Atnaujintas 2008 m. lapkričio 12 d.
Nr. 85
(1678)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Valdžia dar netikiu.
Tauta tikiu

Lojalumo Lietuvai
testas – priesaika

Liūdnas
Brisiaus galas

Kas padarys
gyvenimą geresnį

Pajudinkim
tautos „Varpą“

Lietuvos ir Vengrijos
istorijos
ir kultūros sąsajos

Išrinktas naujas JAV prezidentas:
Bažnyčios sveikinimai, viltys, abejonės

Mindaugas BUIKA

Išrinktasis prezidentas Barakas Obama
pabrėžia dvasingumo svarbą politikoje

Popiežius meldžia B. Obamai Dievo pagalbos

Pirmojo juodaodžio politiko, 47 metų senatoriaus Barako Obamos išrinkimas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu susilaukė plataus atgarsio ir bažnytiniuose sluoksniuose. Šia istorine proga naująjį stipriausios pasaulio valstybės vadovą ir jo šeimą asmeniniu laišku pasveikino popiežius Benediktas XVI, pabrėždamas visuotinę šio įvykio reikšmę. Per JAV ambasadorę prie Šventojo Sosto Mariją Aną Glendon perduotame sveikinime Šventasis Tėvas pažadėjo išrinktajam prezidentui B. Obamai savo maldas, kad Dievas padėtų jam nešti „svarią atsakomybę tautos ir tarptautinės bendruomenės tarnystei“. Popiežius taip pat pabrėžė, kad meldžia gausios Dievo palaimos visiems Jungtinių Valstijų gyventojams „kartu su visais geros valios žmonėmis kuriant taikos, solidarumo ir teisingumo pasaulį“. Pranešama, kad dar vieną laišką popiežius Benediktas XVI  B. Obamai parašys per inauguraciją į JAV prezidento postą, kuri įvyks sausio 20 dieną.


Ir šiandien, kaip tada...

Paminėtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 20-metis

Vytautas VISOCKAS

Lietuvos Sąjūdžio Garbės pirmininkas,
Europarlamento narys prof. Vytautas
Landsbergis sakė, kad Sąjūdis buvo
fenomenas, moralinis reiškinys

Artėja į pabaigą Sąjūdžio metai. Dvidešimtmetis. Šįmet ne vieną kartą prisiminėme 1988-uosius – ypatingus, nepakartojamus metus Lietuvos istorijoje. Pradedant Vasario 16-ąja, paskutine Nepriklausomybės švente nelaisvėje, kai tą dieną siautėjo tie, kurie, deja, niekur nedingo iki šiol, kurie tebesiautėja ir dabar, tik kitaip, gal net baisiau.

Paminėjome Birželio 3-ąją, Lietuvos Sąjūdžio gimimo dieną. Per dvidešimtmetį kasmet ją prisimename naujomis publikacijomis, naujomis „versijomis“. Įspūdis toks, kad vis tiek apie tą dieną žinome ne viską.


Jubiliejiniai Sąjūdžio metai

Zigmas VAIŠVILA

Zigmas Vaišvila
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotrauka

Šiandien atsiminėme ir pagerbėme sąjūdiečius, kurių nebėra tarp mūsų. Prisimindamas jų šviesų atminimą, negaliu nepaminėti jų darbų, kuriuos jie darė, nes manė, kad taip reikia. Reikėjo ne jiems, bet Lietuvai, Šiaulių miestui ar Rokiškio kraštui. Prisiminkime LPS Seimo narį mons. Kazimierą Vasiliauską – tolerancijos ir pasiaukojimo pavyzdį, jo kantrybę ir sugebėjimą išklausyti, patarti. Prof. Kazimieras Antanavičius apsiėmė ir laiku atliko sudėtingą bei atsakingą darbą – subūrė ekonomistus ir teisininkus, parengė ekonominės reformos pagrindus, įstatymų projektus. Naudojosi tuo ne jis, o kiti – kas pasinaudojęs profesoriaus liga ir visų mūsų užimtumu autorystę savinosi, kas aukštą postą užėmė. Tačiau K. Antanavičius darbą padarė ir jokio atlygio neprašė. Sunku įsivaizduoti, kas būtų laukę mūsų neturint šio pagrindo.


Svėdasų krašto „deimančiukas“

Vytautas BAGDONAS

Savo darbuose Irina įamžina
įvairiausius vaizdus

Kai šią vasarą Svėdasų krašto muziejuje buvo organizuotas  talentingų žmonių – „deimančiukų“ sambūris ir šių kūrėjų darbų paroda, daugelis nustebo, išvydę Irinos Gudelienės piešinius. Daugeliui svėdasiškių tai buvo tikras atradimas, nes apie moters pomėgį piešti mažai kas žino.

Ne vienas Svėdasų seniūnijos gyventojas, gerai pažįstantis Daujočių kaime įsikūrusią Iriną Gudelienę, žino, kad ji buvo darbšti, sumani, labai pareiginga veterinarijos gydytoja. Ją, kaip veterinarę, žino dauguma Svėdasų krašto gyventojų. O tai, kad Gudelienė yra ir dailininkė, – toli gražu ne visi žino. Tačiau kalbos apie jos talentą jau pasklido gana toli ir jos dabar prašo ne veterinarinių paslaugų, bet... paveikslų.


Tremtiniai ir politiniai kaliniai minėjo jubiliejų

Rūta AVERKIENĖ

Juosta apjuosiamas Vytautas Kaziulionis

Varėnos kultūros centre, deja, jau negausiai susirinkę Varėnos krašto tremtiniai ir politiniai kaliniai kalbėjo apie netolimos Lietuvos istorijos įamžinimo ir atminties svarbą. Tądien, minint Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus bei tremtinių ansamblio „Viltis“ dvidešimties metų jubiliejų, buvo prisimintos svarbiausios datos ir laisvės kovų dalyvių atlikti darbai.


Įteikė kursų baigimo pažymėjimus

Bronius VERTELKA

Kursų baigimo pažymėjimų įteikimo
iškilmių dalyviai. Kairėje –
kun. Tomas Skrudupis

Panevėžio kolegijos Didžiojoje auditorijoje spalio 29 dieną įteikti slaugos ir sielovados kursų baigimo pažymėjimai. Vasario-birželio mėnesiais Panevėžyje veikė slaugos ir sielovados kursai. Kursus inicijavo ir koordinavo vienuolė s. Vanda. Steigti tokius kursus mintis  kilo jai  pernai, bendraujant su Lietuvos „Caritas“ atstove. Neabejodamas tam pritarė Kristaus Karaliaus Katedros klebonas kun. Tomas Skrudupis. S.Vanda pritarimą rado ir kolegijoje: mat prieš 30 metų ji pati mokėsi medicinos mokykloje, todėl čia sutiko tuos pačius dėstytojus.


Marcinkonys šventė Simajudą

Rūta AVERKIENĖ

Margionių klojimo teatro artistai
vaidina spektaklį „Siratų ašaros“

Simajudas – apaštalų Simono ir Judo šventė, kasmet švenčiama Marcinkonyse, mat parapijos bažnyčia pavadinta šių apaštalų vardu. Šiemet Simajudas Marcinkonyse buvo švenčiamas taip, kaip šiuos atlaidus švęsdavo senovėje.

Atlaidų dalyviai galėjo pasigrožėti ne tik viena gražiausių Lietuvoje procesijų, kurioje buvo nešamos parapijai priklausančių kaimų vėliavos, bet ir tautiniais drabužiais pasipuošusiais procesijos dalyviais.


Generolo Povilo Plechavičiaus įamžinimas

Kazys BLAŽEVIČIUS,

buvęs VR kariūnas, karys savanoris 

Generolo Povilo Plechavičiaus paminklo
atidengimas jo tėviškėje. Kairėje –
V. Viršila, Lietuvos savanorių vadas
A. Pocius, mons. A. Svarinskas
ir dim. plk. L. Laurinskas

Nuo pat Vietinės rinktinės karių sąjungos susikūrimo jos nariai siekė įamžinti VR įkūrėjo gen. P. Plechavičiaus ir hitlerininkų klastingai sušaudytų kovos draugų atminimą.

Prieš kelerius metus vilniškių VR karių rūpesčiu Paneriuose buvo pastatytas paminklas ten nužudytiems VR kariams. Spalio 4 dieną Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio Didvyrių alėjoje buvo atidengtas paminklas gen. P. Plechavičiui. Gražų paminklo atidengimo renginį plechavičiukams – taip populiariai vadinami buvę VR kariai – padėjo suorganizuoti Kauno miesto savivaldybė, Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Karininkų ramovės vadovybė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija