Atnaujintas 2009 m. sausio 9 d.
Nr. 3
(1695)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kūčių vakaras prieš pusšimtį metų

Prisimenu 1946 metų. gruodį, kai su vyresniąja seserim Aldona (partizanų ryšininke – Audrone) iš kito krašto (Zarasų apskrities, kur slapstėmės nuo stribų ir NKVD’istų), vykome į gimtinę (Atžalyno kaimą netoli Daugų) švęsti didžiausios šeimos šventės. Tada sesuo mokytojavo Dūkšto valsčiuje, o aš, 14-metis, mokiausi Dūkšto progimnazijoje. Abu tenkinomės viena maisto kortele. Pravėrus gimto namo duris, mūsų niekas nepasitiko. Kambario grindys buvo sulaužytos. (Po stribų siautėjimo mama pabijojo likti namie. Ją ir jaunesnes seseris radome patikimo kaimyno Jono Mikailionio namuose.) Darydami kratą stribai sugadino grindis, rūtų darželyje metaliniais strypais išbadė žemę – visur ieškojo bunkerio. Tuomet pasitaikydavo atvejų, kad po Kūčių nakties kaimynai rasdavo išžudytą visą šeimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija