2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Atsispirkime „kultūringo“ ir „saikingo“ alkoholio vartojimo pagundai

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei

Lietuvos Respublikos  Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui

Alkoholio vartojimo augimas ir su tuo susijusios problemos nėra naujiena Lietuvos visuomenėje. Kasdien susiduriame su tūkstančiais tragiškų alkoholio sulaužytų likimų, suluošintų gyvenimų, įvykių. Pateikiami statistiniai gyventojų grynojo alkoholio vartojimo duomenys, sparčiai gausėjantys alkoholio prekybos taškai, kurie savo tinklais ketina apraizgyti ir poilsiui bei turizmui, žmonių sveikatingumui bei šeimų rekreacijai skirtas viešąsias erdves, verčia dar kartą pamąstyti šia tema.

Tikrai niekas net neabejoja, kad alkoholio vartojimas kelia pavojų gyventojų sveikatai ir šalies gerovei, daro neigiamą įtaką paaugliams ir jaunimui ne tik sveikatos srityje, bet ir visos asmenybės pilnavertiškam vystymuisi.

Suluošinti gyvenimai, skyrybos, smurtas šeimoje, tragedijos keliuose, ašaromis virstantys net gražiausi gyvenimo švenčių ir sukakčių minėjimai bei prageriami paskutiniai pragyvenimui skirti pinigai tapo mūsų visų kasdienybe, kuri sukuria naujas ir dar gilesnes visuomenės problemas. Dėl girtavimo patiriami nuostoliai daug kartų didesni už parduotą alkoholį gaunamas pajamas. Turime nepamiršti, kad visų mūsų tokių tragiškų gyvenimo pasekmių sąskaita klesti visa alkoholio industrija.

Net sporto pasiekimai neatskiriamai susieti su alaus vartojimu – jei negersi alaus, neparemsi sporto. Vadinasi, nesi tautos ir valstybės patriotas. Ar tai mūsų tautos kelias? Nerimą kelia ir tai, kad alkoholio kontrolė vyksta vangiai ir neduoda teigiamų pasekmių. Matyt, ir negali duoti, nes alkoholio industrija, kasdien įvelkama į vis „gražesnį ir patrauklesnį“ rūbą, sulaukia palaikymo ir net paskatinimo iš Seimo narių ir Vyriausybėje svarstomų įstatyminių nuolaidų. Vienas kuklus pavyzdys: Seime įregistruotas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektas, kuris leistų sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą, lieka „netyčia“ pamirštas stalčiuose, tačiau projektai, kuriais siekiama liberalizuoti, išsaugoti ar didinti  alkoholinių gėrimų prekybą, ketinami svarstyti skubos tvarka. Seimas skatinamas priimti naminės degtinės legalizavimo įstatymą, kuriame pateikiama daug motyvų apie neva kultūringą ir saikingą alkoholio naudojimą. Pritariame Lietuvos Sąjūdžio išsakytam susirūpinimui dėl girtavimo plitimo ir raginimui nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo. Jokie įstatymais numatyti lėšų skyrimai antialkoholinei ir antinarkotinei propagandai ir prevencijai neatpirks suluošintų gyvenimų ir neprisidės prie alkoholio vartojimo mažinimo. Bet tokia įstatymų leidėjų pozicija tik aiškiai paliudija, kad pelnas ir soti ateitis jiems yra svarbiau už pilnavertį šalia esančiojo gyvenimą. Išplitęs, netramdomas, liberalizuojamas ir propaguojamas girtavimas stumia Lietuvos žmones į moralinę degradaciją bei fizinę pražūtį.

Raginame visus, kuriems pavesta rengti ir skelbti įstatymus bei globoti ir saugoti kiekvieną Valstybės pilietį, gerai įvertinti visas alkoholio vartojimo pasekmes, turėti drąsos atsispirti pagundai – „kultūringo“ ir „saikingo“ alkoholio vartojimo melui, ir nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija