2010 m. rugsėjo 15 d.
Nr. 67
(1852)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Laikas ir žmonės

Žvilgsnis į Dievo kūriniją

Eleonora ČEPIENĖ

Irena Prialgauskaitė-Želvienė
Algimanto GENEVIČIAUS nuotraukos

Knygos pristatyme kalba Sedos
klebonas kun. Olijandas Jurevičius

„Dėkoju Tau, Dangaus Karaliau, už gyvenimą ir visa, ką jame radau“, – taria Irena Prialgauskaitė-Želvienė, pristatydama savo eilėraščių knygą „Laiko lašas tyloje“.

Tai jau trečioji Kaimo rašytojų sąjungos narės knyga, kuri buvo pristatyta Sedoje. Be to, I. Prialgauskaitė-Želvienė dar telkia Sedos miestelius, inicijuoja „Varduvos“ literatų rinktinių spausdinimą. Daug metų ji vadovavo Telšių vyskupijos „Caritas“, steigė grupes parapijose, nešė viltį dirbdama medicinos seserimi. Dabar, persikėlusi gyventi į tėvų sodybą, taip ją išpuošė, kad tapo pavyzdžiu kitiems. Jos eilės – tarsi maldos. Nuo begalinio žavėjimosi Dievo kūrinija – margais čiulbuonėliais, obelėle, beržo tošele – iki transcendentinių apmąstymų – „Laiko aukuras“, „Gyvenimas“, „Vyskupo Antano Vaičiaus atminimui“.

Ypač ryškus leitmotyvas – šeima, jos nešama palaima. Poetiškas vaizdelis: „Sirpsta uogos šile. Jas rinkau su vaikais – ne viena.“ Ir kokia vienuma, kai jie toli! Tačiau kad ir kada ir iš kur sugrįžtų sūnus, „ateisiu pasitikti Tavęs žiedų taku…“ Ir dukrai, ir vaikaičiams mama „smiltele takelį išties“ – taip visi mylimi ir laukiami. Ir ši knygelė jiems dedikuojama.

Eilėraščiai „Mamai“, „Tėvui“ (Prialgauskams) kalba apie darbštumą, meilę artimui. Nenuostabu, kad šios šeimos visos trys dukterys tapo medikėmis ir dvasinio gėrio nešėjomis: Stefanija Jolanta, šv. Kotrynos kongregacijos vienuolė, Krakėse. Romena vadovauja Plungės dekanato „Caritui“. Irena – Sedos miestelio gyvasis pulsas. Nepaprasto kruopštumo jos nėriniai, lipdiniai, puošiantys sodybas, ir šviesios mintys eilėraščiuose.

Garbingos bajorų giminės politinio kalinio dukros sovietmečiu ir dabar telkia visus bendrystei ir kūrybai – „kad pakeltų jie sielą dangun“.

Seda, Mažeikių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija