Atnaujintas 2008 m. gruodžio 17 d.
Nr. 95
(1688)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Kultūros ateities
klausimu

Visiškai slaptai

Ar komfortas tvirkina

Vartojimas krizės
akivaizdoje

Išgelbėti
dar vieną sielą...

Kalboje gimtojoje –
tautos dvasia
ir gyvybė

Liokajai ir jų
globėjai tie patys

Pagerbė
S. Kymantaitę-
Čiurlionienę

Bažnyčia paminėjo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos jubiliejų

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos
60-ųjų metinių minėjimo Vatikane
dalyvius. Šalia stovi Italijos
prezidentas Džordžijus Napolitanas
ir Vatikano valstybės sekretorius
kardinolas Tarcizijus Bertonė

Konsensusas dėl asmens orumo

Vatikane buvo iškilmingai paminėtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos paskelbimo 60-osios metinės. Šis nepaprastai svarbus dokumentas, kurį Dievo tarnas Jonas Paulius II yra pavadinęs žmonijos moralinės sąžinės didžiulės pažangos ženklu, buvo priimtas 1948 metų gruodžio 10 dieną Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinės Asamblėjos sesijoje, vykusioje Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Pristatydamas jubiliejinį renginį Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renatas Martinas paaiškino, kad šiuo minėjimu Bažnyčia nori pabrėžti dokumento auklėjamąją reikšmę ir tai, kad jis „lieka vadovu kuriant teisingesnį ir suvienytą pasaulį“.


Ar Vincas Kudirka buvo bedievis?..

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Paminklas Vincui Kudirkai
Kudirkos Naumiestyje
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Šių metų paskutiniąją dieną sueis 150 metų nuo vieno žymiausių XX amžiaus antrosios pusės tautinio atgimimo judėjimo veikėjų ir ideologų, rašytojo, poeto, publicisto, literatūros kritiko, muziko, vertėjo, visuomenės veikėjo Vinco Kudirkos gimimo.

Iki šiol ne vieno lietuvio sąmonėje įsitvirtinusi nuomonė, kad V. Kudirka buvo bedievis. Iš tiesų jis nelankė bažnyčios, nėjo išpažinties, kritikavo kunigus už netikusius poelgius: pritarimą caro politikai, kortavimą, girtuoklystę, nusigręžimą nuo dvasinių vertybių. Tačiau spręsti apie žmogaus pasaulėžiūrą tokio siauro požiūrio neužtenka. Pasaulėžiūrą geriausiai atspindi darbai. Tokia nuostata vyravo lapkričio 27–28 dienomis Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX–XXI amžiaus pradžios Vidurio Rytų Europos kultūros sklaidoje“.


Skleidęs dorą, šviesą ir tiesą

Bronius VERTELKA

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
įteikia popiežiaus Benedikto XVI
palaiminimą Lietuvos moterų lygos
Panevėžio skyriaus pirmininkei
Liudvikai Knizikevičienei

Gruodžio 9-ąją Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“ vyko konferencija „Vincui Kudirkai – 150“, kurią surengė biblioteka, Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius ir „Žiemgalos“ draugijos Panevėžio skyrius.

Svarbesnius poeto, prozininko, vertėjo, Lietuvos himno autoriaus V. Kudirkos biografijos faktus priminė Mykolo Karkos vidurinės mokyklos moksleiviai. Minėjimo dalyviams grojo Muzikos mokyklos smuikininkų ansambliai (vadovė Birutė Juodviršienė), V. Kudirkos kūrybą skaitė J. Miltinio dramos teatro aktorius Petras Kežys.


Ieškokime Tautai ir Valstybei teisingų sprendimų

„XXI amžiaus“ redakcija pateikė pasiūlymą Vyriausybės nariams. Gal tai ir šokiruojanti idėja, tačiau, vadovaudamiesi konstitucine teise teikti pasiūlymus, siekiame įnešti savo indėlį, kad krizės akivaizdoje Tautai nebūtų suduoti pernelyg skaudūs finansiniai smūgiai ir kad Vyriausybė galėtų geriau subalansuoti biudžetą. Aišku, Vyriausybė gali ir neatsižvelgti į šiuos pasiūlymus, tačiau išeities reikia ieškoti. Tik taip galėsime išbristi iš artėjančios pasaulinės krizės pasekmių ir tų pasekmių, kurias savo nepagrįstais sprendimais sukėlė buvusi G. Kirkilo vyriausybė ir tuometinės opozicijos inicijuoti pasiūlymai.


Antikrizinių projektų keliai ir klystkeliai

Violeta LINKIENĖ

Krizė paskelbta. Skelbiami būsimos Vyriausybės antikrizinių priemonių plano projektai. Taip pat ir galimi pakeitimai mokesčių sistemoje. Tiesa, tie galimi pokyčių variantai labai greitai keičiasi, tačiau, kad ir koks projektas beišvystų dienos šviesą, paskirtasis premjeras ar jo būsimo kabineto galimi nariai vis pažymi, jog vienas tikslų – sušvelninti krizės padarinius paprastiems žmonėms. Tikrai būtų gražu, jeigu taip būtų. Tačiau...


Liustracijos tema

Arvydas AKSTINAVIČIUS,

Socialdemokratų sąjungos pirmininkas

Prieš dešimtį metų tuometinė valdančioji dauguma liustracijos procesą pakreipė taip, kad visi klausimai dėl buvusio bendradarbiavimo su sovietiniu saugumu būtų sprendžiami ne iš esmės, o tik epizodiškai ir pagal reikalą. Net nebuvo bandyta priimti visaapimančio Liustracijos įstatymo. Vietoj jo iš keleto fragmentų sulipintas tik imitacinis darinys, kuris neleido sėkmingai vykdyti Liustracijos proceso, ribojo įkurtos Liustracijos komisijos galimybes.


„Vilnijos“ Kauno skyriui – 20

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Vilnijos krašto aktyviausi
puoselėtojai: Šalčininkų Lietuvos
tūkstantmečio lietuvių gimnazijos
direktorius Vidmantas Žilys (kairėje)
ir „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus
pirmininkas Alfonsas Petrukevičius

Lapkričio 29 dieną paminėti „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus veiklos dvidešimtmetį į VDU Rasos gimnazijos salėje nuo ankstaus ryto rinkosi kauniečiai, vilniečiai, Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų mokytojai – visi tie, kuriems rūpi Vilnijos lietuvių gyvenimas, švietimas ir politinė padėtis. Aptarti, ko siekta, kas pasiekta ir kas prarasta  atvyko „Vilnijos“ draudijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva, draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Alfonsas Petrukevičius, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilys, Vilnijos krašto Baltosios Vokės, Jašiūnų, Turgelių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių lietuviškų mokyklų mokytojai, Lietuvos Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Žukauskas, KTU Radioelektronikos fakulteto dėstytojas Gediminas Adlys ir daug kitų Vilnijos krašto rėmimo aktyvistų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija