2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Advento popietė su kun. Juliumi Sasnausku

Biržai. Gruodžio 19 dieną pilies salėje Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio tobulėjimo fakultetas biržiečius pakvietė į adventinę popietę, kurioje dalyvavo Bernardinų bažnyčios klebonas, LRT Katalikų radijo „Mažoji studija“ direktorius ir vyriausiasis redaktorius, pranciškonas kun. Julius Sasnauskas. Svečias biržiečiams prieš Kalėdas padovanojo dvasinės atgaivos dovaną – susirinkusieji susikaupę klausėsi kunigo minčių, gaudė kiekvieną jo pasakytą žodį. Kunigas Julius kalbėjo apie paprastus dalykus, tačiau dvasiniame pasaulyje, kur vyrauja Dievo laiškas žmonėms, jie yra itin reikšmingi. Kad ir paprasčiausias moters sukiojimasis virtuvėje prie puodų, mums dažniausiai atrodantis toks nereikšmingas – tačiau kiek moteryje yra meilės, ruošiant šv. Kūčių vakarienę, laukiant sugrįžtant savo artimųjų, draugų. „Kiek kartais daug klaidų gyvenime padaro netikintis žmogus, ypač tada, kai jis vadovaujasi savo principais, savuoju „Aš“, – teigė kun. Julius Sasnauskas ir retoriškai klausė: – Tačiau jei mes gyventume pagal Dešimt Dievo įsakymų, vargu ar būtų politikoje tiek daug nesusipratimų, tokių skaudžių nelaimių. Ar skirtųsi jauni sutuoktiniai dėl nesusikalbėjimo, dėl kokios nors „mazgotės“?

Pasak kun. J. Sasnausko, visi nesusipratimai, nesusikalbėjimai ir nelaimės kyla dėl to, kad nemokame mylėti, nemokame būti atidesni vieni kitiems, kad neturime savo širdyse ko nors tvirto, į ką galėtume atsiremti, į ką galėtume pakelti akis. „O kaip yra žmogui svarbu visą tai turėti, kad jis ramiai į tai galėtų žiūrėti ir jausti savo siela, kad tik Jis vienintelis yra Tavo Išgelbėtojas iš tavo visų gyvenimo labirintų“, – kokybiško gyvenimo tiesas dėstė kunigas.

Popietė su kun. J. Sasnausku, kurioje dalyvavo ir Biržų klebonas kun. Dalius Tubys, nepaliko nė vieno abejingo paprastoms, tačiau taip dažnai pamirštamoms gyvenimo tiesoms. Belieka tikėtis, kad mes, laukdami vis naujai gimstančio mūsų širdyse Jėzaus Kristaus, dar kartą prisiversime atsisukti ir pasižiūrėti į gilumines dvasines vertybes.

Valentina Ščerbakova

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija