2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Remiame Jūsų kilnius siekius dėl Europos ateities

Italijos švietimo ministrei Maria Stela Gelmini,

Italijos žemės ūkio ministrui Luca Dzaja,

Buvusiam kultūros ministrui Rocco Butiglione,

Italijos krikščionių demokratų sąjungos vadovui Pietro Ferdinando Kasini


2010 metų jubiliejai

Istorinių įvykių jubiliejų minėjimas šiuolaikinėse visuomenėse turi panašią paskirtį ir prasmę, kaip ir valstybinių švenčių šventimas: telkti politinę bendruomenę, stiprinti jos politinę kultūrinę tapatybę, puoselėjant istorinę kultūrinę bendruomenės atmintį.

Žinoma, vienokią reikšmę ir pobūdį turi minėjimas tų istorinių įvykių, kuriuos siejame su dabarties, t. y. dabartinės visuomenės formos, praeitimi, ir kiek kitokią reikšmę ir pobūdį įgyja „pasibaigusios“, jeigu taip galima sakyti, praeities įvykių minėjimas. Dabarties istorinių įvykių minėjimas neišvengiamai turi daugiau politinio ideologinio aktualumo nei „pasibaigusios“ praeities įvykiai, kurie paprastai minimi daugiau per kultūrinės atminties prizmę. Tiesa, ne visada taip būna, bet kaip istorikui norėtųsi, kad taip būtų. Nelabai smagu klausytis politikų kalbų apie kokį nors senosios Lietuvos veikėją, jei kalbėtojas iš esmės neskiria senojo ir naujųjų laikų valstybingumo principų.


„Gerumo kristalai“ – trims kunigams

Kauno meras „Gerumo kristalą“
įteikia kun. Vyteniui Vaškeliui

Sausio 3 dieną Kauno miesto rotušėje vykusioje tradicinėje padėkos ceremonijoje paskelbta, kad Kalėdinio labdaros vakaro metu buvo surinkta apie 100 tūkstančių litų. Tradicinės padėkos ceremonijos metu taip pat įteikti „Gerumo kristalai” 30-čiai nusipelniusių kauniečių, kurie 2009 metais pasižymėjo kilniais, gerais bei prasmingais darbais. „Gerumo kristalų“ apdovanojimas skiriamas už gerus darbus Kauno bendruomenei ir Lietuvai visose veiklos srityse. Anksčiau „Gerumo kristalas“ buvo vadinamas „Gerumo plyta“. „Gerumo kristalas“ – simbolinis stiklo kristalas su miesto herbu raudoname įdėkle (autorius – dailininkas Edmundas Unguraitis). Kandidatus Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų tarybai siūlė miesto visuomeninės organizacijos ir kauniečiai, nepriklausantys jokiai organizacijai. Devynis kandidatus pateikė miesto meras. Kitiems kauniečiams, pasižymėjusiems gerais darbais, gražiais poelgiais, meras Andrius Kupčinskas įteikė padėkas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija