2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vokietijoje mirė ilgametis lietuvių sielovadininkas

A†A kun. lic. Domininkas Kenstavičius
(1910–1936–2010)

2010 m. sausio 1 dieną, penktadienį, apie 14 val. vietos laiku Vokietijos Foichto mietelyje (apie 13 km į pietryčius nuo Niurnbergo) eidamas šimtuosius gyvenimo metus mirė kunigas kanonų teisės licenciatas Domininkas Kenstavičius.

Velionis buvo gimęs 1910 m. rugpjūčio 1 dieną Tauragės aps., ūkininkų Domininko Kenstavičiaus ir Domicelės Smilgevičiūtės daugiavaikėje šeimoje (brandaus amžiaus sulaukė du broliai ir keturios seserys).


Vakaras Jadvygai atminti

Jadvyga Bieliauskienė

Prieš mėnesį paskutinėn kelionėn palydėjom didžią moterį, laisvės kovotoją, patriotę, lagerių kankinę, Sausio 13-osios barikadų sielą Jadvygą Bieliauskienę. Oras tądien lyg tyčia pabjuro, pliaupė žvarbus, šaltas lietus, tačiau Antakalnio kalvelėse, siūruojant ir ošiant šimtamečių pušų vainikams, buvo šilta ir jauku – nuo gausiai susirinkusių žmonių veiduose spindinčios meilės, nuo gražių žodžių, prisiminimų. Buvo aišku, kad ši nuostabi moteris neišeina, o lieka amžinai su mumis – lieka begalinė jos meilė žmonėms, Dievui, jos darbai, siekiai kiek galint daugiau nuveikti tautos labui, susirūpinimas dėl tautos būvio. Todėl, lengvoms smėlio smiltims pamažu užklojant karstą ir bekylant kapo kauburėliui, sieloje buvo džiugu, gera...


Įamžinkime mėgiamo žurnalisto atminimą

Mieli skaitytojai, rugpjūčio mėnesį minėsime ilgamečio „XXI amžiaus“ politinio apžvalgininko Petro Katino pirmąsias mirties metines. Šia proga rengiamas jo atminimui skirtas solidus leidinys, kuriame bus spausdinami „XXI amžiuje“ ir kituose laikraščiuose publikuoti svarbiausi jo straipsniai, tapybos darbų reprodukcijos. Visus, kurie vertino šio žurnalisto kūrybą, maloniai prašome paremti knygos leidimą. Savo auką prašome pervesti į specialiai šiai knygai išleisti atidarytą sąskaitą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija