2009 m. spalio 14 d.
Nr. 72
(1764)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Didžiosios Kovos apygardos partizanų kovų keliais

Kazimieras DOBKEVIČIUS

DKA partizanų vado dukra Elvida
Morkūnaitė-Čaplikienė klūpo
prie partizanų kryželių

Kalba DKA partizanų vadas
dim. kpt. Augustinas Švenčionis

Jonavoje, prie partizanų atminimo
memorialo, išsirikiavo garbės sargyba

Dukstynos kapinėse (prie
paminklo kairėje) žygio vedėja
mokytoja Vida Pulkauninkienė

Ilgai buvo ruoštasi surengti Lietuvos partizaninės kovos istorinę pamoką moksleiviams mūšių vietose. Rugsėjo pabaigoje išvyką Didžiosios Kovos apygardos partizanų kovų keliais surengė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Kauno savivaldybės Švietimo skyrius, LPKTS Ukmergės ir Jonavos skyriai bei šios partizanų apygardos vadovybė. Žygyje dalyvavo gausus būrys mokinių ir mokytojų iš Kauno, Ukmergės, Veprių, Gelvonų, Upninkų ir Jonavos.

  Žygio dalyviai ir Ukmergės Dukstynos mokyklos mokiniai bei mokytojai rinkosi į Ukmergės centrą, kur 1930 metais pastatytas paminklas „Lituania Restituta“. Į susirinkusiuosius kreipėsi Ukmergės rajono meras A. Kopūstas, Didžiosios Kovos apygardos partizanų vadas dim. kpt. Augustinas Švenčionis, prisiminęs tuos laikus, kai vyko žutbūtinė kova už Lietuvos laisvę, TS-LKD Ukmergės skyriaus pirmininkė Janina Galiauskienė, TS-LKD PKTF Ukmergės skyriaus pirmininkė Birutė Žilėnienė, žygio dalyvius palaimino Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Dainius Lukonaitis, o LPKTS Ukmergės skyriaus choras išlydėjo tremtinių ir partizanų dainomis.

Kelio Ukmergė–Anykščiai kairėje pusėje yra Ukmergės miesto naujosios Dukstynos kapinės. Jose iš įvairių Ukmergės rajono užkasimo vietų 1989 ir 1990 metais buvo perlaidoti 1944–1955 metais apskrityje žuvusių DKA ir VČA apygardų partizanų palaikai. 1991 m. rugsėjo mėnesį čia atidengtas architekto Medardo Grigaliūno ir skulptoriaus Jono Žentelio suprojektuotas paminklas. Kapavietėje pastatyti Lietuvos kario kryžiai. Apie tai, kaip pavyko surasti palaikus, pasakojo vietos gyventojai Kanapeckas, Stasiukaitis. Šioje vietoje suklupo ir Elvida Morkūnaitė-Čaplikienė, uždegusi žvakeles prie pažįstamų partizanų kryželio.

 Didžiosios Kovos apygardos partizanų memorialinis parkas prie Mūšios upelio monsinjoro Alfonso Svarinsko iniciatyva  pradėtas kurti  dar 1993 metais. Pirmąjį kančios kelio kryžių išskobė kavarskietis tautodailininkas Algirdas Jurkėnas, o visų kitų autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Monsinjoras A. Svarinskas papasakojo moksleiviams, kaip buvo kuriamas šis parkas. Moksleiviai apžiūrėjo 14 kryžių, skirtų kiekvienam DKA batalionui ir apygardos vadams, išgirdo apie penkių brolių Katliorių, gynusių Lietuvos laisvės, tragediją. Partizanų parke yra kryžiai, skirti popiežiui Jonui Pauliui II bei JAV prezidentui R.Reiganui. Numatyta pastatyti kryžius Lietuvos generolui J. Juodišiui, žuvusiam tremtyje prie Lamos ežero.

Paskui žygio dalyviai lankėsi Juodkiškių kaime. Čia 1949 m. gruodžio 30 dieną įrengtame bunkeryje žuvo Apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas, Vladas Ališauskas-Puškinas, štabo viršininkas Pranas Grigas-Geniukas, B rinktinės būrio vadas Bronius Medelskas-Krienas ir partizanas Bronius Dūda-Narutis. Partizanų palaikai nuvežti į Ukmergę ir išniekinti apskrities MGB skyriaus kieme. Manoma, kad jie užkasti Ukmergės Pivonijos šile. 1997 metais žuvimo vietoje buvo atidengtas paminklinis akmuo, o 2001 metais pritvirtinta juodo granito atminimo lenta. Partizanai žuvo išduoti. Šią vietą dažniausiai lanko žuvusio apygardos vado dukra E. Morkūnaitė-Čaplikienė. Mons. A. Svarinskas kvietė nepamiršti, visada rasti laiko aplankyti kovotojų kapus, surasti ir pagerbti partizanų kapavietes.

Paskui žygio dalyviai aplankė Veprius. Miestelio centre pastatytas kryžius 1945 m. kovo 2 dieną Upninkų valsčiaus Gudonių kaimo partizanų ryšininko Karolio Stepšio sodyboje žuvusių DKA Žalio Velnio rinktinės Eugenijaus Svilo-Slyvos būrio partizanų atminimui (autorius Romas Petrauskas). Žygio dalyviai aplankė ir kuklų paminklą partizanams Veprių kapinėse.

Gelvonų miestelyje prie Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios DKA partizanams pastatyto paminklo žygio dalyvius pasitiko miestelio gyventojai, moksleiviai, mokytojai. Moksleiviai sudainavę partizanų dainas padėjo prie paminklo gėlių puokštes, uždegė žvakutes ir pasimeldę pasuko į Upninkus.

Upninkai – jau Jonavos rajono ribose. Čia devyniolikai partizanų, žuvusių kovoje su pavergėjais, stovi ištakus metalinis 6 metrų aukščio kryžius. Apie DKA Slyvos būrio kovas pasakojo LPKTS Jonavos skyriaus pirmininkė Veronika Gabužienė, buvusi partizanė upninkietė Stasė Stepšienė-Lelija. Prie kryžiaus gėlių padėjo Jonavos rajono vicemeras Vytautas Beišinas.

Pavakare žygeiviai pasiekė Jonavos miestą. Čia, Neries pakrantėje, – kuklus memorialas su plokštėse iškaltomis žuvusiųjų partizanų pavardėmis. Prie paminklo kalbą pasakė LPKTS Jonavos skyriaus pirmininkė V. Gabužienė, vicemeras V. Beišinas, TS-LKD Jonavos skyriaus pirmininkas Vytautas Venckūnas. Labiausiai dėkingi už renginį, turiningą partizanų istorijos pamoką po atviru dangumi. Visi dėkojo Dukstynos mokyklos istorijos mokytojai Vidai Pulkauninkienei. Ji buvo šio žygio įkvėpėja, vadovė, vedėja. Pabaigtuvėms buvo skani kareiviška košė ir kava. Istorijos pamoka pavyko.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija