2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Kalėdų šventė

Kalėdų senelis ir Snieguolė
bendrauja su parapijos jaunimu

Visi atėjusieji buvo vaišinami koše

Gardi kalėdinė košė

Kalėdų senis ir Snieguolė

Vaikučių darbų paroda „Kalėdų miestas“

Gyvoji prakartėlė bažnyčios šventoriuje

Panevėžys. Kūčių vakarą savo šeimose prie stalo laužę kalėdaitį ir dalijęsi pasninko valgiais, žmonės švytinčiais veidais sugužėjo į vakarines Piemenėlių Mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Pusvalandį sielas džiugino Panevėžio muzikos mokyklos styginių orkestro atliekami muzikiniai kūriniai. Bažnyčia buvo pilnut pilnutėlė: šeimų su vaikučiais, jaunimo bei vyresnių tikinčiųjų. Po Mišių buvo pašventintos prakartėlės: viena bažnyčios viduje ir visus džiuginanti gyva Kalėdų prakartėlė šventoriuje. Net tris dienas gyvosios prakartėlės gyvulėliai – avytės, žąsis, antis ir triušiai – smagiai bičiuliavosi su visais atėjusiais jų aplankyti. Žmonės ateidami atsinešdavo vaišių – morką, kopūsto lapą ar obuolį.

Sekmadienį bažnyčia buvo pilna klegesio ir šurmulio – tikinčiųjų bendruomenė džiugiai šventė Kalėdas. Po kiekvienų Mišių prie gyvosios prakartėlės žmonės galėjo pasivaišinti karšta arbata ir čia pat verdama kalėdine koše. Atėjusieji po Mišių dar ilgai būriavosi, vaišinosi, bendravo ir dėkojo klebonui dekanui kan. Petrui Baniuliui už galimybę išgyventi bendrystę ir Kalėdas sutikti vieningoje tikinčiųjų šeimoje.

Po Vaikų Mišių į bažnyčią visų pasveikinti atvyko Kalėdų senelis ir Snieguolė su nykštukų palyda. Jiems talkino piemenėliai ir džiugią žinią skelbiantys angelai. Visa šventinė procesija kartu su tikinčiaisiais patraukė prie gyvosios prakartėlės, čia vaikučiai deklamavo eilėraščius, dainavo ir už tai gavo daug saldžių dovanėlių. Parapijos namų salėje lankytojus kvietė vaikučių darbų paroda „Kalėdų miestas“. Visi parodos dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldainiais.

Kalėdų šviesa atėjusi į pasaulį niekur nedingsta, ji pasilieka mūsų širdyse, jei mes ją įsileidžiame ir skleidžiame kitiems. Būkime šviesos nešėjais!

Jurgita Mulokaitė,
Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos namų administratorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija