Atnaujintas 2009 m. sausio 9 d.
Nr. 3
(1695)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Dvasingos Kalėdos prieš 20 metų

Edmundas  Simanaitis

Artėjo pirmosios šv. Kalėdos po  Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo. Tuo metu dirbau Jonavos gamybiniame susivienijime „Azotas“. Atmosfera šioje įmonėje  nuolat keitėsi  laisvėjimo pusėn. Labai stebino visagalės, visa išmanančios ir niekada niekur neklystančios „partijos“  rajkompirseko (rajoninio komiteto pirmojo sekretoriaus) ir  įmonės partorgo elgesio  metamorfozė.


Pasijuskime prie tautos stalo

Bronislava Tamulynienė

Šv. Angelų Sargų bažnyčioje
šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas
Svarinskas (centre), Alytaus dekanas
kun. Arūnas Užupis. Dešinėje –
Kauno Kunigų seminarijos
klierikas Andrius Kišūnas

Antrąją šv. Kalėdų dieną Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas, Alytaus dekanas bei parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis, jiems patarnavo Kauno Kunigų seminarijos klierikas Andrius Kišūnas. Visi kartu meldėsi už miesto bendruomenę ir tikėjimo kankinius, dėkojo Dievui už taiką, duoną ir pastogę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija