2011 m. birželio 17 d.
Nr. 46
(1926)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gegužinių atgarsiai

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Uoginių bendruomenės
pirmininkės pavaduotoja Matilda
Povilonienė, 94 metų Povilas Kazlas
ir bendruomenės tarybos narė
Leontina Jackevičienė prie
Švč. Marijos Magdalenos koplyčios

Danutė Rusienė (kairėje)
su jaunaisiais gegužinių
pamaldų dalyviais

Varaniškių kaime jaunimui
skirtas kryžius stovi jau 115 metų

Lenta, įamžinusi Uoginiuose
dirbusį Antaną Strazdą

Baigiantis gegužei apsilankiau Kupiškio rajone, Uoginiuose, kur nuo senų laikų vykdavo gegužinės pamaldos, apie kurias gerų atsiliepimų anksčiau buvau girdėjęs. Jų organizavimo pradininkai buvo Adomas Petrauskas, unikalaus kaimo buities muziejaus įkūrėjas, ir Domicelė Kazlienė. Šiemet „mojavos“ vakarus rengė kaimo bendruomenės pirmininkės pavaduotoja Matilda Povilonienė. Visą gegužės mėnesį į Švč. Marijos Magdalenos koplyčią rinkosi tikintieji. Ateidavo iki 20 žmonių – vis moterys ir vienintelis vyras Povilas Kazlas. Senoliui patikėtas koplyčios durų raktas.

Šiemet koplyčia, kurioje dirbo poetas kun. Antanas Strazdas, švenčia 295 metų sukaktį. Pažymėti ją numatyta A. Petrausko muziejuje. Į koplyčios atnaujinimą daug triūso įdėjo Vytautas Zinkevičius: rūpinosi, kad būtų apkalta lentelėmis, nudažyta, o kapinėse būtų šulinys. Doras katalikas ir palaidotas prie koplyčios.

Pamaldų dalyviai kartu galėjo aplankyti artimųjų, draugų ir pažįstamų kapus. Pasimeldę nesiskirstė, išsinešę suolus vaišinosi arbata, aptarinėjo svarbiausius kaimo reikalus.

 Buvusi kultūros darbuotoja Leontina Jackevičienė renka duomenis apie Uoginių praeitį ir tikisi išleisti knygutę. Uoginiai – nykstantis kaimas. Jeigu anksčiau čia gyveno netoli 300 žmonių ir pusė jų buvo vaikai, tai šiandien vietos gyventojų kažin ar 100 surinksi. Iš vienkiemių melioracijai varant į gyvenvietes, jaunesni susirado stogą virš galvos ir darbą miestuose.

Už kelių kilometrų nuo Uoginių yra Varaniškių kaimas su keliolika sodybų. Čia šaknis suleido Danutė Rusienė, sumaniusi grįžti arčiau gimtųjų vietų. Gražios sodybos šeimininkei gimė idėja kaime atnaujinti gegužines pamaldas. Pakalbino moksleivę Laurą, atėjo Danutės brolio vaikai, susirinko prie prieš 115 metų Varaniškių kaimo jaunimui statyto kryžiaus. Giedojo kaip sugebėjo. Į pamaldas pradėjo rinktis ir suaugusieji. Pamaldos nenutrūko ir kelioms dienoms į Vilnių išvykus D. Rusienei – moterį pavadavo jaunieji varaniškiečiai.

Pamaldų dalyviai šiemet sulaukė ir staigmenos: iš Antašavos bažnyčios atvežė po parapijas keliaujančią Lurdo Švč. Mergelės Marijos statulėlę. Atvyko bažnyčios zakristijonas, didelė grupė Gyvojo rožinio narių. Visi pasimeldė, pasivaišino arbata. Svečiai pagyrė vaikus, kad šie nuoširdžiai ir gražiai meldžiasi. Jei pasitaikydavo prastas oras, pamaldos vyko D. Rusienės namuose ir prie statulėlės.

Uoginiai–Varaniškių kaimas, Kupiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija