2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Popiežius vertina praėjusių metų darbus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI atiduoda
pagarbą Holokausto aukoms Jeruzalės
Jad Vašem memoriale

Kunigiškos tarnystės mastai

Pasibaigusieji 2009 metai vėl buvo gausūs neeilinių įvykių popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškoje veikloje. Ypač pažymėtini sprendimai siekiant Bažnyčios vienybės atkūrimo, ką Šventasis Tėvas akcentuoja kaip savojo pontifikato prioritetą. Praėjusį sausį jis pranešė apie ekskomunikos atšaukimą Šv. Pijaus draugijos keturiems vyskupams, taip išplėsdamas susitaikymo galimybes su katalikų tradicionalistų grupe. Spalio mėnesį Vatikane ir Londone buvo pristatytas naujas Popiežiaus planas anglikonų priėmimui į Katalikų Bažnyčią, kartu išsaugant kai kuriuos jų dvasinio ir liturginio paveldo aspektus. Praėjusių metų liepos mėnesį buvo paskelbta jau senokai laukta Šventojo Tėvo socialinė enciklika „Caritas in veritate“ („Meilė tiesoje“), kurioje analizuojama dabartinė ekonominė krizė moralinių problemų kontekste.


Mirusio Japonijos kardinolo pastoracinė ir socialinė veikla

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Piteris Seičis Širajanagis

Nuopelnai skleidžiant Evangeliją

Praėjusių metų pabaiga visuotinei Bažnyčiai atnešė ir kelių žymių ganytojų netektis. Ypač norisi paminėti gruodžio 30 dieną po sunkios širdies ligos mirusį 81 metų amžiaus Japonijos sostinės Tokijo arkivyskupą emeritą kardinolą Piterį Seičį Širajanagį, kuris dalyvavo 2005 metų balandžio konklavoje renkant popiežių Benediktą XVI. Hierarchas mirė Tokijo Lojolos senų dvasininkų namuose, kur buvo globojamas dėl susilpnėjusios sveikatos. Gedulingos pamaldos Tokijo Švč. Mergelės Marijos katedroje už velionį ganytoją buvo aukojamos sausio 5 dieną, o po jų pagal vietinius papročius kūnas buvo kremuotas.


Protu ir tikėjimu  

Neužmirštamas posakis „Pažink save“ tiesiogiai siejasi su klausimu, kas aš esu. Kai giedrią naktį pažvelgiame į nesuskaičiuojamas galaktikų žvaigždes ir stebimės neišmatuojamais jų toliais, galime pagalvoti: „Koks didis Tu, Kūrėjau, o aš toks mažas, kaip nykštukas!“ Įžvalgiai rašo Blezas Paskalis: „Kas vis dėlto yra žmogus tarp šių neišmatuojamų begalybių? Niekas, palyginti su begalybe, ir viskas, palyginti su niekuo, – vidurys tarp nieko ir visko. Jam dar be galo toli iki galutinių ribų suvokimo, daiktų pabaiga ir jų esmė neatrandamai paslėpta nuo jo neįžvelgiamoje paslaptyje: jis nesugeba matyti nei to nieko, iš kurio jis atsirado, nei tos begalybės, kurioje jis skendi“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija