Atnaujintas 2009 m. sausio 9 d.
Nr. 3
(1695)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pirmoji metų šventė – vyskupijos šeimoms

Inesė Ratnikaitė

Nuoširdžiai ne tik šventės metu,
bet kasdien besirūpinantis šeimų
tvirtybe šventės globėjas Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

Nuotaikingos jungtinio katalikiškų
mokyklų vaikų choro giesmės
lydėjo išeinančius iš salės

Folklorinio ansamblio dalyviai
džiaugiasi giedodami kartu su Žagarės
klebonu kun. Rimantu Žaromskiu

Tariami priesaikos žodžiai

„Pradžiugino, atgaivino, pakylėjo“, – taip buvo kalbama apie tradicinę Šiaulių vyskupijos Šeimų šventę gražiu ir prasmingu pavadinimu „Marija – tikėjimo paveikslas“.

Šiaulių vyskupijoje ganytojo vyskupo Eugenijaus Bartulio rūpesčiu šeimoms rodomas ypatingas dėmesys. Joms skiriama ir viena didžiausių vyskupijos švenčių, kuriai organizatoriai – Šiaulių vyskupijos šeimos centras ruošiasi net kelis mėnesius.

Sausio 4 dieną didžioji Šiaulių arena vargiai talpino iš visos vyskupijos į kasmetinę šventę susirinkusias šeimas. 12 val. visų žvilgsniai nukrypo į pagrindines duris. Skambant vargonams, įspūdinga lėta eisena baltai apsirengę kunigai ėjo altoriaus link. Šventės globėjas vyskupas Eugenijus Bartulis sustodavo palaiminti mažiausiųjų šventės dalyvių. Ant pakylos išsirikiavo berniukų ir jaunimo choras „Dagilėlis“, giedojęs šv. Mišių metu. Vyskupas paskelbė, jog šie metai yra paskelbti Evangelijos Džiugiosios Naujienos metais tūkstantmetei Lietuvai. Kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza perskaitė Šiaulių vyskupo E. Bartulio „Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejinių metų paskelbimo dekretą“.

Dekreto mintis Šiaulių ganytojas išplėtė į linsmąją Evangelijos Naujieną sutelktame pamoksle. „Šie metai ypatingai džiugiosios Naujienos metai tūkstantmetei mūsų Lietuvai“, – sakė vyskupas ir ragino kiekvieną įsigilinti į linksmosios Evangelijos Naujienos žodžius, skaityti Šventąjį Raštą kartu su vaikais. Atliepdamas šventės temą, ganytojas kreipė susirinkusiųjų žvilgsnį į dangiškosios Motinos Marijos asmenį: „Kuomet Dievo apvaizda ir jo begalinė meilė ją pašaukia tobulai išpildyti dangaus Tėvo valios, ji tampa labiausiai išaukštinta iš visų pasaulio moterų“.

Kalbėdamas apie šeimas, ganytojas neslėpė susirūpinimo, bet išreiškė ir didelį tikėjimą jomis. „Šeimų laimė – visos tautos laimė, šeimos tragedija – nelaimė visai Lietuvai. Todėl labai svarbu susivienyti su tuo, kuris yra mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, o susivienijus eiti taip, kaip ėjo trys išminčiai: nusižeminus, atsisakius savo puikybės ir išdidumo. Tai padės kurti naują gyvenimo tikrovę“, – sakė Šiaulių vyskupas.

Po pamokslo visos šventėje dalyvavusios šeimos tradiciškai atnaujino santuokinės priesaikos pažadus, duotus iškilmingą ir džiugią vestuvių dieną. Gražu buvo matyti vyrus ir žmonas, padavusius vienas kitam rankas, žvelgiančius vienas kitam į akis ir paskui vyskupą kartojančius priesaikos žodžius.

Po šv. Mišių bei trumpos pertraukėlės prasidėjusią meninę programą vedė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė ir Žilvinas. Aktorės žodžiais, joje kalbėta per žodį, balsą, judesį, muziką. Vargonais grojo respublikinės premijos laureatas maestro Leopoldas Digrys, dainavo tarptautinių konkursų laureatė operos solistė Irena Milkevičiūtė, pamąstymus skaitė valstybinių apdovanijimų laureatė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Juos keitė Žagarės folklorinis ansamblis, berniukų ir jaunimo choras „Dagilėlis“. Visų dėmesį prikaustė  Šiaulių dramos teatro aktorių atlikta spektaklio „Labai paprasta istorija“ ištrauka. Mažieji labiausiai džiaugėsi vaikų šokių ansambliu „Želmenėliai“ bei jungtinio katalikiškų mokyklų vaikų choro giesmėmis.

Džiugius, pakylėtus, viltingus žodžius tarė šventės svečiai. Seimo narė Rima Baškienė dėkojo šeimoms už tai, kad jos daro tai, kas svarbiausia – augina vaikus dėkingumo, dvasingumo, moralinių vertybių puoselėjimo pavyzdžiu. Šiaulių Meras Genadijus Mikšys kalbėjo apie šeimos esmę, kurią nusako žodžiai „meilė, šeima, gyvybė“. Baigiamąjį padėkos žodį tarė Šiaulių vyskupas. Pirmiausia dėkota Dievui ir dangiškajai Motinai, vėliau – kunigams už šv. Mišių auką, Šiaulių miesto merui bei apskrities viršininkui už pagalbą, Seimo narei R. Baškienei už gerus darbus Seime, Šiaulių dramos teatro režisierei Reginai Steponavičiūtei už renginio režisavimą, taip pat gausiam savanorių būriui bei meninę programą parengusiems kolektyvams. Šventė baigėsi bendra giesme, prašančia Dievo palaimos.

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija