2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

„Gerumo kristalai“ – trims kunigams

Kauno meras „Gerumo kristalą“
įteikia kun. Vyteniui Vaškeliui

Kauno meras „Gerumo kristalą“
įteikia Genei Bružaitei

Kauno meras „Gerumo kristalą“
įteikia kun. Virginijui Gražulevičiui

Kauno meras „Gerumo kristalą“ įteikia
vienuolei Aldonai Šiugždinytei

Kauno meras „Gerumo kristalą“
įteikia kun. Rimantui Simanavičiui

Sausio 3 dieną Kauno miesto rotušėje vykusioje tradicinėje padėkos ceremonijoje paskelbta, kad Kalėdinio labdaros vakaro metu buvo surinkta apie 100 tūkstančių litų. Tradicinės padėkos ceremonijos metu taip pat įteikti „Gerumo kristalai” 30-čiai nusipelniusių kauniečių, kurie 2009 metais pasižymėjo kilniais, gerais bei prasmingais darbais. „Gerumo kristalų“ apdovanojimas skiriamas už gerus darbus Kauno bendruomenei ir Lietuvai visose veiklos srityse. Anksčiau „Gerumo kristalas“ buvo vadinamas „Gerumo plyta“. „Gerumo kristalas“ – simbolinis stiklo kristalas su miesto herbu raudoname įdėkle (autorius – dailininkas Edmundas Unguraitis). Kandidatus Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų tarybai siūlė miesto visuomeninės organizacijos ir kauniečiai, nepriklausantys jokiai organizacijai. Devynis kandidatus pateikė miesto meras. Kitiems kauniečiams, pasižymėjusiems gerais darbais, gražiais poelgiais, meras Andrius Kupčinskas įteikė padėkas.

Prieš įteikdamas apdovanojimus ir padėkos raštus, meras džiaugėsi, kad Kaune gyvena tiek daug žmonių, kurie garsėja gražiais darbais, kilniais poelgiais, kurie rūpinasi silpnesniais, nuskriaustais, našlaičiais, aktyviai dirba kultūrinį darbą, stengiasi, kad bendruomenėje būtų gražiau, jaukiau ir saugiau gyventi.

Malonu pažymėti, kad „Gerumo kristalas“ buvo įteiktas trims kunigams: Rokų šv. Antano parapijos klebonui Virginijui Gražulevičiui (jo veikla yra puikus pavyzdys, kaip gražiai ir prasmingai bendradarbiaujant parapijos bei vietos bendruomenėms pasiekiami bendri tikslai: jaunimas įtraukiamas į įvairiapusę veiklą, mažinama pagyvenusių žmonių ir kitų socialinių grupių socialinė atskirtis, ugdomas pilietiškumas), Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonui Vyteniui Vaškeliui (per trumpą laiką suremontavo bažnyčią, sutvarkė parapijos namus, sukūrė ir atgaivino keletą krikščioniškų organizacijų. Jo dėka bažnyčia tapo traukos centru gyvenimo vėjų blaškomiems žmonėms, kurie čia randa paguodą, nusiraminimą, supratimą, ištiestą ranką alkstančiam), Šv. Mato katalikiškosios vidurinės mokyklos kapelionui Rimantui Simanavičiui (jis ieško būdų padėti mažesnes pajamas turinčioms šeimoms, organizuoja labdaros akcijas, susitikimus su Vokietijos bendruomenėmis. Su skautais dalyvavo Betliejaus taikos ugnies akcijoje: lankė vaikus globos namuose, asmenis, patekusius į Kauno miesto tardymo izoliatorių, senelius globos ir slaugos institucijose bei sergančius. Lanko mokinių ir parapijiečių šeimas, rūpinasi jų problemomis). Apdovanota vienuolė Aldona Šiugždinytė, pasiaukojamai besirūpinanti socialinėje atskirtyje esančiais žmonėmis, renkanti ir dalijanti labdarą, maitinanti benamius bei priklausomybę turinčius vargstančius žmones, Genė Bružaitė, daugelį metų vargonuojanti Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčioje, telkianti vaikus ir jaunimą, rengianti vaikus Pirmajai Komunijai, vadovaujanti vaikų ir jaunimo bažnytiniam chorui, aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje. Pagerbta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus įkūrėja Irena Belickienė, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kamerinio choro „Cantate Domino” vadovas Rolandas Daugėla, Kauno vyrų choro „Perkūnas” meno vadovas Romaldas Misiukevičius, vienuolikos vaikų mama Lietuvos samariečių bendrijos savanorė Jūratė Bobinienė, medikė Birutė Tiknevičiūtė, parengusi ir išleidusi išsamų ir reikalingą Lietuvai bei kauniečiams darbą „Tėvas Stanislovas, mažutėlių draugas”. Aktoriui Petrui Venslovui buvo įteiktas Kauno miesto savivaldos 600-ųjų metinių proginis pasidabruotas medalis. Visų apdovanotųjų vardu kalbėjo ir miesto vadovams už apdovanojimus dėkojo pianistė Audronė Eitmanavičiūtė.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija