Atnaujintas 2008 m. lapkričio 19 d.
Nr. 87
(1680)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Kažkas nervinasi

Veidmainystė

Trumpas ir viešas
laiškas Egidijui
Vareikiui

Sąjūdžio
dvidešimtmetis

Sąjūdžio deklaracija

Atsiprašau, bet...

Vokietijos
susivienijimo
minėjimas

Naikintinas absurdas

Mirtis ir gyvenimas
Ingušijoje

Kroatijoje –
mafijos grėsmė

Poetė kviečia budėti

Parodoje – senoji
periodinė spauda

Iš M. K. Čiurlionio
laiškų Sofijai

Giesmė
išėjusiesiems

Pagerbtas
elementorių autorius

Pradėjo veiklą „Katalikų ir musulmonų forumas“

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su musulmonų delegacijos vadovu Bosnijos
didžiuoju muftiju šeichu Mustafa Čeričiu

Popiežiaus Benedikto XVI pastabos

Bendru patvirtinimu įkurtojo pasaulinio „Katalikų ir musulmonų forumo“ pirmasis Vatikane vykęs susitikimas buvo sėkmingas. Lapkričio 4-6 dienomis abiejų didžiųjų religijų (šiuo metu pasaulyje yra 1,4 milijardo musulmonų ir 1,2 milijardo katalikų, neskaitant kitų konfesijų krikščionių) žymūs ekspertai, dvasininkai ir mokslininkai (teologai) aptarė bendradarbiavimo galimybės. Abiejų delegacijų vadovų – Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininko prancūzo kardinolo Žano Lui Torano ir Bosnijos didžiojo muftijaus šeicho Mustafo Čeričiaus – pastangomis buvo priimta bendra deklaracija, kurioje pabrėžtas siekimas įtvirtinti religijos laisvę ir liudyti Dievo tikrovę vis labiau sekuliarizuotam pasauliui.


Tarpuvaldžio dilemos

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Lietuvoje vis dar tęsiasi tarpuvaldžio etapas. Lapkričio 17 dieną Seimas jau rinkosi į pirmąjį posėdį, tačiau naujos Seimo valdžios ir vyriausybės formavimas realiai užtruks apie mėnesį, tad nauja valdžias pradės dirbti tik apie gruodžio vidurį. Regėsime ir kai kurių paradoksų, nes nueinančioji valdžia neetiškai bando priminėti sprendimus, kuriuos reikėtų palikti naujos valdžios kompetencijai. Lapkričio 17 dieną Vilniuje pasirašyta koalicinė sutartis dėl Seimo daugumos formavimo. Sutartį pasirašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio, Tautos prisikėlimo partijos ir Liberalų ir Centro sąjungos vadovai.
/>


Keliavęs tyliai, pėdsaką palikęs gilų

Algimantas ZOLUBAS

Knygos „Linas Broga. 1925-2005.
Atminimo knyga“ viršelis

Iškilų, daugiabriaunį mūsų kultūros grynuolį, rašytoją, vertėją, keliautoją primena 500 puslapių „Krantų“ redakcijos išleista Romanos Brogienės sudaryta knyga „Linas Broga. 1925-2005. Atminimo knyga“, išleista praėjus trejiems metams po rašytojo mirties.

Ne „Amžinuoju atilsiu“, o šviesiu atminimu Lino Brogos gyvenimo bendrakeleivė, jo žmona R. Brogienė paženklino Lino prasmingo gyvenimo paveikslą, visuomenei atskleidė tai, ką tylusis rezistentas ir kūrėjas dėl nuolat gresiančio pavojaus, o vėliau dėl kuklumo vengė viešinti. Deja, neretai pasitaiko, kad su iškilia asmenybe visuomenė susipažįsta tada, kai ji iškeliauja į amžinybę. Knyga artimai supažindins su rašytoju, nes ją sudarė žmogus, nuo kurio Linas paslapčių neturėjo. Nors Liną pažinojau, su juo artimai bendravau nuo 1958 metų, man atminimo knyga apšvietė šią asmenybę nauja šviesa, atskleidė kuklumo skraiste dengtą jos didybę.


Nauja knyga apie partizaninį judėjimą

Šarūnas ŠIMKEVIČIUS

Antano Ambrulevičiaus knygos
„Kelio atgal nėra“ viršelis

Lapkričio mėnesį pasirodė Antano Ambrulevičiaus knyga „Kelio atgal nėra“. Knygą spaudai parengė Dainavos krašto kraštotyrininkas ir istoriografas Gintaras Lučinskas. Atsargos karininkas ir Lietuvos šaulių sąjungos narys G. Lučinskas jau dešimtmetį rašo istorinius straipsnius, publikacijas. Jo darbų bibliografiją sudarytų keli šimtai straipsnių ne tik Dzūkijos, bet ir kituose Lietuvos periodiniuose leidiniuose, istorinio pobūdžio internetinėse svetainėse. Gimtojo krašto istorijos puoselėtojas yra parengęs keletą istorinių knygų apie 1918-1923 metų laisvės kovas Lazdijų, Seinų krašte, pogrindinę „Geležinio Vilko“ organizaciją, veikusią 1940-1941 metais Alytaus apskrityje; 1941 metų Birželio sukilimą Dzūkijoje. Rengė įvairius projektus, tačiau finansavimo negavo – kultūrai skiriami pinigai dažniausiai „prašaudomi“ galingais fejerverkais ir spalvingais saliutais. G. Lučinskas nenuleido rankų ir surado privačių rėmėjų. Gali kilti klausimas, kodėl jis pasirinko išleisti ne savo autorinę knygą? Antanas Ambrulevičius – jau garbingo amžiaus žmogus, todėl  G. Lučinskas nusprendė pirmiausia parengti šio autoriaus knygą. Gal neatsitiktinai knygos pratarmėje įdėtas kito alytiškio istoriko Henriko Rimkaus tekstas. H. Rimkus domėjosi partizaninio karo istorija, todėl galima sakyti, kad G. Lučinskas tarsi pratęsė šviesaus atminimo Henriko Rimkaus darbus.


Didysis varžytuvių prizas – „Ratasams“

Bronius VERTELKA

Koncertuoja Perekšlių kaimo kapela
„Atžalynas“, varžytuvėse pelnęs
pirmąją vietą

Panevėžio bendruomenių rūmų Didžiojoje salėje vyko 17-oji liaudiškos muzikos šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2008”. Čia savo sugebėjimus rodė dešimt geriausių Panevėžio rajono kaimo kapelų.  Beveik keturias valandas skambėjo širdį džiuginančios dainos  ir muzika, varžytuvių įtampą sušvelnino dūdmaišininkų ir  būgnininkų grupė „Auli“ („Avilys“) iš Latvijos. Kaimyninės šalies muzikantai taip nuoširdžiai grojo senovinius kūrinius, kad būgnininkui į skutelius suplyšo instrumentas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija