2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šešiasdešimt kunigystės metų

Romas BACEVIČIUS

Vyskupai Arūnas Poniškaitis
ir Juozas Žemaitis MIC (centre)
bei kunigystės 60-metį švenčiantis
kan. Pranas Liutvinas (dešinėje)
Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės
Marijos Vardo bažnyčioje

Šiandien, rugsėjo 24 dieną, sukanka 60 metų, kai vyskupas Kazimieras Paltarokas kunigais įšventino trylika Kauno kunigų seminarijos klierikų. Kunigystės 60-mečio sulaukė penki iš jų: kan. Pranas Liutvinas, kunigai Juozas Gunta, Kazimieras Lapinskas, Antanas Jurgaitis ir Jonas Survila. Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 19-ąją, du kunigai bendrakursiai – kan. Pranas Liutvinas ir kun. Jonas Survila – savo tarnystės Dievui ir žmonėms 60-metį minėjo Kaune, Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje, kur tuo pačiu metu vyko ir tituliniai atlaidai. Šventėje dalyvavo vyskupai Juozas Žemaitis MIC ir Arūnas Poniškaitis, mons. Alfonsas Svarinskas, kan. Vytautas Vaičiūnas, kunigai Viktoras Brusokas, Gediminas Bulevičius, Juozas Fakėjavas, Virginijus Gražulevičius, Vytautas Užkuraitis ir Kęstutis Vosylius.


Baigėsi Šilinių atlaidai

Ligonių ir medicinos darbuotojų diena

Rugsėjo 14–oji, antradienis, švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Šilinių atlaiduose buvo skiriama Ligoniams ir medicinos darbuotojams. Daug medicinos darbuotojų – gydytojų, slaugytojų, įvairias negalias ir ligas kenčiančių žmonių, juos lydinčiųjų asmenų atvyko tądien prašyti Marijos, nuo seno Šiluvoje tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimo savo varguose, kančiose ir rūpesčiuose. Dalyvauti Šilinėse atvyko Kauno medicinos universiteto klinikų, Raudonojo Kryžiaus ligoninės, Krikščioniškųjų gimdymo namų, kitų gydymo, sveikatos priežiūros įstaigų administracijos ir personalo atstovai, Maltos ordino, Lietuvos piligrimystės paramos ir labdaros fondo nariai. Atvyko Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis su būriu šios vyskupijos kunigų. Katechezę aikštėje priešais Baziliką vedė ir apie kančią krikščionio gyvenime kalbėjo Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija