2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Tėviškės lobiai

Atgimsta naujam gyvenimui

Bronius VERTELKA

Restauruoti Pakruojo dvaro
centriniai rūmai

Atjaunėjęs Pakruojo dvaro kampelis

Kultūros paveldo tarnybos
vadovas Mindaugas Veliulis

„Žiemgalos“ direktorius Pranas Razgus

Įvažiavus į Žeimelį nuo Linkuvos, atsiveria  vienintelis Lietuvoje didžiosios ir mažosios karčemų kompleksas. Savo laiku Žeimelyje buvo 11 karčemų. Mažoji karčema priklauso Pakruojo rajono savivaldybei. Beveik prieš 20 metų pastatas buvo dalinai restauruotas (pakeistas stogas ir perdangos), tačiau tų laikų statybinės medžiagos pasirodė esančios nekokybiškos ir jo būklė vėl tapo avarinė. Teko imtis skubių priemonių padėčiai taisyti, kadangi dalį statinio užima Pakruojo krašto muziejus „Žiemgala“, turintis 6,5 tūkstančio eksponatų. Pernai buvo atlikti svarbiausi darbai, kad muziejaus fondų nesunaikintų drėgmė ir šaltis. Muziejaus direktorius Pranas Razgus vylėsi turėti papildomų patalpų. Rekonstravus visą namą,  muziejui atsirastų dar trys salės.  Skirta lėšų  įrengti „Žiemgalos“ apšildymo sistemą. Didžioji karčema turi du savininkus ir yra tinkamai prižiūrima. Rajone yra apie 350 saugotinų objektų, net 17 vėjo malūnų, arba maždaug tredalis visų Lietuvos malūnų, įtrauktų į kultūros paveldo registrą. Restauruotas medinis Stačiūnų malūnas atiduotas vietos bendruomenės reikmėms. Iš kultūros paveldo objektų  svarbiausias – Pakruojo dvaras, į kurio restauravimą savivaldybė nepagailėjo investuoti ne vieną milijoną litų. Dvaras turi  34  pastatus – tai daugiausia akmeniniai ūkinės paskirties namai.  Pastatai pamažu prikeliami gyvenimui. Liko sutvarkyti tik pietinę ūkinę dalį.

 Pakruojo rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija