Atnaujintas 2008 m. gruodžio 27 d.
Nr. 98
(1691)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Dėkokime, kad Dievo
Žodis pasiekė Lietuvą

Jis mums
atidavė viską

Atpirkėjas yra
daugiau nei pranašas

Maitinkimės
Dievo žodžiu

Išgelbės tik tikėjimo
ir doros atgimimas

Klaidinga nuomonė –
iš nesusivokimo

Metinė Popiežiaus veiklos apžvalga

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Vyskupų Sinodo generaliniu
sekretoriumi slovėnu
arkivyskupu Nikola Eterovičiumi

Vyskupų Sinodas ir šv. Pauliaus jubiliejus

Besibaigiančių 2008 metų pagrindiniu Katalikų Bažnyčios įvykiu trumpoje apžvalgoje pirmiausia reikėtų paminėti Šventajam Raštui skirtą Vyskupų Sinodo asamblėją. Spalio mėnesį Vatikane vykusio Bažnyčios hierarchų susitikimo nagrinėtoje temoje „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“ buvo svarstomas dinamiškas ryšys tarp Šventojo Rašto ir liturgijos, skatinta Lectio Divina praktika, aptartas Šventojo Rašto platesnis naudojimas ekumeniniam bei žydų ir krikščionių dialogui. Pagal Vyskupų Sinodo dalyvių pateiktus 55 pasiūlymus, kuriuose, be kita ko, nurodomas ir poreikis gerinti homilijas, Šventasis Tėvas rengia savo Posinodinį apaštalinį paraginimą.


Kūrėjo tapimas kūriniu

Popiežius Benediktas XVI apie Kalėdų prasmę

Mindaugas BUIKA

Kūdikio Jėzaus gimimas
skatina laisvai priimti Dievo meilę

Šventės visuotinumo bruožai

Kalėdų laikotarpio liturginėse iškilmėse su ypatingu dėmesiu priimame popiežiaus Benedikto XVI mintis, skirtas Kristaus, Dievo Sūnaus, gimimui. Ta proga verta prisiminti ir jo žodžius apie šių didžiųjų švenčių – „Kūrėjo tapimo kūriniu“ – prasmę, nurodytą per paskutinę šių metų bendrąją audienciją.  Gruodžio 17 dienos katechetiniame pokalbyje Šventasis Tėvas, pabrėždamas Kalėdų šventimo visuotinumą, pastebėjo, kad „netgi netikintieji gali priimti šią metinę krikščionių celebraciją, kaip kažką nepaprasta ir transcendentiška, kažką intymaus, kas kalba į mūsų širdį“.


Specialiai „XXI amžiui“

Kryžnešių kelionė iš Lurdo į Šiluvą

Kun. Kazimieras AMBRASAS, SJ

Bucove, Šv. Antano katalikų
bažnyčioje, kun. Kazimieras
Ambrasas aukoja šv. Mišias
kartu su klebonu kun. Bernardu

Nuo gegužės 11 iki rugsėjo 8 dienos grupė Lietuvos maldininkų iš Lurdo per kelias Europos šalis nešė 60 kg kryžių. Tęsiame šios kelionės dvasinio vadovo kun. Kazimiero Ambraso, SJ, dienoraštį - kelionės įspūdžius, kuriuos kunigas pasakoja iš Vokietijos.


Mintys apie LNK laidą „Kaip gyveni?“

Laidos pavadinimas „Kaip gyveni?“ (2008 12 11) neintriguojantis, bet reklama ir pranešimai eina skubesniais keliais: aną vakarą man kažkas paskambino ir pranešė, kad netrukus per LNK bus rodomas filmas apie kunigus, dalyvaus ir vyskupai. Metęs visus darbus, nuėjau prie televizoriaus. Pasirodo, bus interviu ar filmukas apie mano lagerio draugą kun. Antaną Bunkų. Visi šio renginio dalyviai man gerai pažįstami. Pradžioje atrodė, kad visų nuotaika gera, visi šypsojosi, bet po pirmųjų kadrų supratau, kad čia surengtas kunigo teismas. O teisme, šermenyse ir laidotuvėse šypsotis netinka.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija