos mokytojos Rimos Milkintienės. Jaunųjų šaulių vadai J. Linkevičius, E. Burčas, P. Petravičius ir A. Dragūnas didžiulę minią dalyvių gražiai nukreipė išsirikiuoti tarp kryžių žuvusiems partizanams.  


Nebūna ugnies be dūmų

Panevėžio rajono savivaldybės
Priešgaisrinės tarnybos viršininkas
Arūnas Blaževičius

Nebepakęsdami socialines neteisybės, piketuoti išėjo ugniagesiai. Miestų ir rajonų gaisrininkai, rodos, dirba tokį pat darbą, tačiau gauna skirtingo dydžio atlyginimą, nevienodos ir jų socialinės garantijos. Pasikalbėti apie vadinamus nestatutinius kaimo ugniagesius, jų darbą, jo sąlygas sutiko Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos viršininkas Arūnas BLAŽEVIČIUS.


Traupio herbe – retas augalas

Vytautas BAGDONAS

Traupio herbe – šerinė kalnarūtė

Pagaliau išsipildė ir Traupio miestelio (Anykščių rajonas) gyventojų svajonė – jie jau turi savo herbą. Dailininko Rolando Rimkūno sukurtą Traupio herbo etaloną Heraldikos komisija aprobavo šių metų liepos 24-ąją, o prezidentas Valdas Adamkus savo dekretu Nr. 1 K-1484  rugpjūčio 25-ąją jį patvirtino.

Kaip teigė Traupio seniūnė Daiva Tolušytė, herbas jau yra, o vėliava su šiuo simboliu dar siuvinėjama. Traupiečiai ruošiasi tradicinei pabaigtuvių šventei, kurios metu ir herbas, ir vėliava bus pašventinti Traupio šv. Onos bažnyčioje.


Jotvingio premijos laureatai

Antanas ŠIMKUS

Aidas Marčėnas
Gintaro ŽILIO nuotrauka

Spalio 4 dieną Druskininkuose vykusio XIX tarptautinio literatūros festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ („PDR 2008“) laureatu tapo poetas, eseistas, literatūros kritikas Aidas Marčėnas. Jam suteiktas 24-ojo „Jotvingio“ titulas ir piniginė premija, kuri tradiciškai skiriama daugiausiai per metus poezijai nusipelniusiam žmogui. Šių metų „Jotvingis“ premijuotas už poezijos knygą „Šokiai“.


Rinkimų vilčių metas

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai – besibaigianti rinkimų kampanija ir sekmadienį įvykę rinkimai į Seimą. Rinkimų kampanija buvo gana blanki, ją šiek tiek pagyvino tik A.Valinsko partijos veikėjų triukai ir TS-LKD lyderių bei ,,Tvarkos ir teisingumo“ partijos vadovų vieši debatai. Paskelbti preliminarūs rinkimų rezultatai priminė kai kurias sociologines apklausas. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija, gavusi 19,6 proc. rinkėjų balsų, atsiplėšė nuo kelių viena prie kitos išsidėsčiusių partijų – A.Valinsko vadovaujama Tautos prisikėlimo partija gavo 15,3 procentų rinkėjų balsų, ,,Tvarka ir teisingumas“ – 12,7, Socialdemokratų partija – 11,7. Kiek žemiau liko V. Uspaskicho vadovaujami darbiečiai – 9,3 proc. ir abi liberalų partijos – Liberalų sąjūdis bei A. Zuoko vadovaujama Liberalų ir centro sąjunga. Iš valdžios balno išmetamos dvi politinės jėgos – Naujoji sąjunga ir Valstiečių liaudininkų partija. Abi jos neįveikė 5 procentų barjero. K. Prunskienės vadovaujami valstiečiai paskutinius aštuonerius metus turėjo didelę įtaką tiek Seime, tiek savivaldoje, bet po paskutinių savivaldos rinkimų jų įtaka ėmė blėsti. Tai galima paaiškinti tuo, kad dalis valstiečių partijos elektorato ėmė balsuoti už Darbo partiją ir R.Pakso vadovaujamus ,,tvarkiečius“. Dabar prarandama įtaka ir Seime, geriausiu atveju čia liks tik du-trys valstiečių partijos atstovai. Visišką fiasko patyrė ir A. Paulausko vadovaujama Naujoji sąjunga, ir pats partijos lyderis savo apygardoje liko ketvirtas ir jau neturi vilčių patekti į Seimą. Stambiausių partijų aktyvistai rinkimų rezultatų laukė įvairiuose Vilniaus viešbučiuose. Socdemams, susirinkusiems „Naujojo Vilniaus“ viešbutyje, talkinęs LRT vadovas A. Siaurusevičius įnešė šou elementų – girtas šlaistėsi po viešbutį, o kai žiniasklaidos atstovai ėmė jį fotografuoti, nusprendė slapstytis. Geriausia slėptuvė jam pasirodė viešbučio elektros skydinė – čia jis ir pasislėpė, o į vidų įėjus žurnalistams jis ėmė juos draskyti, paskui užsibarikadavo ir prasėdėjo dar penkias valandas. A. Siaurusevičiaus elgesys bus svarstomas LRT tarybos posėdyje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija