2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kas pradžiugino Kalėdų senelį

Po susitikimo su Kalėdų seneliu
prie Rietavo policijos komisariato
pastato. Pirmoje eilėje šalia
Kalėdų senelio – klebonas
kun. Antanas Gutkauskas, dešinėje –
Rietavo policijos komisariato
viršininkas Aloyzas Vaičiulis

Kalėdų senelio viešnagė
Rietavo senelių namuose

Rietavas. Bene pirmą kartą Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios istorijoje šv. Kalėdų rytą čia svečiavosi Kalėdų senelis. Po ryto šv. Mišių jis susitiko su gausiai šv. Mišiose dalyvavusiu jaunimu, vaikučiais bei visais tą rytą bažnyčioje buvusiais tikinčiaisiais.  Senesni rietaviškiai neprisimena šitokio kalėdinio siurprizo Rietavo bažnyčioje. Kalėdų senelis dėkojo neseniai šioje bažnyčioje pradėjusiam klebonu dirbti jaunam ir energingam kun. Antanui Gutkauskui, kuris ir pakvietė jį susitikti su Rietavo parapijos vaikučiais bei jaunimu. Kalėdų senelis džiaugėsi, kad šio energingo kunigo dėka bažnyčios bokšte prabudo ilgai miegojęs laikrodis, kuris dabar rodo tikslų laiką ir savo skambiais dūžiais skelbia visam Rietavo miestui valandas ir net pusvalandžius. Todėl ir Šv. Kalėdų rytą Kalėdų senelis su maišu dovanų laiku atskubėjo į didingą ir istorinę Oginskio laikų bažnyčią. Kalėdų senelis dėkojo klebonui kun. A. Gutkauskui, Rietavo savivaldybės merui Antanui Černeckiui, Rietavo miesto seniūnui Jurgiui Baltrimui už gražų bendravimą su Bažnyčia, „Rietavo turgaus“ vadovams už paramą apšviečiant Rietavo bažnyčią, kuri naktį tarsi gulbė baltuoja... Taip pat UAB „Plungės lagūna“, Rietavo veterinarijos sanitarijai ir Rietavo kavinei „Terasa“, kurie pasirūpino, kad Kalėdų senelio maišuose nepritrūktų dovanėlių, o ponui girininkui Jonui Šiuriui – už žaliaskares eglutes.

Kalėdų senelis, pasisvečiavęs Rietavo bažnyčioje prie Prakartėlės, pasiklausęs gražiai giedančio Rietavo bažnyčios choro, kuriam vadovauja talentingas maestro Juozas Barsteiga, išdalinęs vaikučiams saldumynus, su klebono kun. A. Gutkausko pagalbininku kun. Arvydu Mačiuliu, aptarnaujančiu Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčią, išskubėjo pas Medingėnų parapijos vaikučius. Kalėdų Senelio apsilankymas gražiai sutvarkytoje Medingėnų bažnyčioje irgi labai nustebino šios nuošalios parapijos vaikučius bei suaugusius.

Grįžęs po šv. Mišių iš Medingėnų, Kalėdų senelis, lydimas klebono kun. A. Gutkausko, apsilankė ir Rietavo senelių namuose. Čia senelis užtruko net porą valandų: išklausė visas senelių pragyvento gyvenimo godas, pažaidė, pašoko, o sunkiai vaikštančius senelius aplankė jų kambariuose, su kiekvienu nuoširdžiai pasikalbėjo. Visi liko patenkinti senelio apsilankymu, jo nuoširdžiu pabendravimu ir kalėdinėmis dovanėlėmis.

Kun. A. Gutkauskas palaiko glaudų ryšį ir su Rietavo policijos komisariatu sprendžiant įvairias jaunimo dvasines bei dorines problemas, todėl klebono iniciatyva, pritarus Rietavo policijos komisariato viršininkui Aloyzui Vaičiuliui, Kalėdų senelis svečiavosi ir Rietavo policijoje. Drauge su klebonu kun. A. Gutkausku ir Rietavo policijos darbuotojais Kalėdų senelis gražiai pabendravo, įteikdamas jiems dovanėlių.

Atsisveikindamas su rietaviškiais, Kalėdų senelis pasidžiaugė šauniais kunigais: klebonu A. Gutkausku, jo pagalbininkais Arvydu Mačiuliu ir Gediminu Jazbučiu, gražiu šios bažnyčios bendravimu su Rietavo savivaldybe, policija bei kitomis įstaigomis. Pasak rietaviškių, kunigo atlikti sielovados bei ūkiniai darbai rodo jo gebėjimą vadovauti netgi didžiulei Rietavo parapijai. Be to, kunigas tvarko ir rietaviškių kunigų aptarnaujamas Medingėnų ir Spraudės bažnyčias.

Vytautas STRIMAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija