2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Rugsėjo 23-ioji – Žydų genocido diena

Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų skyriaus archyve sudarytas daugiau kaip 2700 asmenų, Lietuvos teritorijoje gelbėjusių žydus, vardinis sąrašas. Jame iš įvairių šaltinių surinktos žinios apie žmones, kuriuos mes vadiname gelbėtojais. Tai informacija ilgalaikiam tiriamajam darbui. Laikas šiuo atveju yra mūsų priešas: po tiek metų labai sunku nustatyti vardus, pavardes, patikrinti gelbėjimo situaciją, sužinoti, koks gelbėtojų ir išgelbėtųjų likimas. Šiame sąraše – 159 dvasininkai. Stengėmės surinkti kuo daugiau žinių, kol dar mūsų miesteliuose ir kaimuose galima rasti ir pakalbinti tų įvykių liudytojų. Straipsnyje neminimos Kauno ir Telšių kunigų seminarijos, Šilalės, Vilniaus ir Kretingos vienuolynai – tai kito išsamaus straipsnio tema. Daug kas skaitydami sąrašą gali nesuprasti frazės „padėjo gelbėti“. Tai reiškia, kad dvasininkai klebonijoje ar vienuolyne žydų neslėpė, bet jiems patarus ir palaiminus tai darė kiti parapijiečiai. Be to, jie aprūpindavo žydus fiktyviais gimimo metrikais ar krikšto pažymomis, rūpinosi materialine parama ar medikamentais. Už tai kunigai dažnai buvo įkalinami, siunčiami į koncentracijos stovyklas, nužudomi, daugelio likimas iki šiol nežinomas. Tai kunigai J. Čepėnas, K. Dobrovolskis, D. Dundulis, K. Prialgauskis, K. Puleikis, L. Puzonas, vyskupai V. Borisevičius, P. Ramanauskas, M. Reinys ir daug kitų. Net ir iš šio nedidelio sąrašo matyti, kaip sunku būdavo išsaugoti žmogaus gyvybę, kaip dažnai jis buvo keliamas iš vienos vietos į kitą. Štai keletas pavyzdžių: Esterą Elinaitę gelbėjo kunigai Teofilis Matulionis, Liudas Puzonas, vienuolė Rozalija Rimšaitė; Jokūbą Žirnauską – kunigai Matas Cijūnaitis, Juozas Stakauskas, vienuolė Marija Mikulska; Goldą Perienę su sūnumi – kun. Jonas Borevičius ir vienuolyno patarnautojas Bronius Gotautas. („XXI amžiaus“ pastaba. B. Gotautas buvo pranciškonų žurnalo „Lurdas“ platintojas. Jis paimdavo iš spaustuvės žurnalų ir išnešiodavo po pranciškonų vienuolynus. Tai buvo jo egzistavimo šaltinis. Vienuolyne B. Gotautas tik apsistodavo.) Bendrame sąraše sekdamas vieno išgelbėtojo kelią suskaičiuoji 20 ir daugiau gelbėtojų. Visi šie šviesūs žmonės apie savo gelbėjimo darbus retai užsimindavo. Štai ką apie savo išgelbėtoją kun. Bronių Paukštį rašė Rachilė Rosencveigaitė: „Brangus Tėve. Leiskite Jus taip vadinti, nes ar ne Jūs su manimi pasielgėte kaip tėvas? Kai aš tokia nelaiminga po daugel pergyvenimų pas Jus atėjau, argi manęs nepriglaudėte? Iš manęs nieko nereikalavote ir neklausinėjote. Jums buvo viskas suprantama. Jūs man tik pasakėte, kad pasilikčiau pas Jus, nusiraminčiau ir kurį laiką pabūčiau…“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija