2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Naujametinis Taizė jaunimo susitikimas Poznanėje

Su gyventi priėmusia šeima

Žvilgsnis į Poznanę

Parodų centras pritaikytas
jaunimo susirinkimui

Taizė bendruomenės vyresnysis brolis Aloyzas pranešė, jog po metų Taizė jaunimas į naujametinį susitikimą rinksis Roterdamo mieste, Olandijoje. Ši žinia plojimais buvo sutikta baigiantis Taizė organizuotam naujametiniam susitikimui Lenkijos mieste Poznanėje, kuriame dalyvavo per 30 tūkst. dalyvių iš visos Europos bei kitų žemynų atstovai. Iš Lietuvos taip pat dalyvavo apie pusė tūkstančio dalyvių. Nemaža jų dalis kitais metais pasiryš Naujuosius sutikti prieštaringai vertinamoje Olandijoje ir ten tęsti pasitikėjimo piligrimystę. Rugsėjo mėnesį taip pat vyks regioninis jaunimo Taizė susitikimas Norvegijoje.

Dar 1970 metais Taize bendruomenės įkūrėjas brolis Rožė pasiūlė sušaukti jaunimo susitikimą, per kurį jauni ir Bažnyčia nusivylę žmonės buvo raginami bendromis jėgomis ieškoti kelių į krikščionių susitaikinimą ir visuotinę taiką. Taip pamažu ir gimė judėjimas „Pasitikėjimo piligrimystė žemėje“, kurio pagrindinis tikslas – paraginti jaunimą tapti kūrybingais taikos piligrimais savo namuose.

2009 m. gegužės 1–3 dienomis Vilniuje organizuotas tarptautinis susitikimas „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“, kuris sujungė skirtingas krikščionių Bažnyčias bendrai maldai ir bendravimui. Plačioji visuomenė pamatė atsinaujinusį Bažnyčios veidą, naujo stiliaus pamaldas, kurios priimtinos jaunimui.

Naujametiniai jaunimo susitikimai yra pavyzdys kaip kukliais ištekliais galima suorganizuoti tokius didelius renginius. Didžioji dalis dalyvių apgyvendinama šeimose. Tai taip pat unikalus būdas pažinti kitos šalies kultūrą, istoriją, tradicijas, tikėjimo patirtį, bendravimo, net valgymo ypatumus. Paskutiniame susitikime Poznanėje teko apsistoti pas žurnalistę ir filmų režisierę Moniką Gorską, kuri 1995 metais sukūrė filmą apie Lietuvos išsivadavimą iš sovietinės priespaudos. Jis buvo rodytas per LRT ir kitas Europos šalių televizijas. Šie susitikimai padeda paneigti išankstinius nusistatymus kitų tautų atžvilgiu, kuria pakantumo, taikos ir bendro sambūvio atmosferą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija