Atnaujintas 2009 m. sausio 9 d.
Nr. 3
(1695)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Dvasingos Kalėdos
prieš 20 metų

Kūčių vakaras prieš
pusšimtį metų

Bažnyčios prioritetas 2009-aisiais – Afrikai

Mindaugas BUIKA

Sudano katalikų vyskupai su šalyje
dirbančiais misionieriais

Suplanuotos Popiežiaus kelionės

Daugelis pripažįsta, kad šiuos metus pasaulinėje Katalikų Bažnyčioje galima vadinti „Afrikos metais“. Nes dar praėjusį rudenį buvo pranešta apie kovo mėnesį suplanuotas Šventojo Tėvo keliones į Afrikos šalis – Kamerūną ir Angolą. Kol kas tai vienintelis oficialiai patvirtintas Popiežiaus vizitas užsienin 2009 metais. (Gegužės mėnesį Benediktas XVI rengėsi aplankyti Šventąją Žemę, tačiau susidariusi dramatiška padėtis Gazos ruože kelia abejones dėl šio plano realaus įgyvendinimo.)


Pirmoji metų šventė – vyskupijos šeimoms

Inesė Ratnikaitė

Nuoširdžiai ne tik šventės metu,
bet kasdien besirūpinantis šeimų
tvirtybe šventės globėjas Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

„Pradžiugino, atgaivino, pakylėjo“, – taip buvo kalbama apie tradicinę Šiaulių vyskupijos Šeimų šventę gražiu ir prasmingu pavadinimu „Marija – tikėjimo paveikslas“.

Šiaulių vyskupijoje ganytojo vyskupo Eugenijaus Bartulio rūpesčiu šeimoms rodomas ypatingas dėmesys. Joms skiriama ir viena didžiausių vyskupijos švenčių, kuriai organizatoriai – Šiaulių vyskupijos šeimos centras ruošiasi net kelis mėnesius.


Pasijuskime prie tautos stalo

Bronislava Tamulynienė

Šv. Angelų Sargų bažnyčioje
šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas
Svarinskas (centre), Alytaus dekanas
kun. Arūnas Užupis. Dešinėje –
Kauno Kunigų seminarijos
klierikas Andrius Kišūnas

Antrąją šv. Kalėdų dieną Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas, Alytaus dekanas bei parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis, jiems patarnavo Kauno Kunigų seminarijos klierikas Andrius Kišūnas. Visi kartu meldėsi už miesto bendruomenę ir tikėjimo kankinius, dėkojo Dievui už taiką, duoną ir pastogę.


Kūčių vakarą

Arvydas VISMANTAS

Gieda Šilalės Kultūros centro
jaunimo choras „Salve musica“
pritariant kameriniam orkestrui
(vadovas Kornelijus Pukinskis)

Gruodžio 24-osios vakarą, pakilę nuo šventinio Kūčių stalo, Šilalės parapijos tikintieji 22 valandą rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti iškilmingose Bernelių šv. Mišiose.  Klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, padedant vikarams kunigams Mindaugui Aleknai ir Kęstučiui Motiejaičiui, gražiai pasiruošė Jėzaus Kristaus gimimo iškilmei. O Kūčių vakarą, pašventinus prakartėlę, prasidėjo iškilmingos Bernelių šv. Mišios. Jas aukojo svečias iš Kauno kan. dr. Petras Smilgys, klebonas dekanas kun. S. Toleikis ir kun. K. Motiejaitis. Didelį įspūdį gausiai susirinkusiems tikintiesiems paliko gražiai giedojęs ir grojęs Šilalės Kultūros centro reprezentacinis jaunimo choras ir kamerinis orkestras  „Salve musica“, vadovaujamas maestro Kornelijaus Pukinskio, kuris  yra aktyvus Šilalės bažnyčios pagalbininkas vargonuojant bei giedant bažnyčioje sekmadieniais ir eiliniais vakarais.


Akivarai

Petras KATINAS

Dar nespėjus nutilti naujametinių petardų ir  fejerverkų sproginėjimams, degtindarių užtarėjai ir labai įtakingi lobistai, per visas žiniasklaidas ir vaizdasklaidas su nauja jėga ir įkvėpimu ėmė koneveikti naująją valdžią, uždraudusią po Naujųjų metų pardavinėti degtinę ir kitokią „šnabę“ nuo 22 val. iki 8 val. ryto. O svarbiausia, pagaliau uždrausta degalinėse prekiauti „ugniniu vandeniu“. Pasipylė tiesiog aimanos, kad nuo to draudimo mažesnės ir net vidutinės degalinės neišgyvens, bankrutuos, padidės bedarbių gretos. Taigi, leista suprasti, jog degalinės iki šiol išgyveno ne iš benzino, dyzelino ar dujų pardavimo, o alkoholinių gėrimų pardavimo dėka. Pasigirdo aimanų, kad „paprasti“ Lietuvos žmonės, sutikę Naujuosius metus, iššaudę petardas, išgėrę ant stalų visus buvusius butelius, likus trims šventoms dienoms, pritrūko „degalų“, ir baisiai skaudant galvoms, nebegalėjo pataisyti savo sveikatos ir turėjo sulaukti 8 valandos ryto. Baisu pagalvoti: dar numirs iš troškulio be degtinėlės ar brendžiuko, net ryto nesulauks. Tai ne kokio nors PVM augimas, o kur kas blogiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija