2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Kalėdnaktis prie prakartėlės ir eglutės

Grupė Vaitimėnų parapijos
vaikučių su Kalėdų seneliu
ir kun. Mindaugu Alekna

Vaitimėnai. Kai maždaug prieš dešimtmetį Šilalės bažnyčioje vikaru dirbęs kun. Antanas Gutkauskas (dabar Rietavo parapijos klebonas), tuokart aptarnavęs Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią, sutarė su šios parapijos tikinčiaisiais švęsti Kalėdnaktį – ši graži tradicija išliko iki šiol. Ją tęsė po kun. A. Gutkausko vikaru dirbęs kun. Virginijus Palionis (dabar Luokės klebonas), šiuo metu šios tradicijos laikosi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Mindaugas Alekna. Kaip ir anuomet, taip ir dabar Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos tikintieji 24 valandą su vaikučiais ir jaunimu susirenka į savo bažnytėlę dalyvauti Kalėdnakčio šv. Mišiose.

Ir į šį jau praėjusių metų Kalėdnaktį susirinko nemažai vaitimėniškių išklausyti šv. Mišias. Kun. M. Alekna į šias Kalėdnakčio šv. Mišias atsivežė labai gražiai giedančias mergaites ir Kalėdų senelį. Po nuoširdžių ir iškilmingų Kalėdnakčio šv. Mišių, kurias aukojo kun. M. Alekna, vaitimėniškių vaikučiai, jaunimas ir suaugusieji susitiko su Kalėdų seneliu prie prakartėlės ir žalios eglutės. Nors jau buvo gerokai po vidurnakčio, visi gražiai bendravo ir iš Kalėdų senelio gavo saldumynų.

Jonas VILIUŠIS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija