2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Padėka kultūros namų direktorei

Jonas PETRONIS

Pagerbti Avilių kaimo kultūros
namų direktorės Irenos atvyko
ir buvusios direktorės (iš kairės):
Stasė Galvydienė, Irena Blinstrubienė,
Janina Ragėnienė ir Veronika Vadišienė

Irena perdavė darbą savo mokinei
Ligitai Čerkovai

Avilių kultūros namų direktorė
Irena Blinstrubienė

Beveik prieš keturiolika metų Irena Blinstrubienė atėjo dirbti į Avilių kultūros namus direktore. Prabėgo nemažas laiko tarpas ir dar vienas etapas – direktorė atsisveikina su darbu ir taps pensininke. Ta proga bendruomenė surengė direktorei Irenai Blinstrubienei gražų padėkos vakarą. Į jį susirinko kultūros namų saviveiklininkai, svečiai, aviliškai. Didelės pagarbos moteris iš tikrųjų nusipelnė. Į pirmąją darbovietę ji atėjo prieš penkiasdešimt trejus metus. Net keturiasdešimt aštuonerius metus ji paskyrė darbui kultūros srityje. Daug gražių žodžių apie direktorę pasakė aviliškė Janina Ragėnienė, bendruomenės pirmininkas Donatas Ragėnas. Už tai, kad žmonės čia puoselėja tautos kultūrą, jaunimas nepamiršta liaudies šokių, dainų ir papročių entuziastingai kultūros darbuotojai dėkojo rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis, Imbrado seniūnas Vigirdas Žalkauskas.

Irena Blinstrubienė tą vakarą kalbėjo apie per tuos metus paliktą brydę: daug kur pabuvota, nemažai laurų pelnyta, dalyvauta įvairiuose šventėse ir koncertuose. Atėjo ji į kultūros namus iš Avilių mokyklos, kur dirbo muzikos mokytoja. Greitai čia sutiko daug žmonių, mėgstančių dainą, šokį. Būrėsi ne tik vaikų ir jaunimo kolektyvai – atėjo daug garbingo amžiaus žmonių. Apie Avilių dainininkus, šokėjus greitai sužinojo ne tik rajone, bet ir šalyje. Pirmieji aviliškių pasirodymai šalies dainų šventėse. Netrūko darbų, sumanymų ir pačiuose Aviliuose – pradėtos rengti kraštiečių šventės. Įspūdingai šio krašto žmonės 2003 metais paminėjo Avilių kaimo 350 kaimo jubiliejų. Prieš ketverius metus dainingi Avilių krašto vyrai ir moterys dalyvavo tarptautiniame festivalyje Turkijoje. Visą Avilių ir Zarasų kraštą garsina Irenos Blinstrubienės suburtas etnografinis ansamblis „Karkluoja“. Prieš keturiolika metų į kultūros namų vaikų kolektyvą atėjo Ligita Čerkova, dabar ji Avilių kultūrinių renginių organizatorė. Irena buvusiai mokinei perdavė visus darbus.

Negalėjo tą vakarą Irena atsistebėti šio krašto žmonių meile meno saviveiklai. Kiekvieno indėlis yra svarus. Daug metų nenuilstamai Avilių kultūros namų meno saviveiklos kolektyvuose dainuoja Stasė Galvydienė su vyru Juozu, Elena Maračinskienė, Vilija Jezerskienė, Veronika ir Jonas Vadišiai, Lidija Žinienė, Valentinas Eidukonis, Eugenija ir Techonas Čerkovai. Didžiausia kultūros namų direktorės pagalbininkė – Birutė Rodienė. Kartu su ja rašė švenčių scenarijus, rengė kaimo renginius.

Padėkos vakare kalbėjusi meno saviveiklos entuziastė Lidija Žinienė, į šį kraštą atvykusi prieš septynerius metus, teigė, kad tokių šaunių saviveiklininkų ne visada miestelyje ar mieste surasi.

Pasiekimai atėjo nelengvai. Prisiminė Irena apie tai, kaip meno saviveiklos entuziastai sugrįždavo jau paryčiais, kai kaimo melžėjos eidavo jau pamelžusios karves.

Tą vakarą ilgai netilo kalbos, atgijo šviesūs prisiminimai apie tuos, kurie nesulaukė šios šventės, diskutuota apie kaimo rytdieną, apie tai, kad jam reikalinga daina, muzika, šokis.

Aviliai, Zarasų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija