2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Ar garsins Veliuoną mirusiųjų deivė

Genovaitė BALIUKONYTĖ

Konkurse iš aštuonių darbų laimėjusio
kauniečio skulptoriaus Eriko
Daugulio projekto maketas

Prieš metus Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlapševičius į interneto svetainę įdėjo skelbimą apie tai, kad „Veliuonos bendruomenė Lietuvos valstybės tūkstantmečio proga nori gražioje Veliuonos miestelio vietoje pastatyti amžinos vilties ir būsimojo pomirtinio gyvenimo deivės Velionės ąžuolinę skulptūrą“. Jis pakvietė Veliuonos krašto žmones paminklo statybai paaukoti 5 tūkstančius litų. Tai sužinoję tikintieji pasipiktino – mat pagoniškai mirusiųjų deivei vieta parinkta šalia bažnyčios. Kilus triukšmui, skulptūros idėjos buvo atsisakyta. Tačiau neilgam. Prieš pat Kalėdas veliuoniškiai miestelio centre vėl pamatė skelbimą, kviečiantį atvykti į skulptūros projektų vertinimą. Prieš Naujuosius sužinota, kad konkurse iš aštuonių darbų laimėjo kauniečio skulptoriaus Eriko Daugulio projektas.


Sodyba, kuri stebina, džiugina ir... liūdina

Vytautas Bagdonas

Užrašai „Aleliuja“ ant akmenų,
matyt, kažką reiškia

Kretingos rajono Salantų seniūnijoje, visai šalia kelio į Plungę, yra Gargždelės kaimas. Jis žymus tuo, kad jame yra garsioji Orvidų sodyba. Būtent ši sodyba ir išgarsino Gargždelę po visą mūsų šalį ir netgi už Lietuvos ribų. Orvidų sodyba – tai unikalus muziejus po atviru dangumi, gausiai lankomas vietinių ir užsienio svečių.


Padėka kultūros namų direktorei

Jonas PETRONIS

Pagerbti Avilių kaimo kultūros
namų direktorės Irenos atvyko
ir buvusios direktorės (iš kairės):
Stasė Galvydienė, Irena Blinstrubienė,
Janina Ragėnienė ir Veronika Vadišienė

Beveik prieš keturiolika metų Irena Blinstrubienė atėjo dirbti į Avilių kultūros namus direktore. Prabėgo nemažas laiko tarpas ir dar vienas etapas – direktorė atsisveikina su darbu ir taps pensininke. Ta proga bendruomenė surengė direktorei Irenai Blinstrubienei gražų padėkos vakarą. Į jį susirinko kultūros namų saviveiklininkai, svečiai, aviliškai. Didelės pagarbos moteris iš tikrųjų nusipelnė. Į pirmąją darbovietę ji atėjo prieš penkiasdešimt trejus metus. Net keturiasdešimt aštuonerius metus ji paskyrė darbui kultūros srityje. Daug gražių žodžių apie direktorę pasakė aviliškė Janina Ragėnienė, bendruomenės pirmininkas Donatas Ragėnas. Už tai, kad žmonės čia puoselėja tautos kultūrą, jaunimas nepamiršta liaudies šokių, dainų ir papročių entuziastingai kultūros darbuotojai dėkojo rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis, Imbrado seniūnas Vigirdas Žalkauskas.


Kultūros centre – poezijos spektaklio premjera

Bronius VERTELKA

Rokiškietė kūrėja Danutė Mažeikienė
(kairėje) dėkojo spektaklio režisierei
Editai Baublienei (dešinėje)

Gruodžio 27-ąją Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro salėje vyko Editos  Baublienės režisuoto poezijos spektaklio  „Aukštai tėvulio klėty linguo“ premjera. Joje dalyvavo poetai panevėžiečiai Algimantas Kaminskas, Petras Čiplys, Julius Vaupšas,  rokiškietės Danutė Mažeikienė, Stasė Junokienė ir Alė Kazlauskienė. Žvakių liepsnelių šviesoje, džiaugiantis sulaukus Išganytojo, buvo skaitomos Aukštaitijos kūrėjų eilės, rašytojų Algimanto Kaminsko ir Liudos Jonušienės romanų ištraukos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija